wrap-script-literals: no
 

wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no
 

Utgivaren av denna site, med sin hedehund Roy uppe i Vitåsvägen, vid Hede i Härjedalen hösten 2003.
FOTO: SIV HOLM


wrap-script-literals: no
    Å-SIKTER
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no

  Jakt och viltvård, talas det om. Men egentligen skulle det heta "Viltvård, inklusive jakt". För själva jakten är en mycket viktig del i viltvården.
Då menar jag jakt på rätt sätt. Och det kan man ju diskutera, säger du, vad som är på rätt sätt.
Men generellt sett visar många stora – frivilliga som ofrivilliga – försök på de grundläggande faktorerna.

Hur det går om älgjakten förbjuds, visade bl.a. ett försök över flera decennier på en mycket stor nordamerikansk ö.
Först ökade älgstammen rejält, sedan gick den ner och stannade på en nivå som låg klart under det älgantal som gällde på den tiden det fick jagas på ön i fråga.
Finns det för många djur blir det svält, så enkelt är det.

Mer näraliggande är försöken i Sverige där jägarna i Västmanlands län hörde till föregångarna.
Den reglerade älgjakten, menar jag. Då jägarna tilldelades en kvot att skjuta varje höst, en kvot som be-stämdes av hur många älgar som arealen beräknades hysa.
Tack vare stor andel avskjutning av kalvar höjdes medelåldern i älg-stammen, som därmed blev livs-kraftigare, vilket resulterade i att Västmanlands län blev det mest älgproduktiva länet i landet.

På ställen där man inte reglerade jakten fortsatte skjutandet av stor andel älgtjurar, vilket - om det fått fortsätta - hade slutat med att en vacker höst betäckningen av älg-korna fått ske med älgalvar, alltså en omöjlighet. Vi var nog på väg mot älgstammens utrotning, när den så kallade licensjakten infördes i landet.

HARRY HOLM

wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 
   
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wrap-script-literals: no

  

wrap-script-literals: no
**
_____________________

JAKT OCH VILTVÅRD
____________________

 

Folkaktionen
Stötande att inte få försvara sin hund

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik, Lokalavdelning Dalarna, gjorde följande uttalande av årsmötet:

Vid årsmötet för lokalavdelning Dalarna av Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik i Orsa den 18 mars 2006 gjordes följande uttalande av årsmötet:

Vi finner åtalet för grovt jaktbrott mot Anders Thoms, då han under pågående älgjakt försvarade sin hund vid vargangrepp, vara grovt stötande. Åtalet är inte förenligt med det allmänna rättsmedvetandet enligt vår mening. Anders Thoms har vårt helhjärtade stöd inför rättegången.

Vi vill samtidigt än en gång bestämt uppmana riksdag och regering att göra de ändringar i jaktlagstiftningen som gör det möjligt att försvara frigående tamdjur och hundar vid rovdjursangrepp. Ytterligare dröjsmål kommer att förorsaka fler osmakliga rättegångar. Därutöver är en översyn av hela rovdjurspolitiken nödvändig.

Orsa 2006-03-18
För årsmötet
Nils Björklund
Ordförande i FNR Dalarna
_____________________________________________________

**  

Älgjakten är igång i Arbogatrakten
Och så här många får lagen skjuta

Måndagen den 10 oktober började årets älgjakt i våra trakter. Och min granne, Lasse Östling, fick förstås en fyrataggare redan kvart över 7 premiärdagens morgon.
Tilldelningen för jaktlagen i Arbogabygden redovisas nedan.


Siffrorna efter namnet betyder följande:

Första siffran är antalet vuxna älgar som får skjutas.

Andra siffran talar om hur många älgkalvar laget får skjuta.

Tredje siffran är för dem som har så kallat B-område. De jägarna får välja om de vill skjuta en kalv eller ett vuxet djur. Men de har också bara fyra dagar på sig att fixa kvoten.
För dem som har en etta som sista siffra nedan är alltså torsdag i denna vecka sista jaktdagen.

Dom som bara har en etta som andra siffra är så kallade E-områden och deras jakt varar till och med den 18 december. Annars pågår älgjakten fakstistk till och med den sista januari, för älgskötselopmråden och för områden med A-licens.

Här nedan är årets tilldelning, enligt länsstyrelsen.

HARRY HOLM
2005/10/11

***

ÄLGTILLDELNING ARBOGATRAKTEN
Första siffran = Vuxna djur
Andra siffran = Kalv
Tredje siffran = Vuxen eller kalv, valfritt

ARBOGA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 25 25 0
Bjöm Broman 0 1 0
Anders Karlsson 0 1 0
SMEDBY & FILLINGE JAKTLAG 2 0 0
HAGBY VRETBERGA JAKTOMRÅDE 2 0 0
Ivan Nilsson 0 0 1
Roland Rydberg 0 1 0
ARBOGA N - MEDKERS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 11 17 0
Tomas Eriksson 0 1 0
Sune Kvist 0 1 0
URVALLA JAKTLAG 2 0 0
JÄRNÄS LICENSOMRÅDE 1 0 0
RACKSTERS JAKTLAG 2 0 0
ABBORRTORPS JAKTOMRÅDE I 0 0
KÅSÄTERS JAKTOMRÅDE 3 0 0
SÖDRA LUNGERS JAKTLAG I 2 0 0
Morgan Johansson 0 1 0
ALVÄNGS JAKTLAG 0 1 0
KUGGENÄS JAKTLAG 0 0 1
SÖDRA LUNGERS JAKTLAG II 1 0 0
FURUSKALLENS JAKTLAG 1 0 0
HASTA NORRA LICENSOMRÅDE 2 0 0
GÖTLUNDA PRÄSTGÅRDS JAKTOMRÅDE I 0 0
TORPS JAKTLAG 1 0 0
NORRA LUNGERS JAKTOMRÅDE 1 0 0
HASTA SÖDRA LICENSOMRÅDE 2 0 0
RÖFORS- TORPSTÅNG JAKTOMRÅDE 3 0 0
NANNBERGA JAKTOMRÅDE 1 0 0
Imre Molnar 0 0 1
Tomas Gmberg 0 I 0
Rolf Törnkvist 0 0 1
Christer Johansson 0 1 0
Hans-Olov Jansson 4 0 0
Bo Jansson 0 1 0
Anders Andersson 0 1 0
Sven o. Roland Karlsson 0 1 0
Lars Andersson 0 1 0
Rune Ramstedt 0 I 0
MAGNÄS-SKÄFTRUNABYGD LICENSOMRÅDE 4 0 0
FAGERHULTS JAKTOMRÅDE 0 0 1
ALGRYT-HOLMENS JAKTLAG 0 0 I
HOGSTA JAKTOMRÅDE 1 0 0

 

**  

Hovrätten gjorde vargfrågan hetare
I Norge är det vanlig jakt utanför zonen


BILD: HARRY HOLM

Den här vargen fotograferade jag i trakten av Myrö, mellan Arboga och Örebro, på morgonen torsdagen den 3 maj 1984.

Sverige: Herden som skyddar fåren fängslas
Norge: Jägarna jagade varg på licens i år

Hovrätten för västra Götaland gjorde det en domstol inte ska göra.
Den fällde hellre än friade.
Detta trots att tolkningen av lagen bevisligen var flexibel.

Stig Engdahl sköt vargen när den åter var på väg in i fårhagen för att att slakta hans djur, hans levebröd. Förra gången dog tio av fåren, nu var ulven på gång igen och Stig sköt.
I tingsrätten friades han. Men hovrätten dömde till 6 månaders fängelse. För att inte skjutningen skedde ”i omedelbar anslutning till angreppet”.
Stig skulle ha låtit vargen döda fåren innan han fick skjuta, menar hovrätten i praktiken.
Med andra ord: De döda fåren tillåts man försvara, men inte de levande fåren.

Vargjakt i Norge i år
I Norge har man gjort tvärtom. Där är nu jakt på varg tillåten.
Inom den så kallade vargzonen (en fläck på norska sidan mitt för Värmland och Dalarna) ska det tillåtas tre föryngringar av varg varje år.
Men Stortinget, Norges riksdag, har också beslutat att det inte ska få finnas några vargar utanför den så kallade vargzonen.
Därför beslutades om licensjakt på 5 vargar utanför zonen. Den genomfördes i januari i år och 425 personer fick licens.
Efter två veckor drygt var jakten över, då hade det tillåtna antalet vargar fällts. Av vanliga jägare.

Men i Sverige då?
Kanske blir det vargjakt också i Sverige. Efter norsk modell.
Men först måste lagen – eller i varje fall tillämpningen av lagen – ändras, så att fårägare ska ha rätt att försvara sina djur när vargen är på väg in i hagen.

Och redan innan dess bör Stig Engdahl bli befriad från fängelsedomen.
Kanske ledamöterna i hovrätten för västra Götaland kan turas om att sitta av tiden, att krypa in i kurran i stället för honom.
Men innan dess borde de jobba några år med får och prova på att ta reda på slamsorna efter vargdödade lamm.

HARRY HOLM
2005/05/25
______________________________________________________________

**  
 
**
Vägkant vid Nedre Stockåvallen. Hede. Icke jaktsäsong.

FOTO: HARRY HOLM

_____________________________________________
 

Våren är här och jakten går på lågvarv


Mosippan, Härjedalens landskapsblomma.
Foto 6 maj 2005: HARRY HOLM

Bäverbyte och blomsterprakt
En liten rapport från mina jaktmarker

Så har det varit Himmelsprätten! Ja, så kallar norrmännen Kristi Himmelsfärds Dag. Och eftersom jag tillbringande den helgen i Härjedalen, där norskan präglar dialekten, så var begreppet alltså känt där. Även om inte alla mina jaktkamrater visste om benämningen.

För en person som jag, som är obenägen att jaga mindre djur än älg och björn, har det länge varit icke-jaktsäsong. Men helt slut är det inte för andra, för den mångsidige jägaren.
Bland annat är bävern lovlig fortfarande när detta skrivs, till och med den 10 maj nere i Västmanland. Och till och med den 15 maj uppe i Härjedalen.

Så min kusin Per och hans kompis Mats kom som jag upp till Härjedalen över Himmelsprätten. Bland annat därför att Per via Internet hittat reservdelar till sin gamla minimala bandtraktor med smeknamnet Ponnyn ("en hästkraft"). Men också för att jaga... just det: Bäver.
Jodå, det gick bra. När min kusin i lördags for hem till Ludvika igen hade han tre fällda bävrar i bagaget. En lyckade jakttur blev det alltså för honom, till Södra Norrlands fjälltrakter.

Och jag klagar inte heller. Mitt byte är inte lovligt, det är aldrig säsong för att ta med sig en mosippa hem. För den ludna, vackra, köldtåliga blomman är fridlyst.
Men precis som Per vet var bävrarna finns, kan jag hitta till mosippans växtplats.
Så en bild blev det – se ovan – och den tog jag med mig hem till er, läsare av @rbogasidan, så att ni kan dela det bytet med mig.
GLAD VÅR!

** HARRY HOLM 2005/05/08
______________________________________________

**

De orädda lavskrikorna söker sig gärna till den som gjort eld i skogen, vana vid att det vankas smörgås. Den här passade senaste påsken på att kolla i mitt ex av Mitthärjebaldet om vad det fanns att roa sig med i trakten av Lars Pers-dammen.
BILD: HARRY HOLM

____________________________________________________

Preliminärt resultat från Rovdjursinventering den 17.2. 2005

Jägareförbundet Västmanland genomförde på Länsstyrelsens uppdrag en rovdjursinventering i länet torsdagen den 17:e februari. Uppföljning och kvalitetssäkring gjordes även den 18:e och 19:e. Även medlemmar i Rovdjursföreningen har deltagit i inventeringen.

Det preliminära resultatet visar, enligt länsstyrelsen, att antalet familjegrupper av lodjur är minst lika stort som vid den senaste inventeringen som gjordes för två år sedan. Då påträffades 13 familjegrupper.

Några vargspår förutom de i Uttersbergsreviret påträffades inte. Man har heller inte hittat något som tyder på att det skulle finnas fler valpar i reviret än de tre som tidigare konstaterats.

Kontaktpersoner:
Göte Hamplin, Länsstyrelsen, 021-19 51 97, 070-634 89 81
Lars Björk, Jägareförbundet Västmanland, 021-570 37, 070-330 06 79
_______________________________________________________


 

**  

 

Är till för allmänhetens friluftsliv
Men Herrfallet stänger hellre ute folk

Många som är intresserade av jakt och viltvård tycker över huvud taget om att vara ute i det fria.
Inte minst i tider av året då det inte finns mycket att jaga lockar naturen till promenader utanför stadens hank och stör.
Men till naturreservatet Herrfallet känner man sig inte välkommen.

Den som nalkas Herrfallet möter till att börja med en stor skylt som säger att här är det Naturreservat.
När beslutet fattades om att Herrfallet skulle bli naturreservat formulerades syftet så här:
"Syftet med naturreservatet är att för allmänhetens friluftsliv bevara och skydda området och dess naturvärden."

Idag är det syftet förfelat. Tycker jag. För idag är signalen:
– Friluftsälskande allmänhet är inte välkommen!

En dag för någon vecka sedan kände vi att det skulle passa med en promenad på Hjälmarstranden ute vid Herrfallet - om sanningen ska fram fanns också en viss nyfikenhet på den restaurang som ska ha startat där ute.
Från Arboga till Herrfallet tycker i alla fall jag att det är lite för långt att gå. Så vi tog bilen. Men var skulle vi ställa den inför promenaden?
Att köra ner till parkeringsplatserna vid Servicebyggnaden var inte att tänka på. Bommen var för.
Utanför bommen kunde vi inte heller ställa bilen. Det hade vi inte råd med. Det skulle nämligen kosta 400 kronor att parkera där, upplyste en skylt.
Någon spatsertur i naturreservatet Herrfallet var alltså inte att tänka på. Det var bara att vända och köra tillbaka till Arboga igen.


Så gick det med det Naturreservatet!

HARRY HOLM
2005/01/11

** KLICKA HÄR för att läsa reglerna för Herrfallets naturreservat.
______________________________________________

Även i advent fälldes älg
Och en och annan skjuter tjur

Älgjaktssäsongen ebbar så sakta ut.
Men det har fällts ett och annat djur även i advent.
På Racksätters Älgjaktsområde sköt Björn Åkerlund en kviga andra advent.

Helgen dessförinnan gick det fint på Abborrtorps jaktområde. Lördagen den 27 november sköt Jon Nyqvist en ko och en kalv, medan jaktgästen Mats fick en kronhjort.
Men det har också fällts älgtjurar under årets älgjakt. Bernt Andersson fick en 6-taggare fösta jaktdagen och Johan Persson sköt en 4-taggare ett par veckor senare.

I Stenbackarna, Södra Lunger, fällde Tobbe Wretefelt en 4-taggare den 18 oktober.

Stig Johansson knäppte en 8-taggare på Järnäs Licensområde den 23 oktober, samma dag som Kjell Hjälmarsjö fick en 8-taggare.

(På Götlundas egen hemsida kan man läsa fler älgrapporter.)

HARRY HOLM
2004/12/20

-------------------------------------------------------------------------

ÄLDRE NOTISER ÄLDRE NOTISER ÄLDRE NOTISER
-------------------------------------------------------------------------


Många älgar skjutna – och jakten fortsätter
Fortfarande är det älg i tankarna hos jägarna i Arboga-trakten. Många har ännu inte fått skjuta men för flera jaktlagsmedlemmar blev redan första jaktdagen lyckad, den 11 oktober alltså. Det framgår av Götlundas sockensida.
I Urvalla Jaktlag exempelvis sköt då Bernt Andersson en sextaggare. Johan Karlefors fick en kvigkalv på Racksäters Älgjaktsområde. Anders Röfors sköt en älgko på Kåsäters Jaktområde där Mikael Blomgren också fällde en pinntjur premiärdagen.
Jaktperioden började bra också för Magnus Thoreson i Torps Jaktlag som fick en fyrataggare och för Lars Nilsson i Norra Lungers Jaktområde som nedlade en kviga första dagen.
Och sedan har det bara fortsatt. I Urvalla jaktlag till exempel, där sköt den 22 oktober Johan Persson en fyrataggare.
De flesta tjurar som fällts har haft 2–4 taggar, verkar det som. Men den 23 oktober sköt Kjell Hjälmaresjö i alla fall en 8-taggare.
Och älgjakten går vidare, för många teoretiskt sett till sista januari.
(Dessa och fler uppgifter finns på www.gotlunda.com)
HARRY HOLM
2004/11/01

**  

 TILL JAKTLAGEN:
RAPPORTERA HIT TILL ARBOGASIDAN HUR DET GÅTT,
GÄRNA DAG FÖR DAG.
kontakt@arbogasidan.se

Här ska Arbogatraktens älgar skjutas
På Götlunda s:a Liljeholmen har Roland Häll tilldelats 29 älgar på de drygt 5.000 hektaren.
Christer Röhfors licens för Röfors-Torpstångs dryga 1.000 hektar är 4 älgar. Det är ett så kallat A-området och där är reglerna nu sådana att 4:an betyder att jaktlaget får skjuta 4 vuxna älgar och sedan så många kalvar man vill. Kåsäters tilldelning av 3 djur betyder alltså 3 vuxna älgar och valfritt antal älgkalvar.
Samma regler gäller för andra jägare som fått 2 älgar på A-licens, som Smedby och Fillinge Jaktlag, Hagby Vretberga jaktområde, Urvalla jaktlag, Racksäters jaktlag, Södra Lungers jaktlag 1 och Hasta Norra respektive Södra licensområden.
Det betyder att följande jaktlag, som fått en älg i tilldelning, får skjuta en vuxen älg samt önskat och möjligt antal kalvar: Järnäs licensområde, Abbortorps jaktområde, Södra Lungers jaktlag II, Furuskallens jaktlag, Götlunda Prästgårds jaktområde, Torps jaktlag, Norra Lungers jaktområde och Nannberga jaktområde.
På vissa inte så stora markern får man skjuta en älgkalv. Övriga jaktlag har att fälla en älg av valfritt slag men inte heller de skjuter förstås kalvförande ko.
2004/10/11

Rätta uppgifter om Sickelsjö
Så här tydde vi skrivelsen från Länsstyrelsen:
På Sickelsjö har Richard Folin tilldelats 60 älgar, varav högst 30 vuxna djur. Men så är jaktmarken också på över 10.000 hektar. Tilldelningen har varit densamma i flera år. I fjol sköts i detta område 11 tjurar, 10 kor och 26 kalvar, sammanlagt 47 djur. Bäst gick det år 2000, då fälldes 51 av de 60 tillåtna älgarna på Sickelsjö.
Men de här siffrorna gäller inte bara Sickelsjö, berättar Richard Folin:
– Siffrorna är i och för sig riktiga men de gäller för hela Arboga
Älgskötselområde inte för Sickelsjö. Arboga älskötselområde består av ca
ett 30-tal olika jaktlag av både större och mindre storlek.
– De två största jaktlagen är Sickelsjö och Arboga Jaktklubb som jagar på
ca 3 000 ha vardera. Sickelsjös del av tilldelningen är 6 vuxna och 8 kalvar och
klubben har något liknande, berättar Richard Folin som är ordförande Arboga Älgskötselområde.
2004/10/29

**  

**  

 Reglerna för Naturreservatet Herrfallet

Naturreservat på fastigheten Ekeberg, 1:6 i Västermo socken Eskilstuna kommun
Länsstyrelsen i Södermanlands län förklarar med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) fastigheten Ekeberg, 1:6 (Stora Herrfallet) jämte angränsande vattenområden i Västermo socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län som naturreservat.

Lägesbeskrivning
Området är beläget på en udde vid Hjälmarens norra strand i Västermo socken. Området ligger ca 2 km, från gränsen till Västmanlands län och Arboga kommun samt ca 15 km söder om Arboga centrum.
Området anges med röda heldragna begränsnings linjer på en till detta beslut hörande karta i skala 1:10 000.

*

Areal
Reservatet har en areal av 41 ha land och 68 ha vattenområden.

Sökande och markägare
Stiftelser för naturskydd och friluftsliv i Västmanlands län.

Grunden för beslutet
Grunden för förordnandet är att bevara området och dess naturvärden för allmänhetens friluftsliv

Benämning
Reservatet skall benämnas Herrfallets friluftsreservat.

Reservatsföreskrifter gällande förfogandet över området

Det är förbjudet
1. att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra nybyggnad eller ändra befintlig byggnad. Inom det med blå linje begränsade området får uppföras stugor för uthyrning. Bebyggelsens omfattning, utformning och lokalisering inom området skall bestämmas genom planläggning enligt byggnadslagen;
2. att anlägga brygga annat än för bad eller båtsport och på platser som anges i skötsel- och dispositionsplan för området;
3. att spränga, schakta eller bedriva täkt i någon form;
4. att utföra fyllning eller anordna tipp eller upplag annat än som erfodras för områdets skötsel;
5. att anlägga vägar och parkeringsplatser utöver vad som angives i skötsel och dispositionsplan;
6. att framdraga högspänningsledningar samt att framdraga andra luftledningar utan länsstyrelsens tillstånd

Reservatsföreskrifter gällande i övrigt

Det är förbjudet
1. att förstöra fast naturföremål eller ytbildning
2. att gräva upp växter
3. att avsiktligt störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, gryt eller annan boplats;
4. att göra upp eld på annat än därför anvisade platser;
5. att tälta eller ställa upp husvagn på annat än därför anvisade platser;
6. att medföra hund, katt eller annat djur inom badplatsområdet. Inom övriga delar av reservatet skall djur hållas kopplade;
7. att framföra cykel, moped eller annat motordrivet fordon på annat än därför avsedda vägar och parkeringsplatser;
8. att framföra snöskoter, generellt undantag gäller för yrkesfiskare och tillsyningsman;
9. att parkera på annat än därtill upplåtna platser;
10. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon bandspelare eller dylikt;
11. att åka vattenskidor;
12. att lägga till annat än på därtill anvisade platser;
13. att inom badplatsområden, utmärkta med orangefärgade bojar, framföra motorbåt.

Vård- och förvaltningsbestämmelser
1. Reservatet skall förvaltas av Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanlands län.
2. Området skall skötas i enlighet med skötsel- och dispositionsplan, som skall upprättas av markägaren och godkännas av länsstyrelsen efter hörande av statens naturvårdsverk.
3. För den planerade stugbyn skall byggnadsplan fastställas innan bebyggelsen får komma till stånd.
4. Reservatet skall av förvaltaren utmärkas i enlighet, med statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.
Förbudet mot vattenskidåkning och trafik med motorbåtar skall tillkännagivas genom att rektangulära gula tavlor anordnas och vidmakthålls av förvaltaren på lämpliga platser ned från farvattnet väl synlig text i svart färg med lydelserna "Förbud mot vattenskidåkning" respektive "Förbud mot motorbåtar".

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsens styrelse fattat besluta, har förutom föredraganden byrådirektören Georg Olsson även landshövdingens ställföreträdare Lennart Almén, naturvårdsdirektören Tore Jansson, länsassessorn Henry Famme, länsarkitekten Henric Nordlund och överlantmätaren Gösta Höglund deltagit.
I styrelsens beslut har deltagit landshövdingen ledamöterna John Andersson, Sture Lindquist, Tore Petterson, Sven Zetterström samt suppleanterna Nils-Göran Andersson, Ivan Bratt och Larz Johansson.
_______________________________________________________

LÄNK FÖR ATT SE KARTAN ÖVER HERRFALLETS NATURRESERVAT:
http://www.d.lst.se/verksamhetsomraden/miljo_natur/
naturvard/naturreservat/faktablad_mm/herrfallet2.htm
______________________________________________________

 

 

**  

 

 

 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  


 
**  

 wrap-script-literals: no
 

@rbogasidan

 
  E-mail:  
  kontakt@arbogasidan.se  

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan.
"www.arbogasidan.se"

Välkommen till sidan om jakt och viltvård.
  Min avsikt är att materialet bara skall vara till för Din skull kära läsare, till nytta och nöje.
  Om jag sedan inte alltid lyckas i denna min avsikt, så ber jag om ursäkt. Man är väl inte mer än människa.


 

HARRY HOLM
Ansvarig utgivare