wrap-script-literals: no
 

ANNONS- SIDA
 

Tomter till salu

På vägen till Särvfjället, fem kilometer norr om Hede. Planförslag klart. Även köpare av hela området är välkomna att höra av sig.


KLICKA HÄR FÖR BILDER FRÅN SÄRVFJÄLLET

_____________________________

E-posta för att få mer info
hlt.hlt@telia.com

________________________

wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

MER INFO

5 tomter (2 + 2 + 1 = två par-tomter plus en friliggande tomt)

TOMTERNA
är på ca 1000 kvadratmeter vardera, på torr och fin skogsmark.
De ligger utom synhåll från landsvägen men inom hörhåll från Lunån, där öring och harr finns att fiska.

UTFORMNINGEN AV DITT HUS
bestämmer du. Bara du följer kommunens designprogram - som vill att husen skall vara olika varandra. (Se om Designprogrammet nedan)

VÄG
Av vägmyndigheterna godkänd infart / utfart sker på en raksträcka, vilket är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt.
För vägtrafikanterna skymmer en skogsskärm de blivande husen.

EL
Närheten till kraftledning gör att det elanslutningspriset blir så lågt som ca 21.500 kr per tomt, enligt det lokala kraftbolaget.

VA
Vattenledning från djupborrad brunn, som finns på den fastighet från vilken tomterna avstyckas.
Det sanitära löses med en enskild, gemensamhetsanläggning (för wc, dusch, etc), i form av en
6 kubikmeters gemensam trekammarbrunn.

TOMTPRISER
95.000 kr per tomt, samt del i kostnaden för det gemensamma under VA ovan.

DU BESTÄMMER själv hurdant hus du vill ha. Byggare / husfabrik finns på orten (i Hede).

Betr. byggnadstyp står det bl.a. så här i Härjedalens kommuns designprogram:

"Undvik upprepningar och exakt likadant utformade hus vid gruppbebyggelse. Växla taknockens riktning och variera hushöjderna och husutformningen, men behåll den sammanhållna karaktären."
------------------------------

Ur Designprogram för Härjedalens kommun

"Designprogrammet syftar till att ge konkreta råd och riktlinjer om hur Härjedalens genuina byggnadsstil kan tas till vara för att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer och ge de olika besöksområdena en egen särart och profil, som gör att gästen trivs i kommunen och känner att bebyggelsemiljöerna samverkar med landskapet i övrigt.

Ny bebyggelse som placeras öppet i landskapet bör hållas ihop i grupper med ”luft” däremellan. Husen inom grupperna bör variera i storlek och höjd och bör inte orienteras likarat utan taknockarna bör vinklas emot varandra (ungefär 90 grader) så att bebyggelsegruppen får liv och inte upplevs alltför stereotyp. Därigenom erhålls ett bebyggelsemönster som
påminner om den gamla gårdsstrukturen där varje gård kunde innehålla 10-20 olika hus för olika ändamål, alla individuellt utformade men ändå enhetliga genom materialval och formspråk.
Garage, förråd mm bör helst placeras friliggande. Det ger omväxling i husgruppering och volymer, samt möjligheter till
variationer i taknocksriktningen. Nya, mindre hus kan gärna inspireras av de äldre små ladorna

Se hela designprogrammet:
http://www.herjedalen.se/
kommunalservice/byggabo/
designprogram.
4.6f97a8ab11e4b7d0d
2280001133.html
_____________________________

ANNONSEN:

Fem tomter vid fiskevatten

Fem fritidshustomter 5 km norr om Hede i Härjedalen, vid egen väg och egen djupborrad brunn.
En minuts promenad till öring- och harrfiske i Lunån.
Trakten har fina skoterleder och bra skidåkning (längd, tur och alpint).

Säljer gärna alla 5 tomterna till en köpare (företag, byggare, familj).
____________________________


____________________________

wrap-script-literals: no

TILL SALU
TOMTER NÄRA ÅN
med öring och harr?

FÖR INFO
OM TOMTERNA OCH LÄGET
KLICKA HÄR !

_______________________________

Exploateringsklart område med 5 tomter, med öring- och harr-vattnet Lunån inom hörhåll.

Tomterna ligger fem km norr om Hede i Härjedalen,
med utfart på vägen mot Särvfjället, Mittådalen, Funäsdalen, Flatruet.

Torr och fin tomtmark.
________________________________

E-posta för att få mer info
hlt.hlt@telia.com

____________________________________________________

UTFLYKTSMÅL

Utflyktsmål Hede: Hembygdsgården
______________
Utflyktsmål: Ransundets vilthägn.

_________________________________

FRITIDHUS-TOMTER
vid fiskevatten
nära Hede i Härjedalen

i avskildhet men bara 5 km från Hede i Härjedalen

(Hede = Bad, Bank, Butiker, Restaurang, Golf, Curling, Hembygdsgård etc)

ATT GÖRA:
JAKT, FISKE, RIDNING, ALPINT, SKIDÅKNING, CURLING, BAD, GOKART, GOLF, FÄBODAR, KANOTING, KULTUR, ÄLG/BJÖRNSAFARI, SKOGSVANDRING, FJÄLLTURER M.M.

_________________________________________________

E-posta oss för att få mer info
hlt.hlt@telia.com
_______________________________

HLT, P.O. Box 4, SE-840 93 Hede, Sverige.
_____________________________________________________

 

**


 


 


 

 


 

 

 

 

 
**  

 
**  
**


 


 


 

 


 

 

 

 

 
**  

 
**  

 

 


 
**  


 
**  


 
**  wrap-script-literals: no
 

@rbogasidan

 
  E-mail:  
  hlt.hlt@telia.com  

  Sonfjället. Nationalpark. Utflyktsmål.
_______________________

   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
  

 

 
 


 

 
 
 

@rbogasidan

 
  E-mail:  
  hlt.hlt@telia.com  

 

© HARRY HOLM
Ansvarig utgivare