wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

****************

"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila."

Så står det i evangeliet enligt Matteus kapitel 11, vers 28.
Och hur vilsamt skulle det inte vara om man tog till sig det som står i samma evangeliums 6:e kapitel:

Se på himmelens fåglar, de sår inte, de skörar inte och samlar inte i
lador, men er himmelske fader föder dem...
,,, gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.

Femtonde
söndagen efter Trefaldighet
ETT ÄR NÖDVÄNDIGT


I Matteusevangeliets 6:e kapitel säger alltså Jesus att vi inte ska bekymra oss för morgondagen.
Gör vi något annat ?
Bensinpriserna blir snart ännu högre, med tanke på vad händelserna i Syrien kan orsaka i arabvärlden.
Kolesterolet är högt, undrar hur det kommer att gå med min hälsa?
Och så vidare...

Det är precis som om oron för framtiden stillas av materiellt samlande också. När det borde vara tvärtom, att vi i oroliga stunder stillar oss med Böckernas bok – Bibeln.
För om vi lever rätt och verkligen omvänt oss i frälsningens ögonblick, då är döden porten till det verkliga livet.

Och väl där – i himmelen – är jag säker på att vi med ett skamset leende tittar tillbaka på tiden på jorden och på allt onödigt man gjort, och säger:
- Hur dum får man vara: Hur kunde jag finna nöje i en massa våldsamma actionfilmer, hur kunde jag riskera himmelens härlighet för ett TV-program med HD-kvalitet?

Så i september 2013 frågar jag mig själv: Varför struntar du Harry inte i Broadchurch och Maria Waern-deckaren och slår upp Bibeln i stället. Där finns de goda nyheterna.

HARRY HOLM
Den 6 september 2013

--------------------------------------

Evangeliet enligt Lukas kapitel 22, vers 24 - 27:

Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: ”Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare.

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet
ENHETEN I KRISTUS


SOM JAG nämnde i en tidigare betraktelse har jag sedan tonårstiden
betonat ett ord lite extra när jag varit med om att unisont läsa
trosbekännelsens ord ”Jag tror på en helig allmännelig kyrka”.
Jag brukar demonstrativt säga ”Jag tror på EN helig allmännelig kyrka”.

PÅ SAMMA sätt försöker jag se på mina kristna bröder och systrar. Jag ser dem som kristna, obeoende av deras församlingstillhörighet. För jag är inte den som ska döma vem som är mer kristen än någon annan.

DET ÄR vad jag vill betona inför denna söndag. Och så vill jhag be:
Käre Gud, min far i himlen, Du som i Jesus vill göra oss till ett, styr bort
oss från lusten att döma andra kristna, för att göra det är ett hån mot Din kärlek. Ge oss kristna den enhetskänsla som gör att vi – även om vi är i olika församlingar – tillsammans följer Din kyrkas herde, Din son Jesus
Kristus. Amen.

HARRY HOLM 2013 08 31

 

---------------------------------------

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då
blir ni er himmelske faders söner...

(Matt. 5:44)

13:e söndagen efter Trefaldighet
MEDMÄNNISKAN


Lär man sig, genom övning, att inte vara bitter, så är det ett steg på vägen. Men svårt är det att lyda dagens bibelord. ”Älska era fiender...”
Alla tycker vi ibland att vi utsätts för orättvisor, för svek. Någon man litat
på gör en illa, på ett eller annat sätt. Den personen ska man älska, säger
Jesus.

Att ”be för dem som förföljer er”, är lättare, tycker jag. Men att älska sina
fiender... Då får man ta i. Och det ska gå, det också.
Man får, som jag skrev inledningsvis, börja med att inte vara bitter. För
din bitterhet lider du mycket mer av själv än vad den gör som du är arg
på.

Kanske måste vi i alla fall börja vår övning, i konsten att vara
medmänniska, på ett ännu enklare plan. Detta genom att fundera på om
vi till och med är kärlekslösa i vår behandling av människor som aldrig
gjort oss något ont.

Bara tre verser längre fram, i Matteus 5:47, säger Jesus:
”Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då
något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?”
Det är klart att jag blir glad när jag ser någon från vår församling ute på
stan, hejar och kanske till och med får en kram, som härom dan.
Men jag försöker vara en glatt hejande person också på andra Arbogabor, alla kategorier.

Kärleksfullhet, i ord och handling, vänlighet och hjälpsamhet, borde vara
utmärkande drag för oss som vill kalla oss kristna.
Men är vi det?
Det har ute i samhället funnits en bild av oss att vi i stället är mer skickliga i att kärlekslöst döma andra människor.

Sådant gillar inte Jesus. Han kunde visserligen riva i ibland. Men det var
inte sällan mot dom skriftlärda eller mot andra som trodde att dom var
särskilt fina på något sätt.
Och Jesus drog sig inte för att vara tillsammans med allt från procentare
till glädjeflickor och andra så kallade syndare. Han sade dessutom att
Gud älskade dom.

Det är dags att fråga sig själv:
– Vilken kategori ligger jag närmast? Rövarna som slog och sårade?
Eller samariten som försökte läka såren?

Jag ber:
Käre Gud, lär mig att leva för andra och lär mig att älska utan hänsyn till
vad min medmänniska gjort mig eller någon annan, så som Du älskar
oss genom Jesus Kristus. Amen.

HARRY HOLM
2013 08 23

 

-------------------------------------

HELG IGEN och därför kommer som vanligt en betraktelse här i spalten.
I Lukas evangelium, kapitel 13, vers 10 - 17 står det:

En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud.
Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: ”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.” Herren svarade honom: ”Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?”
Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.

NU ÄR DET ännu lättare att glädja sig över att det inte finns något hinder för den som vill göra gott även på en söndag. Den gamla lagen (Gamla Testamentet) har nämligen efter ingripande av högsta instans (Jesus) kompletterats med nya "lagparagrafer" (Nya Testamentet)

SÅ HÄR beskriver Paulus det i 2 Kor. 3:16:

”Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte
är bokstav utan ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.”


DET ÄR nu dags för 12:e söndagen efter Trefaldighet, med ämnet
Frihet i Kristus i de flesta kyrkor.
Det är förstås att älska Honom men också att älska sig själv, åtminstone
så mycket att man får den rätta ärliga vilja att älska andra på ett påtagligt
sätt. Dvs också genom gärningar.

DET GÅR att läsa sig till mycket, om vett och etikett, om teologiska termer
och bibeluttydning. Men vi som har Kristus i oss behöver förhoppningsvis inte råplugga Bibelns bokstav.
Vi känner, vad Kristus i oss vill att vi skall göra exempelvis för människor
vi möter.

ANDEN ÄR på ett sätt en blygsam person, säger inte mycket men visar
oss ändå rätt väg. Och när vi gått den vägen, och resultatet blivit på olika sätt upprättade människor, då vill inte Anden ha vårt tack. För hans
inställning är: Allt fokus på Jesus.

MOT OVANSTÅENDE bakgrund skriver jag idag om detta med Ande och
bokstav.
På hösten år 57 satt Paulus i Makedonien och skrev sitt andra brev till den församling han grundat i Korinth. Där hade det dykt upp ”evangelister” med andra inställningar än vad Paulus hade, ja de kanske till och med hade försökt ”ta över” församlingen.
Också lite mot den bakgrunden kan vi se hans rader i detta brev.

INNAN DET som är dagens bibelord ovan, så skrev han:
”En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle
förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej,
min förmåga kommer från Gud.”
(2.Kor. 3:4-5)

BIBELORDET längre upp i spalten slutar med meningen ”Ty bokstaven dödar, med Anden ger liv.”
Och som det står i det citerade kapitlets 17:e vers:
”Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet.”

JAG BER:
Käre Gud, lär oss att med ansvar använda den frihet Du ger oss genom
Jesus, så att vi med ord och gärningar lever ett kärleksfullt liv, till Din ära, och så att vi respekterar och vårdar det Du skapat – inklusive våra medmänniskor.
Och Gud, låt hela mänskligheten få den frihet som Dina barn har, vilka –
som det står i en sång – befriats från syndens slaveri. I Jesu namn,
Amen.

HARRY HOLM 2013 08 16

--------------------------------------

SÅ VAR DÅ Arboga Medeltidsdagar över för denna gång, det 25:e året. Och vilken folkfest det varit. Jag tror aldrig jag sett så många tillresta, bekräftat av att av parkerade bilar upptagna ytor aldrig varit fler och större.

TÄNK VAD många som slitit före och under evenemanget, ideellt eller för att få in några kronor. Knallar och de lokala butikerna har visat sina framfötter och vädret har för det mesta varit med på noterna.

ALLT BÖRJADE för över 25 år sedan då Stig Eriksson varit på Gotland och upplevt medeltidsdagarna där. När han kom hem från ön var han eld och lågor och och tyckte att det här verkligen var något för Arboga.

HAN SAMLADE ihop representanter för studieförbunden i stan och presenterade sin idé.
Att den idén föll i god jord kunde man konstatera även under de 25:e Arboga Medeltidsdagar som nu är över.

HARRY HOLM 2013 08 12

 

---------------------------------------

Elfte efter Trefaldighet
Din tro, ditt hopp

I Sankta Karins kapell vid Dragmansgatan i Arboga trodde och hoppades människor redan på 1300-talet. (BILDEN tagen från Örtagården av Harry Holm)

I STÄLLET FÖR BIBELORD
vill jag idag börja med en psalmvers:

Gör såsom Abraham gjorde,
blicka mot himlen opp.
Medan du stjärnorna räknar
växer din tro, ditt hopp.

Psalm 254

SOM OVAN låter en av verserna i Lewi Pethrus sång ”Löftena kunna ej
svika”. Och detta att titta upp mot stjärnhimlen, ut i universum, är ändå
bara en av otaliga faktorer som stärker din tro.

ATT UNIVERSUM är oändligt, det fattar inte hjärnan – som envisas med att
undra vad som finns utanför universum... precis som jag har svårt att greppa detta med evigheten.
Men även det blir lättare när man tror på Gud.

ÄVEN OM universum skulle ha skapats med en stor smäll, The Big Bang, så måste ju något ha funnits där det skulle smälla.
Och det måste ha funnits någon kraft som gjorde att det small. Vi kallar
den kraften för Gud.

EFTERSOM Han därmed fanns före universum – och säkerligen också
därefter – så är han evig.
Denne evige Gud har skänkt oss möjligheten att tro, på detta och på
andra små som stora under.
På köpet har vi fått frid och glädje, och ofta hälsa.

JAG HAR träffat många – och läst om ännu fler – människor som med
hjälp av bön i tro blivit friska.
De har genomgått ett helande som fått läkare, inte sällan med en plötsligt frisk persons röntgenplåtar i handen, att gapa förvånat.

VID GUDSTJÄNSTEN i Sankta Karins kapell i Arboga på söndag kl 11, kommer jag att berätta om Sankta Karin, dvs Katarina (den Heliga Birgittas dotter).
Hon var då, under 1300-talet, känd för att i tro kunna lägga händerna på människor så att de blev friska.
I Bibeln har troende människor uppdraget att göra likadant också idag, år 2013.

BE TILL GUD i Jesu namn - det hjälper
Mitt råd om du har bekymmer med hälsa eller annat, be till Gud att han
löser allt till det bästa. Redan detta att be gör att det känns bättre, har
jag märkt.
Och Han kommer att lösa allt till det bästa, om du när du ber verkligen
tror att Han ska göra det.
Han löser ditt problem, kanske inte direkt och säkert inte som du tänkt
dig utan oftast på ett smartare sätt.

NÄR MAN säger om en kompis att ”honom tror jag på”, så betyder det att
man litar på den människan.
När jag säger att jag tror på Gud, så
betyder det att jag litar på Honom och på att Han hjälper mig.
Måtte också du, kära läsare, få både glädje och nytta av trons kraft.

HARRY HOLM
2013 08 09

--------------------------------------

SÅ ÄR DÅ Medeltidsdagarna igång igen. Och jag får åter anledning att imponeras av alla de personer - avlönade som oavlönade - som med Arboga i hjärtat arbetar för staden och för kommunens bästa.

DE ÄR MÅNGA och jag skulle kunna låta några representera alla dessa goda krafter, inte minst alla dem som med sina resurer (frivilligarbete och / eller pengar) kämpar för Arbogas nutid och framtid.

MEN VALET av personer, exemplen, blir för svårt. Det är så många som kämpar på, ideellt som i sin näring, så att jag skulle få gå och gräma mig att jag kanske inte nämnde den och den Arbogabon.

DET JAG skulle vilja göra är att berömma den som hörde av sig - och berättade om Arbogas medeltidsdagar - för Eric Blix och P4 Extra härom dagen när programmet, signalerat, hade ett inslag om medeltidsdagarna på Gotland. Om det nu var någon som gjorde det...

SÅDANT LÖNAR sig. Jag brukar hoppa på sådana tåg, sådana chanser, när jag har tid. Det är så lätt att slänga iväg ett e-mail.
(Jag älskar e-post, därför att man skriver när nan har tid och läser när man har tid, också därmed minskar risken för fel och missförstånd.)

EN LÖRDAG talade Lisa Syrén, i Ring så spelar vi, om att det var Jokkmokks marknad. Jag mailade att det också var marknad i Arboga denna första lördag i februari. Och att både ordet Arboga och ordet Jokkmokk betyder åbåge.

DET NAPPADE redaktionen på och jag har fått vittnat från butiksägare i stan att det kom extra många till marknaden - och därmed till butikerna - den dagen, efter denna gratisreklam i riksradions mest avlyssnade program.

HOPPAS att fler gör sådana enkla insatser. För det gäller att sätta Arboga på kartan. Gång efter gång. Eller hur?

HARRY HOLM 2013 08 07

--------------------------------------

”Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade
staden stått kvar än idag,”

Matteus 11:23

Förspillda tillfällen - trots alla nådegåvor

Jag har i illustrerade böcker och i TV sett ögats och synnervens
förunderliga funktion.
Med ögonen har jag stirrat upp mot natthimlen och försökt förstå
oändligheten.
Jag har sett blommor växa upp genom hård asfalt, myror som burit på
bördor många gånger tyngre än dom själva.
Ingen har lyckats att vetenskapligt förklara för mig hur hjärtat kan
fortsätta att slå dygn efter dygn. Men ett under är det.

NÄR JAG - som i Arne Möllers böcker (se längre ner i spalten) - har upplevt människor komma upp ur drogmissbruk och ur misär av olika andra slag, för att bli glada, lyckliga, friska, omtänksamma
medmänniskor, då fattar jag i alla fall en del av frälsningens makt.
Ja, tänk så många under det finns runt omkring oss. Dagligen.

MEN TROTS alla dessa underverk så degar de flesta av oss omkring i
någon sort invand andlig onyttighet. Vi jäktar och jobbar på, javisst. Men
med vad?
Hur prioriterar

JAG HAR även i år valt ett ämne för den 10:e söndagen efter Trefaldighet
som inte står för idag i den nya evangelieboken, men som. gällde –
sedan 1983 – och hade rubriken "Förspillda tillfällen".
Det känns just nu, efter semester och sommarlov, innan nystart i skola
och arbetsliv, som om vi svenskar behöver tänka efter och ha en speciell
botdag. Så för mig hade det gärna fått vara samma evangelietext som
förr i våra kyrkor denna helg.

NÅDEGÅVORNA behöver vi för att kunna se framåt, för att kunna betjäna andra människor, för att kunna trösta, för att kunna lära andra vad vi själva fått lära oss.
Vi behöver nådegåvorna – och framför allt användandet av dem – också för att bygga församlingar.
Men närmare 7 miljoner av de människor som redan är med i någon av svenska kyrkans församlingar deltar ju inte i det kyrkliga livet, varken genom regelbundna gudstjänstbesök eller
genom att använda sina gåvor för att få medmänniskor att leva mer i Jesu efterföljd.

SÅ DET VI behöver, det är omvändelse. Det vill säga: De tidigare
allvarliga texterna på 10:e söndagen efter Trefaldighet borde ha fått stå
kvar. Och då med sin glasklara rubrik Förspillda tillfällen.
Genom att rannsaka sig under det temat, kan var och en av oss kanske
nå den bättring som Gud skulle glädjas över.

FÖRSPILLDA tillfällen. Tänker jag efter bara lite, så kan jag komma ihåg
otaliga sådana:
Alla gånger jag – på fysiskt eller andligt sätt – kunnat hjälpa en medmänniska men i stället försvarat mig med det falska uttrycket:
– Jag har inte tid.
Falskt? Jovisst. För jag fortsätter att betona, att den som säger "Jag har
inte tid" egentligen menar "Jag anser något annat viktigare". Och när jag
säger det, då är det att strunta i vad den Helige Ande just viskat eller ropat till mig.

ATT INTE lyssna på Anden. Enligt Luther är Andens verk att han kallar, församlar, upplyser och helgar.
Att inte lyssna när Anden kallar, utan komma med det barnsliga
– Jag ska bara...
Att inte ställa upp med de andra när Anden församlar.
– Jag hoppar över gudstjänsten den här söndan, måste plocka av
vinbärsbuskarna.

ATT SE BORT när Anden upplyser.
– Det där bibelordet gäller ju inte mig.
Att vara nöjd som det är när Anden vill helga.
– Vi har det ju så mysigt i våran församling där alla känner varann, och
förresten kanske jag generar grannarna om jag ber dom följa med till
cellgruppen.

ALLT SÅDANT är synd mot den Helige Ande. Och det är i klartext att vända ryggen åt Gud.
Dessutom är det, åtminstone hos mig, tyvärr ett vanligt beteende.
Den 10:e söndagen efter Trefaldighet, tänker jag därför år efter år fortsätta med 1983 års version, det vill säga med temat Förspillda tillfallen. Så att jag får välbehövliga tankeställare. För omvändelse behöver vi alla. Då och då. Inte minst jag.

JAG BER:
Käre Gud, tack för Dina löften, som gör att jag kan be Dig förlåta mig för alla förspillda tillfällen. Herre, lär mig att lyssna när din Ande kallar eftersom han talar om vad Du vill att jag ska göra, och hjälp mig så att jag på rätt sätt tar vara på den tid Du utmätt åt mig här på jorden. I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM 2013 08 03

---------------------------

 

_____________________________

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2013

ARKIV MARS APRIL 2013

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 

 

wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

 

Försvarets lager med flera
behöver nya ledningar för miljoner

När Arbogas kommunstyrelse sammanträder på tisdag vill tekniska nämndens arbetutskott få rätt att använda beräknat 3,3 miljnoner kronor för att flytta ledningar som nu ligger under europavägen öster om Östra bron.

Man måste enligt de kommunala handlingarna säkerställa leverans av renvatten till försvarsmaktens lager, till Starka och till övriga verksamheter öster om Östra Broleden. Ledningsnätet måste förbättras och placeras i skyddsrör i anslutning till korsningen Norra Ågatan - Östra Broleden.

Med hänsyn till befintliga ledningars kvalitet och nuvarande placering under europavägen bedöms arbetena som angelägna, enligt tekniska nämndens arbetsutskott.
Huvuddelen av arbetena är planerade att utföras under hösten 2013 och kostnaden beräknas alltså till 3,3 miljoner kronor.
Förberedande arbeten har redan startat för så kallad rörtryckning.

HARRY HOLM 2013 09 06

_______________________________

Arboga väntas gå med i Regionkommunen Västmanland

Landstinget Västmanland har frågat om Arboga kommun vill vara med och bilda en regionkommun.
I kommunstyrelsen blev det delade meningar, där folkpartiet gick på den moderata linjen.
Men just det kan ändra sig när Arboga kommunfullmäktige behandlar frågan på torsdag.

Så kommer vi att slippa landstingsskatten. Men i stället blir det regionkommunsskatt och knappast att den blir lägre än landstingsskatten...

Regeringen har nämligen bestämt att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningrätt - staten, regionkommuner och primärkommuner.

Fyra regionkommuner har redan bildats, och i flera län pågår det arbete med ansökningar till regeringen om att bilda regionkommuner.

Landstinget Västmanland menar att en regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, möjlighet till utbildning och kompetensutveckling, en god hälso- och sjukvård och övrig offentlig service, ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor samt en hållbar infrastruktur med goda pendlingsmöjligheter.

Landstinget i Västmanland anger i remissen att dess mål är att bygga en samlad direktvald demokratisk arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik ska möta medborgarnas behov.
En positiv tillväxt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart perspektiv samt ökad attraktivitet är en förutsättning för ett gott liv i Västmanland. Vidare underlättas en samordning av planering i Stockholm- Mälardalsregionen samt arbete med infrastruktur, kollektivtrafik och kultur.

Frågan har den här månaden varit uppe i Arbogas kommunstyrelse, som tycker att Arboga skall säga ja till att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ".
Det skulle också betyda ja till att det i Västmanlands län bildas en regionkommun med direktgalt regionfullmäktige 2014.

Men meningarna har varit lite delade bland Arbogas politiker. Socialdemokraternras Olle Ytterberg ville ha följande skrivning med: "det kommunala inflytandet i regionkommunen måste säkerställas".

Mats Öhgren, sade å Moderaternas ja, under förutsättning att kommunernas inflytande över regionala EU-frågor säkerställs samt att de frågor som rör näringslivet och som överförs från länsstyrelsen placeras i ett gemensamt ägt bolag mellan Landstinget Västmanland och Västmanlands kommuner.

Folkpartisten Anders Cargerman höll med Mats Öhgren. Men så är det inte säkert att det blir när kommunfullmäktige sammanträder. För på länsnivå har folkpartiet inte den inställningen, vilket Cargerman fått reda på först efter sitt ställningstagande.

Beslutet kan alltså väntas bli enligt Olle Ytterbergs förslag, att Arboga kommun går med i en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014, under förutsättning att det kommunala inflytandet i regionkommunen säkerställs.

HARRY HOLM 2013 08 23

--------------------------------------------

"Frälsis" till Arboga Pingstkyrka

Torfinn Kurseth med dragspel och frälsningssoldater medverkar vid Minns du sången i Pingstkyrkan i Arboga kl 16 på söndag eftermiddag. Det blir till och med musik på såg. Och servering.

______________________________

Medeltidsdagarna är över - Här är några bilder från årets evenemang

Som representant för alla vi har att tacka, som arbetat med årets medeltidsdagar, väljer vi att visa nyckelpersonen Blom, som funnits på plats närhelst vi besökt Ahllöfsparken - ingen skiftgång för honom heller.

 

Hantverksbyn i kyrkparken har varit ett seriöst historiskt kulturinslag i årets medeltidsdagar.

 

Jamila, på stans färskaste pizzeria, San Marino, i korsningen Järntorgsgatan - Nygatan, summerade en sådan rusch på avslutningsdagen att hon lät de anställda sluta tidigare.

 

Glasklart vackra smycken.

 

*

Smeden höll ut men familjen var sömning i medeltidsdagarnas sista timmar.

 

Medeltidsdagarna är över och hästarna skrittar hemåt på söndagseftermiddagen.

FOTO: HARRY HOLM

-----------------------------------------------------------------------------

Arboga Medeltidsdagar Program 2013

Solig premiär - den 7 augusti - för Arbogas Medeltidsdagar 2013.
Foto: Harry Holm

----------------------------------------------------------------

Fredag 9 augusti

11.00 Den Medeltida Marknaden i Ahllöfsparken öppnar.

11.00 Skattjakt för barn vid dammen i Ahllöfsparken. Gratisbiljetter hämtas från infobordet i Ahllöfsparken. Max. 30st barn. JoCaLi.

11.00-13.00 Bryggerimuseet. Skandiagatan. Ej handikappanpassat. Arboga Museum.

11.00-14.00 Ponnyridning i Ahllöfsparken. Pris: 20 kr. Arboga Ryttarsällskap.

11.00-16.00 Utställning: ”Så lekte vi – 90 år av leksaker” och café på innergården när vädret tillåter, Arboga Museum, Örströmska gården, Nygatan 37. Arboga Museum.

11.00-16.30 Barnens Park. Lek och allvar utanför Heliga Trefaldighets kyrka.

11.00-18.00 Vikingaby i Ahllöfsparken. Frösåkers Brygga.

12.00-12.30 Middagsbön med musik av Hildegard von Bingen. Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska Krykan.

13.00 Tornrumsteater, Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

13.00-15.00 ”Staden vid Arboga å”. Guidad vandring tillsammans med Lennart Stenfelt. Samling vid Heliga Trefaldighets kyrka. 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Biljetter, Arboga Medeltids kansli. Föreningen Arboga Medeltid.

13.00-15.00 Sagotanterna läser sagor i Lusthuset, Ahllöfsparken.

13.00-17.00 Kul Tur med Lur. Guidad rundtur med häst och vagn. Avgång Ahllöfsparken. Pris anges vid avgång. Mia & Ulrika.

13.30 Skattjakt för barn vid dammen i Ahllöfsparken. Gratisbiljetter hämtas från infobordet i Ahllöfsparken. Max. 30st barn. JoCaLi.

13.30 Föreläsning Folk och fä i medeltida Arboga, Rådhuset. Maria Gustafsson, intendent vid Arboga Museum. Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

14.00 Riddardubbning för barn efter tipspromenad, Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

14.30 Barnföreställning “Råttprinsessan”, ett sagospel av och med Korp.Vid teaterladan Ahlöfsparken. Fri entré. Föreningen Arboga Medeltid.

15.00 Föreläsning När guldet blev till järn, Rådhuset. Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungl Konsthögskolan, Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

16.00 Barnparaden. Samling vid Nicolai Kulturhus på Hökenbergs gränd för parad till Stora Torget med musiker och gycklare. JoCaLi och Circus Uthopia.

16.00 Konsert Orgel i medeltida klanger, Mattias Eklund, Trollhättan. Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

17.30 Örtagårdsvandring i Sankta Karins Örtagård, Ahllöfsparken. Örter som magi, medicin och mat. Biljetter 50kr, Arboga Turistbyrå. Arboga Turistbyrå.

18.00 Den medeltida Marknaden i Ahllöfsparken stänger.

18.00 Romeo och Julia Kören, Rådhuset. Förköp av biljetter på Föreningen Arboga Medeltids kansli, Arboga Turistbyrå och Munkens Bensin & Livs. Begränsat antal platser. Pris: 200kr. Överskottet går till barn- och ungdomsverksamheten i Arboga. Arboga Rotaryklubb.

18.00 Vesper i Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

18.00 Medeltida Kapprodd och Matmarknad vid Bergmansparken. Row de Dow Choppers.

20.00 Romeo och Julia Kören, Rådhuset. Förköp av biljetter på Föreningen Arboga Medeltids kansli, Arboga Turistbyrå och Munkens Bensin & Livs. Begränsat antal platser. Pris: 200kr. Överskottet går till barn- och ungdomsverksamheten i Arboga. Arboga Rotaryklubb.

21.30 Riddarspel i Bergmansparken – Eld, Krut, Dunder och Livemusik (rek. ålder 11 år.) Pris: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn 5–15 år, barn under 5 år gratis. Arbogakuskarna.

23.00 Eldshow på Stora Torget. Circus Uthopia och JoCaLi.

----------------------------------------------------------------

Lördag 10 Augusti

10.30 Samling för Det Stora Festtåget i Ahllöfsparken. Avgång 10.45 med riddare till häst, ädlingar, präster, borgare och allmoge. Välkommen du också och delta i festtåget, uppklädd i medeltida klädedräkt.

11.00 Det stora Festtåget anländer till Stora Torget. Festspel, Lions kulturstipendium och årets brudpar presenteras från scenen.

11.00 De Medeltida Marknaderna längs Västerlånggatan och i Ahllöfsparken öppnar.

11.00 Skattjakt för barn vid dammen i Ahllöfsparken. Gratisbiljetter hämtas från infobordet i Ahllöfsparken. Max. 30st barn. JoCaLi.

11.00 Föreläsning Bryggeri … kommer efter som Arboga öl, Bryggerimuseet, ej handikappanpassat. Katarina Löthgren guide vid Bryggerimuseet. Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

11.00-13.00 Bryggerimuseet. Skandiagatan. Ej handikappanpassat. Arboga Museum.

11.00-14.00 Ponnyridning i Ahllöfsparken. Pris: 20 kr. Arboga Ryttarsällskap.

11.00-16.00 Utställning: ”Så lekte vi – 90 år av leksaker” och café på innergården när vädret tillåter, Arboga Museum, Örströmska gården, Nygatan 37. Arboga Museum.

11.00-16.30 Barnens Park. Lek och allvar utanför Heliga Trefaldighets kyrka.

11.00-18.00 Vikingaby i Ahllöfsparken. Frösåkers Brygga.

12.00 Medeltida bröllop i Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

12.00 Riddarspel i Bergmansparken – Robin Hood Pris: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn, 5–15 år, barn under 5 år gratis. Arbogakuskarna.

12.00 Barnföreställning “Råttprinsessan”, ett sagospel av och med Korp.Vid teaterladan Ahlöfsparken. Fri entré..

13.00 Freestyleuppvisning med musik - Elin Källberg med hundarna Glimma och Troya. Pommerska Torget på Västerlånggatan. Köpings Hundungdom.

13.00-15.00 Sagotanterna läser sagor i Lusthuset, Ahllöfsparken.

13.00-17.00 Kul Tur med Lur. Guidad rundtur med häst och vagn. Avgång Ahllöfsparken. Pris anges vid avgång. Mia & Ulrika.

13.30 Barnföreställning Sagan om Prins Felix och Flickan. Héléne Nevers och duvan Petit. Teaterladan, Ahllöfsparken. Biljetter 50 kr, säljs på plats. Från 3 år. Föreningen Arboga Medeltid.

13.30 Final - Medeltida Kapprodd och Matmarknad vid Bergmansparken. Row de Dow Choppers.

13.30 Skattjakt för barn vid dammen i Ahllöfsparken. Gratisbiljetter hämtas från infobordet i Ahllöfsparken. Max. 30st barn. JoCaLi.

13.30 Föreläsning Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen, Rådhuset. Ing-Marie Pettersson-Jensen, verksamhetschef vid Bergslagens Medeltidsmuseum. Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

14.00 Riddardubbning för barn efter tipspromenad, Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

15.00 Barnföreställning Sagan om Prins Felix och Flickan. Héléne Nevers och duvan Petit. Teaterladan, Ahllöfsparken. Biljetter 50kr, säljs på plats. Från 3 år. Föreningen Arboga Medeltid.

15.00 Föreläsning Arbogas nya kultur & naturstråk, Kungsgården - Rådhusgatan 3. Lennart Stenfelt i Kungsgårdens Vedbod Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid i samarbete med de andra medverkande föreningarna.

16.00 Riddarspel i Bergmansparken – Kungens Spel. Pris: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn 5–15 år, barn under 5 år gratis. Arbogakuskarna.

16.00 Skattjakt för barn vid dammen i Ahllöfsparken. Gratisbiljetter hämtas från infobordet i Ahllöfsparken. Max. 30st barn. JoCaLi.

16.00 Konsert Requiem av Escobar med ensemble ART. Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

18.00 De medeltida Marknaderna stänger.

18.00 Vesper i Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

18.00 Livets hjul – ett skådespel om Albertus Pictor med Vibeke Nielsen. Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

20.00 Spökvandring. Samling vid Lyktan, Stora Torget. Förköp av biljetter 0589-126 26 eller Arboga Medeltids kansli. Begränsat antal platser. Vuxna 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Circus Uthopia.

23.00 Eldshow i Ahllöfsparken. Circus Uthopia och JoCaLi.

-------------------------------------------------------------

Söndag 11 Augusti

Katarina av Vadstena - om henne handlar det vid gudstjänsten i Sankta Karins Kapell i Arboga på söndag kl 11.

 

11.00 De Medeltida Marknaderna längs Västerlånggatan och i Ahllöfsparken öppnar.

11.00 Från Vadstena till Arboga, från medeltid till nutid. Gudstjänst med mycket sång i Sankta Karins Kapell (vid Ahllöfsparken, Dragmansgatan). Arboga Pignstförsamling.

11.00 Medeltida mässa med sjungen mässa Messe de Notre Dáme av Machaut. Hans Fredrik Silén

och ensemble ART. Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

11.00 Barnföreställning Sagan om Prins Felix och Flickan. Héléne Nevers och duvan Petit.

Teaterladan, Ahllöfsparken. Biljetter 50kr, säljs på plats. Från 3 år. Föreningen Arboga Medeltid.

11.00 Gudstjänst i Sankta Karins Kapell vid Dragmansgatan / Ahllöfsparken.
Ingvar Arnesson och Harry Holm. Arboga Pingstförsamling.
11.00-14.00 Ponnyridning i Ahllöfsparken. Pris: 20 kr. Arboga Ryttarsällskap.

11.00-16.00 Utställning: ”Så lekte vi – 90 år av leksaker” och café på innergården när vädret tillåter,

Arboga Museum, Örströmska gården, Nygatan 37. Arboga Museum.

11.00-16.00 Vikingaby i Ahllöfsparken. Frösåkers Brygga.

13.00 Barnföreställning “Råttprinsessan”, ett sagospel av och med Korp.Vid teaterladan.Ahlöfsparken.

13.00-15.00 Sagotanterna läser sagor i Lusthuset, Ahllöfsparken.

14.00 Riddarspel i Bergmansparken – De adla herrarna gör upp. Entré 100 kr för vuxna, 50 kr för barn 5–15 år. Barn under 5 år avgiftsfritt. Arbogakuskarna.

15.30 Arboga Medeltidsdagar avslutas, scenen på Stora Torget vidare till scenen i Ahllöfsparken.

Kom du också för att möta gycklare, musikanter, allmoge och en och annan ädling.

16.00 De medeltida Marknaderna stänger

(Från Medeltidsföreningens program, med viss komplettering)

---------------------------------------------------------------

TIDIGARE DAGAR MEDELTID 2013

Onsdag 7 augusti

10.30 Samling Ahllöfsparken, inför invigningen på Stora Torget.

11.00 Invigning av Arboga Medeltidsdagar. Scenen, Stora Torget. Klä upp dig och kom för att delta i ett skådespel. Låt dig förledas av gycklare, musikanter och adelsmän.

11.00 Den Medeltida Marknaden i Ahllöfsparken öppnar.

11.00-13.00 Bryggerimuseet. Skandiagatan. Ej handikappanpassat. Arboga Museum.

11.00-14.00 Ponnyridning i Ahllöfsparken. Pris: 20 kr. Arboga Ryttarsällskap.

11.00-16.00 Utställning: ”Så lekte vi – 90 år av leksaker” och café på innergården när vädret tillåter, Arboga Museum, Örströmska gården, Nygatan 37. Arboga Museum.

11.00-16.30 Barnens Park. Lek och allvar utanför Heliga Trefaldighets kyrka.

11.00-18.00 Vikingaby i Ahllöfsparken. Frösåkers Brygga.

11.30-13.00 Barnens gästabud, Gamla Museets gård, Nygatan 41. Pris: 50kr/barn. Föranmälan till Arboga Museum 0589-142 10. Arboga Museum.

12.00-12.30 Middagsbön med musik av Hildegard von Bingen. Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

12.00-14.00 Gycklarskola med Zack. Scenen i Ahllöfsparken. Circus Uthopia.

13.00 Tornrumsteater, Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

13.00-15.00 Sagotanterna läser sagor i Lusthuset, Ahllöfsparken.

13.00-17.00 Kul Tur med Lur. Guidad rundtur med häst och vagn. Avgång Ahllöfsparken. Pris anges vid avgång. Mia & Ulrika.

14.00 Riddardubbning för barn efter tipspromenad, Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

15.00 Föreläsning När då var nu - vardagsliv i medeltid, Rådhuset. Museipedagog Helena Arnell från Västmanlands läns museum i Västerås. Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

17.30 Historical Guided Tour of Arboga in English with Birgitta Berg. Starts at Heliga Trefaldighets Kyrka, the church at Järntorget. Tickets available from the Arboga Tourist Bureau and inside the church. Adults 50kr, children under 15 years old free of charge.

18.00 Den medeltida Marknaden i Ahllöfsparken stänger.

18.00 Vesper i Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

19.00 Föreläsning Svensk vapentillverkning på 1500-talet, Rådhuset. Staffan Kinman från Svenska Vapenhistoriska Sällskapet. Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid i samarbete med Jädersbruks vänner och Vuxenskolan.

20.00 Spökvandring. Samling vid Lyktan, Stora Torget. Förköp av biljetter 0589-126 26 eller Arboga Medeltids kansli. Begränsat antal platser. Vuxna 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Circus Uthopia.

----------------------------------------

Torsdag 8 Augusti

11.00 Den Medeltida Marknaden i Ahllöfsparken öppnar.

11.00 Barnföreställning “Råttprinsessan”, ett sagospel av och med Korp. Fri entré. Föreningen Arboga Medeltid.

11.00-13.00 Bryggerimuseet. Skandiagatan. Ej handikappanpassat. Arboga Museum.

11.00-14.00 Ponnyridning i Ahllöfsparken. Pris: 20 kr. Arboga Ryttarsällskap.

11.00-16.00 Utställning: ”Så lekte vi – 90 år av leksaker” och café på innergården när vädret tillåter, Arboga Museum, Örströmska gården, Nygatan 37. Arboga Museum.

11.00-16.30 Barnens Park. Lek och allvar utanför Heliga Trefaldighets kyrka.

11.00-18.00 Vikingaby i Ahllöfsparken. Frösåkers Brygga.

11.30-13.00 Barnens gästabud, Gamla Museets gård, Nygatan 41. Pris: 50kr/barn. Föranmälan till Arboga Museum 0589-142 10. Arboga Museum.

12.00-12.30 Middagsbön med musik av Hildegard von Bingen. Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

12.00-14.00 Gycklarskola med Zack. Scenen i Ahllöfsparken. Circus Uthopia.

13.00 Tornrumsteater, Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

13.00-15.00 Sagotanterna läser sagor i Lusthuset, Ahllöfsparken.

13.00-15.00 ”Staden vid Arboga å”. Guidad vandring tillsammans med Lennart Stenfelt. Samling vid Heliga Trefaldighets kyrka. 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Biljetter, Arboga Medeltids kansli. Föreningen Arboga Medeltid.

13.00-17.00 Kul Tur med Lur. Guidad rundtur med häst och vagn. Avgång Ahllöfsparken. Pris anges vid avgång. Mia & Ulrika.

13.30 Föreläsning Rådet och Rätten, Rådhuset. Olle Ytterberg, Arbogas kommunalråd. Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

14.00 Riddardubbning för barn efter tipspromenad, Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

15.00 Föreläsning Alf Henrikson berättar historier från medeltiden, Rådhuset. Agneta Lundström, ordförande i Alf Henriksonsällskapet. Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

16.00 Dramatiserad stadsvandring med Birgitta Berg. Samling utanför Heliga Trefaldighets kyrka. 50kr, 40kr BBl/AT-kortet, barn under 15 år gratis. Biljetter, Arboga Medeltids kansli. Föreningen Arboga Medeltid.

16.00 Barnföreställning “Råttprinsessan”, ett sagospel av och med Korp.Vid Teaterladan Ahlöfsparken.Fri entré. Föreningen Arboga Medeltid.

17.00 Riddarspel i Bergmansparken – Publikens Riddarspel. Pris: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn 5–15 år, barn under 5 år gratis. Arbogakuskarna.

17.30 Historisk guidning vid Hjälmare kanal. Vid Sveriges äldsta grävda kanal tar din guide med dig på en historisk resa från 1600-tal och fram till idag. Biljetter 50kr, Arboga Turistbyrå. Arboga Turistbyrå.

18.00 Den medeltida Marknaden i Ahllöfsparken stänger.

18.00 Vesper i Heliga Trefaldighets kyrka. Svenska kyrkan.

18.30 Föreläsning Mode under Medeltiden, Arboga Medeltids kansli. Emelie Hertzman, mode- och dräkthistoria. Biljetter 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

18.30-21.00 Medeltida Kapprodd och Matmarknad vid Bergmansparken. Row de Dow Choppers.

20.00 Spökvandring. Samling vid Lyktan, Stora Torget. Förköp av biljetter 0589-126 26 eller Arboga Medeltids kansli. Begränsat antal platser. Vuxna 50kr, BBl/AT-kortet 40kr, barn under 15 år gratis. Circus Uthopia.

20.00 Föreläsning Cecilia Wasa, vår första kvinnliga ambassadör, i Cecilias hem, Rådhuset. Pierre Nordahl och dotten Lovisa Nordahl Biljetter 100kr, BBl/AT-kortet 90kr, barn under 15 år gratis. Föreningen Arboga Medeltid.

--------------------------------------------

Ha fortsatt fin Arboga-sommar!

----------------------------------------------

**

___________________________________________

------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------

_______________________________________________
 
ANNONS
**  

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythis++++k kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till
ordochton@yahoo.se

____________________

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  
 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
WHO VALLEY = VEMDALEN

NY GÅTA :
Vart är vi på väg?

FRUSEN


Svara till harry@holm.tf
_________________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM ALLA VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

_______________________________
_______________________________

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

_______________________________
________________________________

_________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
hlt.hlt@telia.com

H L T
________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________