wrap-script-literals: no
 

ANNONS-SIDA
 

Tomt till salu
vid ädelfisk-älv norr om Hede.

_______________________

MITT I HÄRJEDALEN
Centralt i den del av landskapet där den alpint intresserade kan välja att åka till olika anläggningar, med totalt 170 nedfarter.
_______________________

Området ligger utmed vägen till Särvfjället, fem kilometer norr om Hede, mitt i Härjedalen. Planförslag klart. Även du som är intresserad av att förvärva hela området är välkommen att höra av dig.

Säljare: Stiftelsen Ivar Holms Natur, Box 4, 840 93 Hede.
E-post: hlt.hlt@telia.com

________________________

wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

MER INFO

5 tomter (2 + 2 + 1 = två par-tomter plus en friliggande tomt)

TOMTERNA
är på ca 1000 kvadratmeter vardera, på torr och fin skogsmark.
De ligger utom synhåll från landsvägen men inom hörhåll från Lunån, där öring och harr finns att fiska.

UTFORMNINGEN AV DITT HUS
bestämmer du. Bara du följer kommunens designprogram - som vill att husen skall vara olika varandra. (Se om Designprogrammet nedan)

VÄG
Av vägmyndigheterna godkänd infart / utfart sker på en raksträcka, bra ur trafiksäkerhetssynpunkt.
För vägtrafikanterna skymmer en skogsskärm de blivande husen.

EL
Närheten till kraftledning gör att det elanslutningspriset blir så lågt som ca 21.500 kr per tomt, enligt det lokala kraftbolaget.

VA
Vattenledning från djupborrad brunn, som finns på den fastighet från vilken tomterna avstyckas.
Det sanitära löses med en enskild, gemensamhetsanläggning (för wc, dusch, etc), i form av en
6 kubikmeters gemensam trekammarbrunn.

TOMTERNAS PRIS
95.000 kr per tomt..

DU BESTÄMMER själv hurdant hus du vill ha. Byggare / husfabrik finns på orten (i Hede).

Betr. byggnadstyp står det bl.a. så här i Härjedalens kommuns designprogram:

"Undvik upprepningar och exakt likadant utformade hus vid gruppbebyggelse. Växla taknockens riktning och variera hushöjderna och husutformningen, men behåll den sammanhållna karaktären."
------------------------------

Ur Designprogram för Härjedalens kommun

"Designprogrammet syftar till att ge konkreta råd och riktlinjer om hur Härjedalens genuina byggnadsstil kan tas till vara för att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer och ge de olika besöksområdena en egen särart och profil, som gör att gästen trivs i kommunen och känner att bebyggelsemiljöerna samverkar med landskapet i övrigt.

Ny bebyggelse som placeras öppet i landskapet bör hållas ihop i grupper med ”luft” däremellan. Husen inom grupperna bör variera i storlek och höjd och bör inte orienteras likarat utan taknockarna bör vinklas emot varandra (ungefär 90 grader) så att bebyggelsegruppen får liv och inte upplevs alltför stereotyp. Därigenom erhålls ett bebyggelsemönster som
påminner om den gamla gårdsstrukturen där varje gård kunde innehålla 10-20 olika hus för olika ändamål, alla individuellt utformade men ändå enhetliga genom materialval och formspråk.
Garage, förråd mm bör helst placeras friliggande. Det ger omväxling i husgruppering och volymer, samt möjligheter till
variationer i taknocksriktningen. Nya, mindre hus kan gärna inspireras av de äldre små ladorna

Se hela designprogrammet:
http://www.herjedalen.se/
kommunalservice/byggabo/
designprogram.
4.6f97a8ab11e4b7d0d
2280001133.html
_____________________________


____________________________


____________________________

wrap-script-literals: no

TILL SALU - MITT I HÄRJEDALEN

TOMT NÄRA ÅN
med öring och harr
_______________________________


Tomterna ligger fem km norr om Hede i Härjedalen,
med egen utfart på vägen mot Särvfjället, Mittådalen,
Funäsdalen, Flatruet.Torr och fin tomtmark.

________________________________

I kartans nedre kant syns vägen från Hede mot Särvfjället,
Flatruet och Funäsdalen (åt vänster på bilden). Mellan tomterna
och vägen finns en skogsskärm. Lunåns sträckning syns i övre delen av kartan.

________________________________

För frågor och mer info maila till
hlt.hlt@telia.com

_______________________________

DET FINNS MYCKET ATT GÖRA
I HEDE-TRAKTEN

JAKT, FISKE, RIDNING, ALPINT, SKIDÅKNING, CURLING, BAD, 18-HÅLS GOLFBANA, FÄBODAR, KANOTING, KULTUR, ÄLG/BJÖRNSAFARI, SKOGSVANDRING, FJÄLLTURER M.M.

Ridturer på Särvfjället.

Lunån i vårskrud.

Särvfjället i vårskrud.

_______________________________

Jakt har i alla tider varit en viktig ingrediens i livet i Hedetrakten.

Hede har också en egen hundras, Hede-hunden, specialist på älgjakt.

 

____________________________________________________

UTFLYKTSMÅL

Utflyktsmål Hede: Hembygdsgården

____________________

Trubaduren och Hede-sonen Ewert Ljusberg framträder, som här, i Hede kyrka men också på andra publika ställen i trakten. Han har också en egen väg namngiven efter sig i samhället.
______________
Utflyktsmål: Ransundets vilthägn.

_________________________________

FRITIDHUS-TOMTER
vid fiskevatten
nära Hede i Härjedalen

i avskildhet men bara 5 km från Hede i Härjedalen

(Hede = Bad, Bank, Butiker, Restaurang, Golf, Curling, Hembygdsgård etc)

ATT GÖRA:
JAKT, FISKE, RIDNING, ALPINT, SKIDÅKNING, CURLING, BAD, GOKART, GOLF, FÄBODAR, KANOTING, KULTUR, ÄLG/BJÖRNSAFARI, SKOGSVANDRING, FJÄLLTURER M.M.

_________________________________________________

E-posta oss för att få mer info
hlt.hlt@telia.com
_______________________________

STIFTELSEN IVAR HOLMS NATUR
P.O. Box 4, SE-840 93 Hede, Sverige.
_____________________________________________________

 

**


 


 


 

 


 

 

 

 

 
**  

 
**  
**


 


 


 

 


 

 

 

 

 
**  

 
**  

 

 


 
**  


 
**  


 
**  wrap-script-literals: no

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

------------------------------

Renklämman på värdshuset Orren uppe på Särvfjället är en riktig läckerhet.


KLICKA HÄR FÖR FLER BILDER FRÅN SÄRVFJÄLLET

_________________________

Stor
öring fångad i Ljusnan vid Hede

Renate med sin fångst på 7,56 kilo. (Foto: Horst Kühne)

________________________

UTFLYKTSMÅL

Sonfjället. Nationalpark.

Sonfjället, från Nyvallen.

 

Tomterna ligger i avskildhet men bara 5 km från Hede i Härjedalen
(Hede = Bad, Bank, Butiker, Restaurang, Golf, Curling, Hembygdsgård etc)


   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
  

 

 
 


 

 
 
 

@rbogasidan

 
  E-mail:  
  hlt.hlt@telia.com  

 

© HARRY HOLM
Ansvarig utgivare