wrap-script-literals: no
 

wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no
 
En ögonblicksbild från roddevenemanget under Arbogas Medeltidsdagar. Fler bilder därifrån finns under Arkiv i högerspalten.
(Foto: HARRY HOLM)

wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 

EN VALS OM STADEN VID ARBOGA Å

Västmanland, rikt Du är i Din historia
likt en gloria kring Dig stolta minnen stå.
Som en sång från en gång i medeltiden
susar vinden vid Arboga å.

I saga och sägen från de tider som flytt
minnena vakna, leva på nytt.
Stränder, som klätts uti grönskande dräkt,
de tala om Sturar och om Engelbrekt.
Det bor uti staden vid Arboga å
fornstora minnen, som för evigt bestå.

Dit man drog ifrån norr och ifrån söder
trogna bröder inför kung och fosterland.
Mången lag, många stora starka löften
ha beseglats vid Arboga strand.

I saga och sägen från de tider som flytt
minnena vakna, leva på nytt.
Stränder, som klätts uti grönskande dräkt,
de tala om Sturar och om Engelbrekt.
Det bor uti staden vid Arboga å
fornstora minnen, som för evigt bestå.

Tag en stund, dröm Dig bort från vardagsvärlden,
glöm all flärden för en sång i sagoton.
Vandra kring, ibland gårdar och kvarteren,
små idyller med tradition.

I saga och sägen från de tider som flytt
minnena vakna, leva på nytt.
Stränder, som klätts uti grönskande dräkt,
de tala om Sturar och om Engelbrekt.
Det bor uti staden vid Arboga å
fornstora minnen, som för evigt bestå.

Nils-Georg

wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 
   
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 HUMOR-ARKIV
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no
 Varför väger gifta kvinnor ofta mer än ensamstående?
– Jo, singeln kommer hem, tittar i kylskåpet, skakar på huvudet och går till sängs.
Den gifta kvinnan kommer hem, tittar i sängen, skakar på huvudet och går till kylskåpet.

 
 Arboga-Per
prisades

En dag i början av den här månaden fick textilkonstnären Barbro Andersson från Västerås ur landshövding Mats Svegfors hand ta emot det nyligen instiftade priset Årets kulturbevarare.
Men även Arbogas stadsarkitekt Per Granlund hedrades då.

Föreningen bildades för två år sedan på Svegfors initiativ, med brittiska National Trust som förebild och med syftet att samla in privata pengar för att stärka det västmanländska kulturarvet.
Sedan föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län instiftade priset har styrelsen tagit emot 21 förslag på pristagare. Utöver Barbro Andersson uppmärksammades också bland andra Per Granlund, stadsarkitekt i Arboga.
För sitt engagerade arbete med Arbogas stadskärna, och en bok i anslutning till detta som han ställde samman för några år seda,n fick han sitt hedersomnämnande.
     
HARRY HOLM
2005/05/15

   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wrap-script-literals: no

  

wrap-script-literals: no
**

wrap-script-literals: no

NOTISARKIV 2005
**
Ett tips: SÖK HÄR GENOM ATT ANVÄNDA
DIN DATORS EGET SÖKVERKYG!  

_____________________________________________
Ja till Köpings kommunalförbund
– Skyll inte på mej, jag röstade nej

Egentligen borde jag bjuda kommunchefen Kenneth Dalberg och kommunalrådet Olle Ytterberg på en kopp kaffe och i lugn och ro gå igenom utredningen om Västra Mälardalens Kommunalförbund med dem, så att de förstår vad det står i pappren.
Men det kafferepet är bortkastad tid nu, eftersom Arboga kommunfullmäktige tog beslutet på torsdagskvällen så att Köpings kommunfullmäktige bara skulle ha att tacka och ta emot.
För många år sedan fick Köping VMK (elverksamheten för Köping, Arboga och Kungsör) samt VMR (renhållningen för Köping, Arboga och Kungsör) med många, många arbetstillfällen. Nyligen fick Köping Räddningstjänsten för området, med chef och kansli – i Köping förstås.
Nu blir Köping också säte och får chef med kansli för Västra Mälardalens Kommunalförbund, med en allt mer växande verksamhet:
”Det finns en ambition att finna ytterligare samverkanslösningar”, skriver Kenneth Dalberg och hans kolleger själva i utredningen (sid 6).
Den expansionsviljan bekräftas i en artikel i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning den 17 juni, där det konstateras att ”alla företrädarna är överens om att gå vidare och nämner teknisk service och viss vård”.
I stället för 41 arbogapolitiker som idag, ska från årsskiftet tre av dem – i minoritet i en förbundsdirektion på nio personer – besluta om vad pengarna ska användas till inom allt fler områden.
När jag förklarar att demokratin minskar med en sådan lösning, tycker Olle Ytterberg i sin insändare att jag vilseför läsarna. (Att han i stridens hetta på flera ställen i sin insändare vilseför samt lägger ord i min mun som jag inte skrivit, får vi ta på hans nybörjarkonto.)
För mig personligen är fullmäktigebeslutet inte hela världen. Men jag gillar inte när folk blir lurade, speciellt inte om de är Arbogabor. Och jag kommer därför att fortsätta att protestera varje gång jag ser förslag som är orättvisa eller dåliga ur Arbogas synpunkt.
När det nu trots allt blir ett kommunalförbund så säger jag som när folk klagar på EU:
– Skyll inte på mej, jag röstade nej.
HARRY HOLM
2005/06/17

Fotnot:

När Nordvästra Skånes Kommunalförbund, NSK, gick i graven 1995 berodde det mest på att de stora kommunernas dominans spred missnöje bland småkommunerna. ”I hög grad var dessa problem konsekvenser av de formella regler som styr kommunalförbundens kriterier för representation och beslutsfattande”, står det i en utredning som också talar om ”NSK:s svällande byråkrati”.

Utredningen i Skåne skriver också: ”Men ett kollektivt agerande medför ofrånkomligen vissa inskränkningar i de enskilda kommunernas handlingsfrihet, eftersom det tvingar dem att kompromissa och jämka sina egna intressen till förmån för helhetens bästa.”
______________________________________________________


 
**  

Till Arbogas köpmän
Tänker du julskylta med lummer
Då utfärdas härmed en varningGranris är OK att använda som juldekoration men det finns annat som bör undvikas.
BILD: HARRY HOLM

När det inbjuds till årets julmarknad i Arboga vill arrangörerna att man ska dekorera med gran- eller tallris och lummer.
Så det är på plats med en liten varning.
Lummern är fridlyst, så man måste vara klar över varifrån den kommer.

Att lummer är fridlyst i Sverige, innebär att det är förbjudet att gräva eller dra upp vilt levande exemplar av lummer med rötterna. Det är också förbjudet att plocka eller på annat sätt insamla exemplar av lummer för försäljning eller andra kommersiella ändamål.
Cypresslummer är en sorts plattlummer som finns i de sydvästra delarna av Sverige. Den är väldigt ovanlig och är därför helt fridlyst. Det innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp, ta bort eller skada vilt levande exemplar av cypresslummer. Det är även förbjudet att ta bort eller skada frön eller andra delar av cypresslummer.

Olaglig hantering av lummer kan leda till åtalsanmälan.
Revlummer är inte fridlyst i bland annat Estland - blomaffärer kan oftast visa upp papper på att deras lummer är från exempelvis Estland.
Kan man inte visa upp papper på varifrån lummern kommer kan man åtalsanmälas.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.Lagen
Den som tvivlar på ovanstående kan kolla lagtexten. Läs Punkt 2 a i bilagan till Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd (1999:7).
Läs 1 d och 1 g § i Artskyddsförordningen (1998:179)
Läs 8 kap. 2 § Miljöbalken
Om du är osäker på om du får sälja lummer eller om du har påträffat olaglig hantering av mistel - kontakta Länsstyrelsens miljöenhet.Användning
Revlummer och mattlummer (L. clavatum) säljs ofta som juldekoration, men de växer mycket långsamt och man bör därför avstå från att plocka och köpa lummer även där de inte är fridlysta. Varför det är ont om lummer?
Kan det ha något att göra med att man under 1700- och 1800-talet använde avkok på lummer för att få bort huvudlöss i samband med luskamning?

HARRY HOLM
2005/09/27


A. Lycopod. clavatum , fig. 1 ett rikt axbärande ex., 2 stjälkblad (10/1), 3 sporgömbärande blad (1/1), 4 sporer (325/1). --
B. L. annotinum, 5 ett stycke av växten, 6 prothallium (1/1).
FAKTA Ur den gamla Nordens Flora
Mattlummer, Lycopodium clavatum L
Revlummer, Lycopodium annotinum L.Två mycket allmänna lummerarter, företrädesvis i barrskog. De hava revlikt förlängda huvudstammar, men därjämte kortare, uppräta grenar, som sluta med ett eller flera ax av fulaktig färg, bildat av fjällika, kortare och bredare blad: dessa äro metamorfoserade blad, som bära ett sporgömme vid sin bas, nära bladvinkeln, fig. 3. Hos L. annotinum (B) är axet ensamt och oskaftat; hos L. clavatum (A) sitta axen oftast parvis, och den gren, som uppbär den, är transformerad till ett långt skaft med smala, gulaktiga, glesa blad. Denna sistnämnda art igenkännes dessutom på den långa hårlika, vitaktiga uden hos de egentliga stjälkbladen, fig. 2, under det bladen hos annotinum äro närmast lika enbarr. Sporstoftet av flera lummer-arter, mest av mattlummern, anbändes på apoteken under namnet "nikt", ett fint, lätt ljusgult pulver, vari patienter få piller inlagda (för att hindra deras hopklibbande). Nikt kan även begagnas att strö på hudlösa ställen hos späda barn. Om nikt kastas på en låga, förbrännes det med fräsande ljud och flammande låga och användes därför till "blixtar" på teatrarna.

En lycopodium-spor ger upphov till ett prothallium av egendomlig form. Dess normala tillvaro är underjordisk, och det saknar då klorofyll samt lever som en saprofyt, men kan också vara grönaktigt, om det befinner sig vid jordytan; hos L. clavatum och annotinum är det knölformig uppsvällt och av oregelbunden form, och lever flera år, innan det når sin fulla utbildning med könliga celler.
______________________________________________________

**

______________________________________________

 

På torsdag riskerar Arbogafullmäktige
vår stads framtid – och ekonomi

På torsdag har Arboga kommunfullmäktige sista sammanträdet innan semestrarna.
Och det är ett för oss Arbogabor extremt viktigt sammanträde.


Jag menar inte punkten nummer 2 på föredragningslistan, om den ekomiska flerårsplanen för åren 2006-2008, för den är inte bindande och kommer knappst att infrias fullt ut.
Nej, jag tänker på nästa ärende på listan:

"Förslag till administrativ samverkan i Västra Mälardalens Kommunalförbund", vilket i prakikten är första steget mot en storkommun där helt naturligt Köping blir centrum och Arboga och Kungsör får rollen av kommundelar och så småningom kanske med kommundelsnämnder utan nämnvärd makt.

Men även för den som blundar för det scenariot så måste det vara till nackdel för Arboga att så hårt binda sig med samarnbetet med grannkommunerna.
Det finns och kommer att finnas andra samarbetspartners, på lokal eller regional nivå, som är gynnsammare för Arboga men där samarbetet kommer att hindras av den nu planerade uppknytningen mot Köping och Kungsör.
Och redan i de papper som ligger på Arbogapolitikernas bord på torsdag, syns tydligt att den som på både kort och lång sikt tjänar mest per invånare på nyordningen är Köpings kommun.

Jag kan inte minnas att något av våra lokala partier i Arboga i förra valet deklarade: Rösta på oss så ska vi använda era pengar för att hjälpa upp Köpings kommuns ekonomi.
Det här ärendet på torsdag är så viktigt att det måste få vänta till efter valet nästa år. För nog måste väl Arboga kommuns invånare få vara med och bestämma om de vill – eller inte vill – ha politiker som gör Arboga till en stadsdel i Köping, i det mesta styrd av tjänstemän placerade i grannstaden.

Det är klart att de utredande tjänstemännen kan få några snäpp högre lön om de jobbar åt en större kommun, åt kommunalförbundet.
Men vi andra då?
Befolkningen, från butiksägare till vanliga arbetande människor, varför ska vi för dessa kommuntjänstemäns skull drabbas av de nackdelar som det alltid innebär när det görs försök att sudda ut Arbogas sedan 1435 väl inarbetade varumärke?

Samarbete och samverkan. åt alla håll, på rättvisa grunder, ja tack.
Men att gå in i ett kommunalförbund, utan att invånarna fått säga sitt, det är en nonchalans mot väljarna som varje ärlig Arbogapolitiker borde betacka sig för.

HARRY HOLM
2005/06/10
_____________________________________________________________

**

KLICKA HÄR för att läsa kommentarer i ämnet från
Carl Olov Persson, Köping.


Arboga hamnar mitt i universitetet
Navet i verksamheten bör vara där


Örebro universitet och Mälardalens högskola kan slås samman till ett nytt universitet den 1 januari 2008.
Den 30 september i år skall styrelserna fatta beslut.
Har Arboga kommun föreberett sig på sin självklara plats – i centrum?

Som alltid när sammanslagningar kommer på tal bromsar folk på de olika ställena.
I Västerås verkar just ingen västeråsare längta västerut, utan drömmer om att försvinna in i namnet Uppsala universitet.
I Örebro kommun tycks man nöja sig med läget, där har man i alla fall det stolta namnet Universitet. Dessutom karaktäriseras ju närkingarna med uttrycket "Det går aaaldrig".

Det nya universitetet – med 2.100 anställda och 30.000 studenter – är tänkt att ha tre större campus, i Eskilstuna, Västerås och Örebro. Den väntande interna striden om var rektor och merparten av administrationen ska sitta löses enklast genom att placera det folket i Arboga.
Det vill säga i det blivande stor-universitets geografiska mitt.

Även i namnfrågan kan det bli en dragkramp. I en insändare kompromissar Örebros rektor Gidlund nu med namnförslaget ”Örebro-Mälaruniversitetet”.
Men internationaliseringen då?
Med namnet ARBOGA UNIVERSITY behövs varken ö eller ä och allt blir mer it-vänligt.Arboga universitet. Smaka på ordet. Ja det låter bra bara att säga Campus Arboga, om så vore.
Örebro universitet har inte bara campus i Örebro, utan idag också i Karlskoga, Grythyttan och Kopparberg.
Att det blivande stor-universitetet skulle ha campus också i Arboga – i det nya universitetets geografiska mitt – är därför ingen utopi.Skeptikerna har talat om långa resor, tio mil mellan Västerås och Örebro till exempel. Men det är enkelt att lösa.
I anslutning till Campus Arboga, bör de lokaler och/eller bostäder finnas som härbärgerar den personal som har arbetsuppgifter på mer än en ort, det vill säga som arbetar till exempel i både Campus Västerås och Campus Örebro.
Det är rationellt och kostnadseffektivt. Och trevligare för dem det gäller. Och för oss som redan bor i Arboga, förstås.Om inte Arboga kommun är med i remissförfarandet nu, så gäller det att vara förberedd när beslutet fattats den 30 september.
Då måste samordnings-gruppen för det nya universitetet snabbt bjudas på en föredragning av de fördelar som följer av lokaliseringar till Arboga.
Vi den föredragningen ska det övertygande underlag lämnas fram, som väl vår framsynta kommunledning redan börjat jobba med.

HARRY HOLM
2005/08/23
______________________________________________________

** Till universitetssidan kommer ni genom att KLICKA HÄR
_____________________________________________

Stor-Universitetet dröjer
Men det ger Arboga mer tid


Lagom till helgen kom beskedet.
Inte heller nu ska man besluta om att gå ihop till ett Stor-Universitet.
Men samarbetet ska börja redan nu – gärna med möten i Arboga.

Styrelserna för Örebro Universitet och Mälardalens Högskola beslutade på fredagen att vänta ett och ett halvt år med att bestämma om att gå samman.
Bakgrunden till dröjsmålet anges vara det mostånd, eller vad man ska kalla det, som kommit från de många instanser som fått yttra sig om fusions-tankarna.
Av kritikerna har den moderate Sten Tolgfors varit mest i TV och andra medier. Och han är typisk för ett motstånd som verkar bygga på konservatism och på blindhet inför det självklara att det krävs förändring för att få utveckling.
Tolgfors står där med sin frågande attityd och med åsikten att det inte presenterats några starka argument för en sammanslagning. Samtidigt som han inte själv varit särskilt bra att på att rada upp argument mot ett samgående.
Bland remissinstanserna är just detta en vanlig inställning: Att man vet för lite, att det finns en rad frågetecken som inte rätats ut. Men i botten en sorts protektionism, att slå vakt om det man har – om det så innebär tillbakagång. Apropå frågetecknen: Kunde man svara på alla frågor redan nu, då vore det bra konstigt. Först om det beslutas om en fusion kan ju de ansvariga börja arbeta på hur den ska gå till, genom ge och ta i diskussioner, och genom att i arbetsgrupper komma fram till vad som bör ligga var, till exempel.Ur den i sammanhanget mycket centralt belägna staden Arbogas synvinkel, behöver inte fredagens besked vara särskilt negativt. För styrelserna beslutade att nu börja ett mer intensivt samarbete, bland annat genom att satsa 30 miljoner kronor på gemensamma forskningsprojekt, forskarutbildning och utbildning på masternivå.
En särskild kommitté ska arbeta med detta och jag tror säkert att den kommittén med förkärlek lägger sina sammanträden i Arboga.I samband med styrelsernas beslut säger de ockå att syftet är att utveckla ett förslag till ett nytt univesritet.
Jag kan inte tyda det som annat än att det blir en fusion, att arbetet med detta börjar nu och att det som kommer om ett och ett halvt år blir ett mer formellt beslut.Fram till våren 2007 har nu alltså Arboga tid på sig att arbeta för, och eteablera sig som, en naturligt arbetsplats för dem som jobbar i de nuvarande lärosätena.
Det blivande stora lärosätet har styrelserna gett arbetsnamnet Örebro-Mälardalens universitet.
Det bör förstås sedan få den mer IT-vänliga (och internationellt mer gångbara) beteckningen Arboga Universitet / University of Arboga.

Ur den synpunkten vore det värdefullt om vår kommun- och skolledning nu intensifierade sina ansträngningar att snarast få ett campus i Arboga.
Detta campus – eller i varje fall en central kanslifunktion för all samordning – skulle redan innan själva fusionsdatumet kunna skapas här, sorterande under båda lärosätena och – som en modell.
Om man liknar det hela vid ett kålhuvud:
Tänk dig en prototyp för hur i samordnings-skissandet det blivande fusionerade universitets verksamheter skulle kunna läggas på i lager efter lager runt kärnan, runt det nya universitetes geografiska mittpunkt. Arboga.

** HARRY HOLM
2005/!0/01
____________________________________________________________

Nästa steg i kommunförbundet ?
Arboga får inte längre eget miljö- och hälsoskydd
Även stadsarkitekten kan hamna i Köping

Räddningstjänsten är klar. Adminstration i vid bemärkelse är redan beslutad. Nästa steg i att göra en kommun av Arboga, Köping och Kungsör, torde bli på miljö- och hälsoskyddssidan. I våras gjorde man från Arboga kommuns miljö- och hälsoskydd studieresor till Orsa och till Lindesberg. Besöken motiverades med den pågående utredningen om KAK-samarbete inom området miljö- och hälsoskydd. För Mora och Orsa har samarbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet pågått i mer än 20 år. Förvaltningen är gemensamma men politikerna jobar som tidigare, det vill säga i en nämnd i Mora och en i Orsa. Kommunerna i norra Örebro län, som faktiskt förkortas KNÖL, har både nämnden och förvaltningen gemensam sedan första januari i fjol.
Det betyder att Lindesbergs, Hällefors, Ljusnarsbergs och Nora kommuner saknar egna miljö- och hälsoskyddsnämnder.
I den fusionen har Lindesberg den roll som man kan förvänta sig att Köping får i KAK, det vill säga att förvaltningen - arbetsplatserna - är lokaliserad dit. I de andra kommunerna finns bara "ett arbetsrum som kan disponeras vid behov".

KNÖLs förvaltning har miljökontor, mätningskontor, adminstrativ enhet, energirådgivningsenhet, trafikenhet och – stadsarkitektkontor.

Om denna modell överförs till KAK skulle, med den gamla trenden av centralisering av förvaltningsledningar till Köping, alltså Arboga – trots sin stadskärna och känsliga centrummiljö – inte längre ha en egen stadsarkitekt. Till exempel. Utarmningen av Arbogas självstyre och demokrati kan alltså väntas fortsätta.
Jag vill bara berätta det, så att ingen kan komma om några år och säga att jag inte varnat för den pågående utvecklingen.

HARRY HOLM
2005/08/05
______________________________________________________


Apropå högre taxor

Ska vi räkna med att mer
makt flyttas från Arboga?

Det är illa att det sitter folk i Västerås och bestämmer i praktiken enväldigt vad soptaxan i Arboga ska vara.
Men det är skönt att budgetsammanträdet med Arbogafullmäktige inte längre fylls av ett upprabblande av de många motförslagen från oppositionen.
Fast vissa skrivningar hade nog behövt sägas både en och två gånger.

Det finns sådant i budgetarbetet som vi inte får blunda för inför nästa val.
Moderaterna har i år tydligt visat, i skrift, att partiet vill mer och mer sudda ut Arbogas självbestämmanderätt.
Förslag efter förslag har väckts från m om att gå samman med de andra kommunerna om både det ena och det andra.Samarbete är ju oftast bra. Men när det som i Arboga, oftast lutar åt kommunalförbundets form, så minskar demokratin, då minskar Arbogabornas möjligheter att påverka.
Risken ökar dessutom att Arbogas styrande – och därmed Arbogaborna – blir rent ut sagt lurade.
Vi har ju exempel. Gymnasiebluffen, där bara Köping skulle vara den store vinnaren, gick inte Arbogas styrande på. Men när det gäller Räddningstjänsten och om en dryg månad även administrationen, då har Arboga förlorat greppet.För Arbogas fullmäktige blir det nu, och än värre om m-förslagen går igenom, på allt fler områden att bara gapa och svälja.Som när det gäller höjningen av soptaxorna. Vafab kommer med sina siffror och Arbogas styrande säger bara ja tack. Jag känner mig inte ens säker på att någon kollar om Vafabs siffror stämmer.
Exempel? Ja, gärna:I Tekniska nämndens papper från sammanträdet den 24 oktober står det hur Vafab Miljö AB räknat fram hur mycket renhållningstaxan i Arboga ska höjas.
Bland annat har bolaget räknat in ”Ökning av transportindex mellan 040701-050701. Betydelse i procentenheter 1,9.”
Var det någon i tekniska nämnden eller dess förvaltning som kollade den uträkningen, eller de andra siffrorna som låg till grund för förslaget om 5,5 procents dyrare sophämtning?Jag frågade Vafab om det först nämnda och fick svaret:
– De indexnivåer som använts vid beräkningen av avfallstaxan i KAK är förändringen mellan juni 2004 då nivån var 463,7 och juni 2005 då nivån var 479,7.Hur kan det bli 1,9 procent? Och hur skulle siffran ha blivit om man i stället räknat 12 månader, från och med juni 2004 till och med maj 2005 (då index bara var 476,6)?Det jag menar är att man med statistik och siffror kan få till nästan vad man vill. Och ju längre från verkligheten – eller från oss väljare – den som räknar sitter, desto mer frestande är det att välja siffror som passar ens egen smak.
Men om Arbogas verksamhet sköttes från Arboga, då skulle det varken finnas medveten eller omedveten önskan eller orsak om att manipulera siffrorna.Och apropå moderaterna, så måste jag ge partiet en eloge också. I sitt budgetförslag för nästa år skriver partiet att det tänker fortsätta att kräva ”att åtgärder vidtas för att förändra och effektivisera verksamheten ytterligare” vad gäller tekniska nämnden. HARRY HOLM
2005/11/25

_____________________________________________________

Budgetmöte i Arboga torsdag
Samma procedur som förra året

Torsdag den 24 november. Sammanträde med Arboga kommunfullmäktige. Budgeten för Arboga för 2006 på de lokala politikernas bord.

Diskussioner blir det, nästan alltid lönlösa. Oppositionens olika motförslag svävar som en grå dimma över sessionssalen ett tag men är sedan glömda.

Beslutet om oförändrad skatt (KLICKA HÄR för att se min kommentar) går igenom och betyder inte så mycket eftersom kommunen tar in på gungorna vad den förlorar på karusellen:
Man höjer taxor och avgifter i stället. För en vanlig villa höjs enbart den fasta vatten- och avloppstaxan med över 500 kr per år. Och det är bara ett exempel.

Apropå artikeln nedanför den här:
Vafab har ännu inte svarat på mina frågor om den nya taxan för sophämtningen. Men det kommer väl någon e-post därifrån, om inte annat så direkt efter att kommunen hunnit blunda och säga ja.Några andra punkter i budgeten:

Det sätts av 5 miljoner kronor nästa år för en ny idrottshall. Och alla bidrag till föreningar ska hädanefter gå via Fritids- och kulturförvaltningen. Det är gripbara nyheter.

Däremot känns det lite mer suddigt i kanterna med målsättningar som ”Ökade satsningar på näringslivsfrågor” och ”Ökade satsningar på marknadsföring och information”.

Påtagligt är penningsummor men i praktiken hänger det på vad man gör med slantarna.
Och det får vi fortsätta att studera under nästa budgetår, alltså under 2006 i staden vid åbågen.

HARRY HOLM
2005/11/23

___________________________________________________

Nu ska sophämtning blir dyrare igen
Arboga får 5,5 % påslag 1 januari

Vafab Miljö AB har kommit med ett så kallat förslag till vad sophämtningen ska kosta i Arboga nästa år.
Och då har Arboga kommuns tekniska nämnd bara att haka på och ge samma förslag om höjning till kommunfullmäktige.


Redan i VMR, Västra Mälardalens renhållningsbolag, brukade man använda ordet "förslag".
Men det brukar i praktiken betyda att bolaget höjer som bolaget vill.
Nu "föreslås" 5,5 procents höjning av renhållningstaxan i Arboga från årskiftet.
Jag ska kolla hur Vafab kommit fram till sina siffror, jag lovar.
HARRY HOLM
2005/11/22

______________________________________________

 

_____________________________________________________

**
______________________________________________________________

Arboga fick sina första lådsamlingar

Det är frivilligt –  så tänk på
villans andrahands-värde

I vattenverksområdet i Arboga har villorna nu fått så kallade lådsamlingar.
De boende där har inte längre postlådan vid bostaden.
Men de har inte upplysts av Posten om att modellen kräver deras samtycke.

I stället för att kommunicera med utdelningsansvariga på Posten lokalt i Arboga har jag valt att ha kontakter med Postens tillsynsmyndighet, Post- och telestyrelsen.
Senaste skriftväxlingen med PTS följer här.

Frågan från Arboga
Enligt EU-direktiv (97/67/EG) ska posten lämnas vid varje fysisk persons bostad.
Så här står det:
”... ett överlämnande vid varje fysisk eller juridisk persons bostad respektive hemvist eller, i undantagsfall, under villkor som den nationella tillsynsmyndigheten bestämmer, ett överlämnande vid lämpliga anläggningar.
Varje undantag som beviljas av en nationell tillsynsmyndighet enligt denna punkt måste meddelas kommissionen och alla nationella tillsynsmyndigheter."

Därför frågade jag Post- och telestyrelsen:
– Har, beträffande åtgärden lådsamlingar i villaområden här i Arboga, undantag för exempelvis. vårt område beviljats av nationell tillsynsmyndighet (er) och är detta i så fall meddelat till kommissionen och alla nationella tillsynsmyndigheter?

Svaret från PTS
Så här svarar Post- och telestyrelsens Josefin Grolander:
– Det är Posten som, med beaktande av Post- och telestyrelsens (PTS) allmänna råd om utdelning av post, planerar hur utdelningsservicen praktiskt skall vara ordnad. Hur postlådor placeras i det enskilda fallet är således inte något som granskas och godkänns i förväg av PTS.
– När det gäller lådsamlingar i villaområden i tätort så sker en övergång till utdelning i lådsamlingar efter samtycke från postmottagarna. I och med att det förutsätter samtycke så  är det inte fråga om en tillämpning som ensidigt bestämts av den nationelle postoperatören och då är det inte frågan om ett sådant undantag som avses i direktivet. 
– Om man flyttar in ett villaområde där utdelning sker i lådsamling får man som enskild  postmottagare godta denna utdelningsform trots att samtycke lämnats av tidigare ägare till fastigheten.
– Svaret på din fråga är således att eftersom lådsamlingarna i Arboga inte utgör ett sådant undantag som avses i artikel 3.3 i postdirektivet (97/67/EG) så har de inte anmälts till kommissionen eller andra nationella tillsynsmyndigheter. 

Omkring 1200 undantag
Josefin Grolander berättar att Sverige har anmält ca 1200 undantag enligt artikel 3.3 till kommissionen. Detta gäller främst hushåll som är avlägset belägna eller svåra att ta sig till i glesbygd och i skärgårdarna och som inte får sin post utdelad 5 dagar per vecka.
Och så lägger hon, lite förvånande, till:
– När det gäller utdelning i lådsamlingar så likställs i Sverige denna utdelningsservice med utdelning vid bostaden. Utdelning i lådsamlingar i sådana fall utgör således inte något undantag enligt art 3.3. som skall anmälas till kommissionen.

En summering
Jag kan i alla fall sammanfatta så här:
1. Bara den som tycker att det är OK behöver få sin postutdelning flyttad till en lådsamling.
2. Går man frivilligt med på att inte ha postlådan vid sin bostad, då gäller inte EU:s direktiv.
3. Och om man går med på att få sin post till sin lådsamling, då gäller det medgivandet även dom som ska bo i ditt hus efter dig.Och nog kan det ha effekt på blivande husköpare, på antalet intresserade vid en eventuell försäljning, om posten kommer till villan eller om man måste gå upp till 50 meter för att vittja lådan.

HARRY HOLM
2005/12/09

_______________________________________________

Posten i Arboga mörkade fakta
Alla kan vägra delta i lådsamling

När @rbogasidan den 30 november slog larm om att Posten var på väg att införa lådsamlingar i Arbogas villaområden visste vi inte hur nära förestående nyordningen var.
Men det jag vet nu är att monopolinrättningen Posten försökt mygla in systemet i stan.
För inte ett ord har Posten i Arboga sagt om att ingen är tvungen att ha sin post i en lådsamling.

Tillsynsmyndighet för postutdelningen är Post- och telestyrelsen. Dit ska Posten anmäla förändringar av det här slaget, varefter Post- och telestyrelsen i sin tur ska meddela EU, som författat de direktiv även Sverige har att följa.På @rbogasidans direkta fråga till PTS svarar styrelsens Josefin Grolander:– Post- och telestyrelsen har utfärdat allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen. De allmänna råden utfärdades främst för att förtydliga hur Posten bör fullgöra sin skyldighet att dela ut post så att tillämpningen så långt möjligt blir enhetlig i hela landet. Råden trädde i kraft den 1 oktober 2005 men innebär i sak inte något nytt, förutom när det gäller utdelning i flerfamiljshus.

Men villaområden då?
– När det gäller utdelning till villa i tätort så bör sådan utdelning ske i postlådor utmed brevbärarens färdväg i lådsamling eller vid respektive fastighets tomtgräns. Före alla förändringar i utdelningsservicen bör Posten i god tid inhämta postmottagarnas samtycke. Josefin Grolander förtydligar så här:
– Har man som postmottagare sin brevlåda vid tomtgränsen så krävs det alltså ett samtycke för att lådan skall kunna flyttas till en lådsamling i villaområden i tätort och vice versa. Och med en sådan bestämmelse kan man säga att Posten följer EU:s direktiv, enligt henne.
– EU:s postdirektiv har implementerats i svensk rätt genom ändringar i postlagen. Svensk postlagstiftning står således i överensstämmelse med direktivet, förklarar Josefin Grolander hos Post- och telestyrelsen.

Fotnot: Postlagen heter PTSFF 2005:5

HARRY HOLM
2005/12/08

_____________________________________________________

Nu får Arbogas villaägare lådsamlingar att gå till


På Porfyrvägen finns en samling med bara fyra lådor.
FOTO: HARRY HOLM

**

I skydd av mörkret smög Posten på tisdagsmorgonen ut lådsamlingarna i de första villaområdena i Arboga. Detta i kvarteren vid Vattenverket.
Det har ifrågasatts om detta med lådsamlingar stämmer med EU:s direktiv.

KLICKA HÄR för att läsa mer!
___________________________________________________

 

Nu byggs första lådsamlingarna
Posten försämrar servicen
i Arbogas villaområden

Villaägarna i Arboga ska få längre att gå till brevlådan.
I det område där Posten inleder den försämrade servicen delades det i fredags ut brev med den positiva rubriken ”Vi vill ge Dig en ny postlåda!”
Brevet visade sig innehålla beskedet att Posten nu ska börja bygga lådsamlingar i Arbogas villaområden.

Posten står för både kostnader för lådor och arbete med uppsättning av lådställ samt märkning med adress av dessa, tröstar utdelningschefen Bengt Lundström i brevet.
Och så räknar han upp fördelarna, som ”effektivare utdelning”, att brevbärarnas arbetsmiljö förbättras, att säkerheten blir större och att boendemiljön förbättras genom att det blir färre stopp och starter.
Villaägaren i Arboga kan ha kvar sin gamla brevlåda på platsen vid huset, för morgontidningens del. Men för att hämta posten blir det längre att gå.På fredagen, den dag då informationen delades ut, då hade den i brevet uppgivna kontaktmannen Bengt Lundström semester. Men på tisdagen svarade han på mina frågor.När ska nyordningen införas?
– Går det som planerat blir det före årsskiftet.Finns det någon förteckning över när olika områden i stan får lådsamlingar?
– Vi börjar med Granit-, Gnejs-, Porfyr- och Flintvägen och sedan kommer vi successivt att arbeta oss igenom villaområdena i Arboga.I vårt kvarter finns det flera som av olika skäl skaffat sig en veckobrevlåda, exempelvis för att kunna vara borta några dagar åt gången ibland. Hur ska dom göra?
–  Det går bra att flytta med lådan till det tänkta lådstället om den har frontöppning, annars kan man lösa det med att vi gör undantag och delar ut i veckolådan när du är bortrest om du meddelar oss. Kostnadsfritt givetvis.Du skriver "Med lådsamlingar finns en mängd fördelar". Finns det några nackdelar också? För postens kunder till exempel?
– Den nackdel som jag ser det, om man ska kalla det nackdel, är att man får gå en liten bit för att tömma sin postlåda. Men vi bygger lådställen så att man inte ska behöva gå längre än upp till 50 meter.Kommer detta att innebära färre anställda i brevutbärningen/Posten i Arboga?
– Det är främst en arbetsmiljöfråga för våra brevbärare, sedan måste vi som alla andra företag effektivisera oss.Finns det någonstans man kan klaga eller begära dispens?
–  Om du inte är nöjd med detta så kan du vända dig till min chef Sven-Gunnar Svanström på tel: 0221-14433.

Det svarar utdelningschefen i Arboga, Bengt Lundström, som själv har telefon 0589-153 11, eller 070-2062416, samt e-post-adress bengt.lundstrom@posten.se

HARRY HOLM
2005/11/29
_________________________________________________


 
**  

Nu har julmarknaderna full fart

Kaj Svensson var i högform när Arboga Södra IF sålde lotter vid julmarknaden i Jäders bruks herrgård.
Även i Hjälmareborg var det julmarknad på lördagen.

KLICKA HÄR för att se bilder från båda ställena!

________________

Skattesänkning och tak över cyklarna
Det vill mp för Arboga nästa år

En rad förslag, från skattesänkning och cykelparkeringar med tak, kommer från miljöpartisterna i Arboga inför nästa år.
Skattesänkningarna kan bidra till att locka örebroare att bosätta sig i Arboga komun, tror partiets medlemmar.

Miljöpartiet de Gröna har en hel del förslag till tillägg och ändringar i den Arboga kommuns budget för 2006, som ska behandlas av kommunfullmäktige torsdagen 24 november.– Vi föreslår bland annat att Kommunen ska sänka skatte-utdebiteringen med 10 öre varje år under 5 år, berättar partiets Lennart Balgård.
– Då kommer vi ner till samma skattesats som Örebro och kan bättre bli en alternativ bostadsort för Örebroare som vill bo billigare, till exempel på landet eller vid Hjälmaren.
 
Som motiv för förslaget om skattesänkning anger miljöpartiet att Arboga Kommuns ekonomi ser ut att bli klart bättre 2006. Miljöpartiet föreslår att kommunen budgeterar för ett nollresultat och att anslaget för oförutsett ökas kraftigt så att det kan fungera som buffert för kostnader som nämnderna inte kunnat förutse, till exempel en snörik vinter eller ofrånkomliga sociala kostnader. Miljöpartiet de Gröna föreslår i driftbudgeten bland annat pengar till trafiknätsanalys inklusive cykelvägar, till
skötsel av nya träd och Örtagården, trädplanteringar och fler sommarjobb åt ungdomar.Beträffande investeringsbudgeten innebär ett nollresultat enligt mp att kommunen kan satsa närmare 3 miljoner kronor på följande projekt:Bygg färdigt gågatan mellan Nytorget och Baptistkyrkan.
Utveckla området norr om Coop / Hemköp / Medborgarhuset till en inbjudande framsida för stadskärnan.
Hastighetssänkande åtgärder enligt trafiknätsanalysen.
Cykelparkeringar med tak och låsmöjlighet.

HARRY HOLM
2005/11/16
__________________________________________________

Trots Internet
Arbogaborna lånar massor med böcker

Internet ger snabb och bred information och borde hota Arbogabibliotekets statistik.
Men icke.
Arbogaborna lånar fortfarande ungefär dubbelt så många böcker som andra svenskar.

När Arboga kommuns fritids- och kulturnämnd sammanträdde på tisdagen, den 15 november, fanns bibliotekets årsredovisning på politikernas bord.
Där visade det sig att invånarna i Arboga kommun förra året lånade 181.404 böcker eller motsvarande.
Det är i och för sig en minskning med 11.000 utlåningar från året innan. Men den minskningen är inte större än att den kan förklaras av befolkningsminskningen och av att Medåkers bibliotek lades ner.
Det betyder, att trots att inte minst fakta numera går lätt och snabbt att hitta på Internet, så fortsätter Arbogaborna att låna böcker, i genomsnitt mer än 13 böcker per person och år. Och då bör man tänka på att riksgenomsnittet är ungefär 7 böcker per person och år.På biblioteket i Arboga finns över 100.000 böcker och motsvarande. Ett par tusen skivor ingår i siffran, liksom ungefär lika många videorullar och diaserier. Men det allra mesta rör sig alltså om böcker.Biblioteket är också en samlingspunkt, inte bara för boklånande Arbogabor: Här finns också gäster som vill läsa tidningar eller använda datorerna. Totalt visar den elektroniska räknaren vid entrén på 126.659 personer förra året, en ökning med 13.841 besök.Till detta ska nämnas att det biblioteket bland annat också har verksamhet för barn, för äldre, föredrag och konstutställningar.
Vid de sistnämnda har fritids- och kulturnämndens konstkommitté sammanträtt och köpt in konstverk att placeras i de kommunala förvaltningarnas lokaler. Av de sex verk som köptes in i fjol var Ulla Hellströms ”Skymning över fjorden” den billigaste, med 810 kronor, och dyraste konstverket som köptes in 2004 var ”Skogstjärn” av Gösta Berg som, kostade 3.780 kronor.

HARRY HOLM
2005/11/15
___________________________________________________________

Om bara en dryg månad leds Arboga kommuns administration från Köping

– Vi hoppas att medlemskommunerna har med sig förra förbundsbildningen i färskt minne och att de fokuserar på målet i stället för på hindrena efter vägen.
Så skriver räddningschefen Jens Eriksson och ekonom Ulrika Jonsson Olofsdotter om bildandet av Västra Mälardalens Kommunalförbund, för Arboga, Köping och Kungsör.
Det var vid veckans sammanträde med Arboga kommunstyrelses arbetsutskott, som delårsrapporten för Västra Mälardalens Räddningstjänstsförbund presenterades.
Räddningstjänstsförbundet har varit i drift sedan den 5 april förra året.
– Att gå från att vara en del av en kommun till ett förbund har sina problem, konstaterar räddningschefen Jens Eriksson i sin berättelse.
– I detta fall har tre självständiga kommunala enheter slagits samman till en. Detta har medfört att tre olika kulturer sammanlänkats.

Köping, Arboga och Kungsör har nu i räddningstjäntsförbundet form operativt en väl fungerande verksamhet, enligt räddningscehfen.Nu växer hans förbund
Snart väntar nästa steg. Från kommande årsskifte tillförs förbundet en administrativ avdelning som ska ansvara för de tre kommunernas centrala löneadministration, it-verksamhet, telefoni, inköp och beredskapsplanering.
– Bildandet av Västra Mälardalens Kommunalförbund ligger i sin linda, skriver Jens Eriksson. Många förändringar kommer att ske inom organisationen och främst kommer den att utökas.– En stor del av 2006 kommer med all säkerhet att ha förflutit innan de nya förändrignarna har satt sig. Kommande år blir ännu ett mellanår innan den nya organisationen är i hamn.Det är efter den noteringen som räddningschefen kommer med sin brasklapp:
– Vi hoppas att medlemskommunerna har med sig förra förbundsbildningen i färskt minne och att de fokuserar på målet i stället för på hindrena efter vägen.Och målet, det är efter vad jag förstår, att då de tre kommunerna nu om en dryg månad går ihop administrativt, så är det bara ett steg till på vägen att göra Arboga till en del av den storkommun som kommer att ha ledningen – och de flesta anställda – i Köping.HARRY HOLM
2005/11/11
________________________________________________


Arboga kommuns budget för 2006
Sossarna har lyssnat på moderaterna


Arbogas moderater är ganska nöjda med kommunens budgetarbete för 2006.
De har fått igenom mängder av sina förslag, enligt Orvar Alinder.
Nu siktar moderaterna också bl.a. på att ”fasa ut” kommunens avtal med IFK Arboga.

Arbogas moderater har lämnat in ett skriftligt yttrande över förslaget till kommunens budget för 2006. Och där står det bland annat så här:– Arbetet inom budgetberedningen har präglats av vilja till samförstånd. Majoriteten, ledd av socialdemokraterna, har visat högre grad av lyhördhet för moderaternas förslag än vad som tidigare varit fallet. Vi anser detta vara föredömligt. I en kommun av Arbogas relativa storhet är dialogen det främsta instrumentet för att nå fram till konstruktiva förslag och därmed utveckling och framgång.Moderaterna har fått mycket stort gehör för sina yrkanden, tycker dom själva.
– Under senaste två åren har inte mindre än 38 gamla och även nyare yrkanden från moderaterna nu vunnit majoritetens gillande, konstaterar Orvar Alinder.
–  Vid budgetdebatten i kommunstyrelsen den 8 november fick vi moderater gehör för ytterligare yrkanden, lägger han till.När det gäller historiken tycker moderaterna att det är särskilt tillfredsställande att Arboga kommun överlåtit driften av två äldreboenden på entreprenad ”i enlighet med ett gammalt m-förslag”.Så här skriver partiet också:”Vi hyser förhoppningar om att moderat politik kommer att få ett vidare genomslag på längre sikt. Detta till trots anser vi inte detta vara tillräckligt. Moderaterna kommer även i fortsättningen att föreslå ytterligare åtgärder i syfte att effektivisera den kommunala verksamheten på samtliga nivåer. ”Det där tar moderaterna som motiv till varför dom i stort instämmer med Budgetberedningens förslag till budget för Arboga kommun för år 2006. Bara på några få punkter har m avvikande mening.Bland annat vill partiet att Barn- & Utbildningsnämnden inte ska ha anslag för investeringar i byggnader och underhåll av skolgårdar, eftersom dom pengarna helt och hållet bör förvaltas av Tekniska Nämnden.Moderaterna anser också att alla bidrag till föreningslivet bör fördelas av Fritids- & Kulturnämnden istället för av Fritids- och Kulturnämnden och Socialnämnden gemensamt.Moderaterna skriver också:
– Verksamhetens omfattning måste anpassas till de finansiella förutsättningarna om inte kommunen skall riskera att förlora sin självständighet.
– Fler verksamheter skall konkurrensutsättas, läggas ut på entreprenad eller bedrivas i samverkan med kommunerna inom KAK.

Fritid och kultur
Partiet går igenom nämnd för nämnd och som exempel kan vi här se på moderaternas idéer om fritids- och kultursektorn. Så här tycker m bl.a.: – Badhuset läggs ut på entreprenad utan ytterligare dröjsmål. Den ”skandal” inom badhuset / Fritids- & Kulturnämnden som nyligen avslöjats har ytterligare stärkt oss i denna uppfattning.– Avtalet med IFK skall ”fasas ut” så att kommunens ekonomiska åtagande gentemot IFK minskar i omfattning.

– Samverkan med föreningar och organisationer i fråga om skötsel av lokaler och idrottsanläggningar skall öka i omfattning.– All friskvård skall konkurrensutsättas eller läggas ut på entreprenad.– Samverkan inom KAK skall ske avseende konsumentrådgivning på liknande sätt som sker med energirådgivningen. – Hyrorna i Medborgarhuset skall marknadsanpassas.– Anslagen till studieorganisationer minskas innebärande att deltagaravgifterna höjs.– Hällarnas fritidsområde skall utförsäljas enligt förslag i moderaternas motion.– Karakaborgs camping bör flyttas till plats nära Haketorp.– En breddning av verksamheten vid Gamla Brandstationen skall komma till stånd genom att fler organisationer får tillgång till lokalerna. Dessutom skall samverkan mellan organisationer och föreningar som kan komplettera verksamheten i Gamla Brandstationen ytterligare utvecklas.Arbogamoderaternas budgetkommentar har undertecknats av Orvar Alinder och Anders Röhfors.HARRY HOLM
2005/11/09

 

_________________________________________________
Ett fotbollsgymnasium vore väl bra
Men vem betalar för konstgräsplan?


När Arbogas barn- och utbildningsnämnd sammanträder onsdagen den 9 november vill skolchefen Lars Strååt ha beslut om ett fotbollsgymnasium från nästa höst.
Bra idéer är välkomna men det finns som alltid en del hakar.
Vem betalar för konstgräs och tillåts den sponsring som ingår i konceptet?


Fotbollsgymnasium på Vasagymnasiet på försök redan om ett år, ja det är tanken.
Utbildningen skulle inte vara inriktad på elitnivå utan vara öppen för alla fotbollsintresserade pojkar och flickor.
Idén kommer från rektor Per Gamalielsson. Han betonar att det är viktigt att öka Vasagymnasiets attraktionskraft och att man får elever som annars skulle välja en annan skola med fotbollsprofil att stanna för just Vasa i Arboga.Ekonomiskt är det nämligen så, att för varje elev som väljer Vasagymnasiet i stället för gymnasium på annan ort sparar Arboga kommun närmare 100 000 kronor.
Rektorn har räknat ut att det räcker med att tre Arbogaungdomar läser vid Vasa i stället för en annan skola så skulle försöksåret ”vara finansierat” som det heter. Vid full drift av ett fotbollsgymnasium skulle åtta Arbogaungdomar mer vara tillräckligt för att det ska gå runt, så att säga.Men, och det tänker inte barn- och utbildningsnämnden ta i, det här handlar också om sponsring.
För i kalkylen ingår en del sponsring från Adidas. Och enligt ett beslut från 1998 skall varje enskilt fall av sponsring av kommunal verksamhet gå genom kommunstyrelsens arbetsutskott, Så den delen av Gamalielssons förslag skjuts till dit.Lokalproblemen berörs också i förslaget. Det talas bland annat om att det redan är stort tryck på Sturehallen.
Och det där med ekonomi har många faser. För kommer det här igång måste det investeras i en plan med konstgräs senast år 2010.
Och hur många fler Arbogaungdomar som behöver studera på hemmaplan för att svara upp mot den kapitalkostnaden, det hittar jag inget om i handlingarna till barn- och utbildningsnämndens novembersammanträde.HARRY HOLM
2005/11/07
____________________________________________________

 

Nu är det Allhelgonahelg

Det kändes väldigt bra att höra Lisa Syrén i radioprogrammet ”Ring så spelar vi” förra lördagen.
– Vi svenskar gick inte på det där med Halloween, sa hon och förklarade värdet av att vi i Sverige har kvar Allhelgona som den helg då vi minns våra bortgångna.

Vi behöver inte törsta efter den sorts Allhelgonafirande som kommersens apostlar försöker importera från USA.

HARRY HOLM
2005/11/04

KLICKA HÄR för att läsa mer!
___________________________________________________
Dags för ”Grodmannens” upprättelse
Arboga har landets gladaste skulptur


Som jag skrev för flera veckor sedan blir det alltid debatt om ”skulpturer i det offentliga rummet”.
Om Richard Brixels skapelse vid varuhusen i Arboga har det verkligen diskuterats och inte sällan då i smått elaka ordalag.
Därför är det dags att plocka fram ett positivt omdöme om Den lyckliga Arbogafilosofen.

Det är Mia Danielsson som gärna vill säga sin åsikt om vår nya skulptur i Arbogas centrum.

Hon berättar:
 – Jag och barnen kom i bil på Centrumleden och vi hajade till direkt!
WOW! Jag tyckte om den direkt.
– Barnen (4 och 6 år) tyckte den var "cool" och sprang fram direkt och undersökte, tittade och kände.
– Jag tycker den är både snygg och läcker, ja helt enkelt urhäftig! Den sticker ut och är modern och elegant i ett. Vacker färg och skulpturen har helt enkelt "det"
– Jag blir både glad av den och stolt för vi har en sån fin staty i vår annars så trista stad. Helt klart ett enormt lyft för Arbogas centrum!
– Tack! Richard Brixel. Bättre än så här kan det inte bli! hälsar Mia Danielsson.Som tidigare välkomnar vi allmänhetens åsikter till kontakt@arbogasidan.se
om bland annat Den lyckliga Arbogafilosofen.HARRY HOLM
2005/11/02

__________________________________________________


Dan K önskar centralstyrt men
Jörgen J vill
att Arbogaborna ska bestämma


Inte har jag sett särskilt många Arbogabor som glatt sig åt strandskyddet så mycket att de vistats mellan Krakaborgsvägen och Arbogaån.
Jag är övertygad om att det kommer att vara mycket mer allmänhet i rörelse där när bostadsområdet står klart väster om Vårdcentralen.
Vänsterpartiet lämnade in en reservation till kommunstyrelsens oktobersammanträde. Rubriken var Försvara strandskyddet!

Bakgrund: Det ska bli enklare att få bygga nära vatten, enligt förslag från en statlig utredning som dock också vill ha starka lagar så att det inte "bär iväg".

– Vi i vänsterpartiet tycker detta är bra, skriver Dan Karlsson om det sistnämnda, detta i sin reservation.
Och så fortsätter han:
–  Den enskildes rätt tryggas bäst av starka nationella regler. Lokala intressen skall inte tillåtas spela stor roll i dessa sammanhang. Så Dan Karlsson gillade inte Arboga kommuns svar på remissen, i form av en version författad av tekniska nämndens ordförande, Jörgen Johansson.
Johansson vill avveckla det strandskydd vi har idag till förmån för ett skydd som förvaltas av lokala intressen. Så tolkar i alla fall Karlsson det och fortsätter därför med orden:
–  Jörgen Johansson tillhör den skara politiker som, med Per Nuders ord, utgör Sveriges kommunparti, det vill säga den påtryckargrupp som vill utöka kommunernas makt på nationalstatens bekostnad. Jag har väl inte direkt rosat Jörgen Johanssons politiska initiativ på det lokala planet. Men den här gången är jag på hans sida.
I motsats till Dan Karlsson tycker jag att det är bra ju mer makt kommunerna får, eftersom dom där som sitter i Stockholm och bestämmer för hela landet, dom har gång på gång visat att dom inte klarar sitt jobb.
Det är i och för sig inte så konstigt, eftersom ingen från en annan del av landet kan veta lika bra som exempelvis Arbogaborna och deras folkvalda hur saker och ting fungerar bäst i just Arboga.Dan Karlsson som partimedlem måste kanske plädera för centraliserad makt. Men jag tror att Dan Karlsson som människa förstår att demokratin ökar, att det generellt sett blir bättre ju närmare människan respektive beslut fattas. Vad gäller den lokala tillämpningen konkretiserad, har jag, som sagt, inte sett någon större mängd allmänhet nyttja det aktuella och hittills strandskyddade området (mellan gångvägen till Krakaborg och Arbogaån), inte sedan Giv oss fred spelades där. Och det är mycket, mycket länge sedan.

HARRY HOLM
2005/10/31
___________________________________________________

Det där med söndagar
Tänk på vilodagen så att Du helgar den

Varför inte ta det lite lugnt en stund idag och titta in på min tro-sida. Det är den näst mest lästa insidan på www.arbogasidan.se

Söndagen den 30 oktober handlar det om att den som är bitter lider mer än den man är bitter på, dvs att man själv tjänar på att förlåta dom man tycker har gjort en något dumt.

Missade Du Hälsomässan i Arbogas medborgarhus fredag och lördag så kan Du säkert hitta något hälsosamt om Du tittar in på tro-sidan.

Klicka på KYRKA/TRO

Gud välsigne Dig!

HARRY HOLM
2005/10/30


____________________________________________________

Så här ska det bli vid AsplundskorsetDet arbetas för fullt i korsningen mellan Västermovägen och vägen mot Västermo, dvs i korsningen där man svänger in mot Asplunds.

Man har börjat med den refug som syns längst ner i bild, en hastighetssänkande åtgärd för de bilister som kommer utför backen, ner mot stan.
Det är dom bilisterna som har bra sikt över om någon tänker sig ut på övergångsstället. Det bilister som i flera fall inte ens ska köra över övergångsstället utan svänger in mot Asplunds eller tänker sig till bensinstationerna eller har ärende ner till östra delen av stan.

Det är framför allt när man kommer nerifrån stan som farten måste sänkas, det är då det är svårt att se om någon kommer från Strömsnäsområdet för att gå över mot Asplunds.
Och det var på den sidan den olycka hände, som gjorde att kommunen började jobba med trafiklösningar här uppe.

De mörka ställena på ritningen är områden som ska läggas med fyrkantig gatsten respektive med kullersten.

Här nedan är en annan skiss över hur det blir när allt blir färdigt.
Observera att det trafikskyltarna vid vägarbetet nu berättar är, att det är bilisterna som kommer uppifrån Brattberget som ska lämna företräde till de bilister som kommer nerifrån stan.

HARRY HOLM
2005/10/26 _________________________

Så kom det vitt till höstfärgerna

Det började snöa på söndagskvällen och måndagsmorgonen bjöd Arbogaborna på ett vitt landskap, där dock fortfarande många av lövträden sprakade av färger under sina vinterlakan.
Så här såg det ut på den norra åstranden. Det var den 24 oktober, exakt två månader till julafton.

BILD: HARRY HOLM
2005/10/24
____________________________________________________

Arboga kommun måste också sköta om sina byggnader
När rustas brunnshuset vid Vinbäcken?

Brunnshuset vid Vinbäcken är inte i så dåligt skick. Den rapporten fick i alla fall politikerna vid förra månadens sammanträde med Arboga kommuns miljö- och byggnämnd.
Det anbud på jobbet som kom in var så högt att Länssstyrelsen backade.

Vid sammanträdet i fråga rapporterade fastighetschefen om vad som gjorts för att komma till rätta med eftersatt underhåll av kommunala byggnader.
Bland annat, berättade han, har taken reparerats på Nicolai kulturhus och på byggnader i Ahllöfsparken. Hamnmagasinen och uthus vid Koberg har man jobbat med. Och på en byggnad i kvarteret Sämskmakaren har taket lyfts 12 centimeter och byggnaden rätats. På Fahlströmska loftboden, som för Domusbygget flyttades till gamla museigården. har taket åtgärats. Den är målad med plastfärg vilken till våren tas bort för att ersättas med traditionell rödfärg.
Den gamla byggnaden vid Krakaborg har rivits och det finns dessutom en jordkällare vid Lustigslätt som kommer att rivas.Men brunnshuset vid Vinbäcken då? Jo, läget bedöms inte så akut, sades det vid sammanträdet. Och det var ju tur.
För att kunna reparera huset så måste det lyftas bort, få en ny grund och sedan lyftas tillbaka igen.
Kommunen har begärt in abud från byggfirmor samt sökt bidrag hos Länsstyrelsen för det jobbet. Det kom in ett enda anbud och det var på 1,2 miljoner kronor.
För dyrt, uppges Länsstyrelsen ha kommenterat – som motiv för att inte ge bidrag.Så nu hänger det gamla brunnshuset i luften, så ock dess framtid.
Väntar man nog länge måste kanske också den byggnaden rivas och Arboga blir ännu ett kulturminne fattigare.

HARRY HOLM
2005/10/21
__________________________________________________

Nu går skam på torra land
I ån ska Näckstenen skändas


Lite grann av Kejsarens Nya Kläder har det varit, sedan Den Lyckliga Arbogafilosofen avtäcktes vid korvkiosen norr om varuhusen. Men en och annan Arbogabo har vågat lufta sina känslor och visat sina reaktioner.
Vi fick tidigt höra beteckningen Grodmannen på Richard Brixels skapelse. Och flera andra lite kritiska synpunkter har vi fått in, som det alltid brukar vara vid "utsmyckningar i det offentliga rummet", som det visst kallas.
Så får vi läsa i ortspressen att kommunen tänker ha en staty till, i en betydligt känsligare Arbogamiljö än den där Muhammad säljer grönsaker.
Varför inte ta steget fullt ut och till stenen, det urgamla märket i Arbogaån, flytta filosofen... jag menar Grodmannen?

HARRY HOLM
2005/10/19
______________________________


Sägnerna om Näckstenen i Arbogaån En gammal sägen berättar om hur svårt det var att få Kapellgatans bro över Arbogaån att hålla.
Till slut kom en byggmästare som lyckades, men först efter att ha skrivit ett mycket olustigt kontrakt med Näcken: Om han lät bron vara ifred skulle han få ta tre offer om året.


Och varje gång någon skulle drunkna visar sig näcken på näckstenen, säger en annan sägen.

Inför riksdagsjubiléet i Arboga 1935 kom Tora Karne ut med en diktsamling med namnet Bilder och sägner från Arboga.
Där har hon skrivit om båda sägnerna.
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA SÄGNERNA OM NÄCKSTENEN

_____________________________

Den lyckliga Arbogafilosofen på plats


Inför väldigt många Arbogabor, på den plats vid varuhusen som nu tydligen ska kallas Entrétorget, avtäckte Richard Brixel vid lunchtid på lördagen sin skulptur "Den lyckliga Arbogafilosofen". Han hade god hjälp av fritids- och kulturnämndsordförande Liisa Pettersson s.

Förberedelserna har varit långa. Bland annat flyttades – för att ge plats för skulpturen – vatten och avloppsledningarna från Hemköp i sidled. Men de skulle i alla fall renoveras, förklarade kommunen. Och nu är statyn på plats.

Långt in på natten till lördagen höll yrkesfolket på. Det krånglade verkligen för elektrikerna, vilket Richard Brixel i sitt invigningstal tyckte passade bra, eftersom skulpturen skulle illustrera detta att inte ge upp och att försöka sig på det omöjliga.
Vi som var där fick också veta att skulpturen väger 840 kilo, är ihålig och att den tagit ett år att göra klar.
Arboga Blåsorkester och Arboga Dansskola medverkade också vid den välbesökta invigningen.

Skriv gärna ett e-mail till kontakt@arbogasidan.se
och berätta vad du tycker om Brixels skapelse.


KLICKA HÄR för fler bilder från invigningen

**

HARRY HOLM
2005/10/08

________________________________________


Trots att det var sovmorgon, lördagsmorgon, samlades runt hundra unga Arbogabor vid Sturehallen för att manifestera för en ny idrottshall i stan.
Här nedan ger Sven Larsson en del av bakgrunden.

KLICKA HÄR för att se Harry Holms kommentar.

Sven Larsson
Behovet av ytterligare en idrottshall är mycket stort i Arboga

Året 2001 gjordes en utredning om behovet av ytterligare en idrottshall i Arboga och vi fann då att det skulle behövas minst en hall med måtten som klarar två handbollsbanor.
Sturehallens kapacitet är 94 timmar i veckan och det skall då ställas emot behovet som då var 172 timmar.
Innebandyn:
År 2001 var det 88 spelare i 5 lag nu är de 260 spelare i 11 lag.
Denna sport har ökat mest, men de har stora problem med brist på de träningstider som behövs. Önskan är ytterligare minst 8 timmar i veckan.
Handbollen:
De har ökat från 105 spelare till 170 nu och man har lag som spelar i olika serier samt bollkul för de yngre.
Nu har det tillkommit pojkar i förhållande till tidigare endast
flickor
Laget som spelar i division 1 måste nu åka till Kungsör för att träna en gång i veckan. Från förbundet har det budskapet kommit att elitspelarna måste få mera tid att träna än vad man har idag. Detta gäller särskilt de som är landslagsaktuella.
Liksom för innebandyn är önskan stark om ökning av antalet träningstimmar per vecka.
Badminton:
Denna sport har varit nere i en riktig vågdal beroende på brist på träningstider. Nu tränar man dels i Kungsör dels två timmar i Sturehallen. Antalet spelare år 2001 var 43 och nu är det 30 aktiva.
Friidrotten:
Denna sport har fått en kraftig ökning beroende på den s.k. ”Klyfteffekten” nu är det 60 ungdomar som vill träna men möjligheten till riktig träning saknas tyvärr.
Tennis:
Eftersom det endast finns tre timmar i veckan i Sturehallen måste flera åka till Köping och träna.
Basket och volleyboll:
Dessa sporter har tröttnat och det är inte några aktiviteter för närvarande.
Övrigt:
Beroende på arrangemang av olika slag i Sturehallen måste träning på söndagar inställas och det kan nämnas att under det fjärde kvartalet år 2005 var det endast hälften av söndagarna som träning kunde ske och detta visar vad sårbara vi är i Arboga.
Vi vet att det är flera Arbogabor som reser till grannkommunerna för att få träning av olika slag.

Som framgår av ovanstående är behovet av en hall till mycket större nu än vad det var år 2001.
Det behövs ett ordentligt krafttag för att rätta till detta att vi ligger bland de kommuner i landet som har minst möjlighet att erbjuda invånarna idrottsmöjligheter under vinterhalvåret, frågan är om vi inte är sämst.
I länet finns det 70 idrottshallar och Arboga har en, så är läget.

** Sven Larsson
Ordf. för Arboga Tennisklubb

 


GOTT NYTT ÅR
och en trevlig Trettonhelg ...

Sedan kommer alla dessa vardagsveckor ...
fast då kan man trösta sig med innehållet på

www.arbogasidan.se
_______________________________

Året 2005 –
i Arboga och därutanför

Året var 2005 och under detta år hände mer eller mindre minnesvärda saker i Arboga som i världen i övrigt, i smått som i stort med andra ord.

Omskrivna människor, så kallade kändisar, stod i fokus i media.
Några exempel.
Kronprinsessan Victorias Westling fick mest hålla sig i skymundan under året, medan min Westling, min älskade morfar Gustaf Westling, sedan många år anspråkslöst vilar på Svegs kyrkogård.
Under året dog Påven medan Arbogas kyrkoherde drog utomlands, först var han i Thailand och sedan i Kosovo.
Tjuren från Värmland, dvs Svennis i Englandsfotbollen, orsakade rubriker av helt annat slag än IFK Arboga Hockeys Ulf Weinstock.

Kungen krockade men även om bilen är lagad nu så vågar han sig inte alls till Arboga, eftersom det brukar hända pinsamheter här. Han minns säkert både ”Kära Örebroare” och försöken att få av täckelset från skylten på Arboga Station.

Tiina Rosenberg och andra i FI fortsatte att försöka få oss att se det som något mycket onaturligt att ett äkta par består av en man och en kvinna, varför Tiina alltså hade svårt att acceptera partikamraten Susann Linde från Arboga.

Darin blev tvåa men visade sig under året ändå vara vinnaren i Idol medan vi i Arboga fick veta att de lokala revystjärnorna helt kastade in handsken.
Carola kastade blommor på publiken på Skansen medan Arbogas stadsträdgårdsmästare & co slängde ut lådvis med betydligt fler växter på den annars mestadels öde Nygatan.

Mikael Persbrant vållade rubriker för rattonykterhet och för att han gjort Ulf Lundells dotter med barn medan kändislivet i Arboga inte lyckades prestera fler sensationer än att stans pensionerade åklagare hade hampa i sin trädgårdsodling.
Göran Persson fick en hatt vid Örebro universitet och jag köpte mig en keps hos Toni Borg, som sedan sålde hela sin butik.

Så långt min egen sammanfattning. Men jag har också studerat årskrönikorna i lokala media.
Och inte minst på kulturens område.

I Bbl/AT handlade det då i stort sett bara om Köping med i och för sig välförtjänt beröm över ambitiösa Ögir Mat och Musik.
Men även Arboga hade faktiskt kulturhändelser under 2005.

Jag kan ta ett exempel. Den av frikyrkorna arrangerade konsertserien ”I själ och hjärta”, som dominerade i augusti, lockade runt 1.000 besökare, vilket inte nämns med ett ord i Arboga Tidnings årssummering.
Inte heller finns det med i NA:s årsberättelse, som dock för månaden i fråga nogsamt rapporterar om Lions kulturstipendium och klubbmästerskapet i golf.

But so what?
Här på www.arbogasidan.se
ska det ju vara kompletterande information och åsikter.
Och det fick Du ju nu, käre läsare.

GOTT NYTT ÅR !

** HARRY HOLM
_____________________________________________________________


Nu är det jul igen... med en ny Arboga-visaFörväntningarna är många inför julhelg och jullov. Inte alltid blir det som man tänkt sig. Besvikelserna står i proportion till hur mycket man väntat sig av firandet, såväl vad gäller kvalitet som kvantitet.
Många hade väntat, eller i alla fall önskat sig snö över Arbogatrakten dessa dagar. Till exempel.

Julhelgen blir alltså bättre ju lugnare man tar det, både med förberedelser och med förväntningar.
Lättast blir det nog för den som planerar för en "lågskalig" jul och betonar enkelhet, samvaro, lugn och ro och som undviker varje form av överdrift.
Därmed inte sagt att man ska undvika traditionens elementa. Julskinkan och julmusten, till exempel.

Kanske du till och med vill sjunga en stump till musten, eller vad du nu dricker? OK. Då ska jag bjuda på en nykomponerad julvisetext för Arbogabruk. På en välkänd julmelodi.

:/:Nu är det jul igen
och nu är det jul igen
och lyckligast är Filosofen. :/:

Men det var inte sant
och det var inte sant,
för lyckligast är den som gjort´en.
Ja, det var inte sant
och det var inte sant,
för han fick flera hundra tusen.


GOD HELG alla som frossar i www.arbogasidan.se

** HARRY HOLM
2005/12/23
____________________________________________________________

 

Några Arbogatankar i julveckan 2005

MÖSSENS JULAFTON blev det inget med. Och det är Krisats fel. Eller förtjänst, på två sätt, som jag ser det. Jag ska förklara om en stund.
För mest har jag funderat på det där med Postens mygel när det gäller lådsamlingarna.
Tror ledningen för Posten att vi är små lättlurade barn eller?
VI SOM HAR sett brevet som skickades ut, vet att postledningen har den inställningen:
Arbogaborna kan man narra hur lätt som helst.
Brevet hade en rubrik som sa: "Vi vill ge dig en ny brevlåda." Därefter kom texten om att det skulle bli lådsamlingar i Arboga stad med början i Vattenverksområdet.
INTE EN RAD stod det om att det går att säga nej. Naturligtvis nämns inte heller, att genom att några sa nej i Köping så slapp köpingsborna den här servicesänkningen.
Brattbergsborna undanhölls dessutom informationen om, att om att man inte säger nej nu så binder man också upp nästa famlj i denna bostad för lådsamling.
Och det är inte bra. För lådsamling är ett klart osäkrare sätt att få sin post och, som jag tyder det, klart i strid med EU:s intentioner.
FRÅGA ÄR OM det är så bra för brevbärarna heller, med en lång radda likadana lådor som är försedda med små bokstäver att kisa mot och försöka tyda vid utdelningen.
Lådsamlingarna finns nu i några kvarter uppe i Brattberget, rader med lådor som ingen känner för att skotta bort snön framför. Vilket också torde innebära bekymmer för brevbärarna.
Allt för att, den mot vinst stirrande och för servicekänsla blundande, Postledningen har fått för sig att det finns bara ett mål: effektivitet.
TOMTAR PÅ loftet, skulle det inte handla om idag egentligen.
Som jag nämnde i början ville jag hellre berätta om Mössens julafton. Eller rättare sagt deras uteblivna jul.
Våran gamla 86:ans volvokombi har stått ute, oanvänd ett par månader. Så skulle jag förra måndagen köra ner den till Krisats bilverkstad för service och kände att det luktade pyton så snart ventliationen satte igång.
Naturligtvis bad jag dom kolla lukten också, i samband med servicen.
IDAG FICK JAG tillbaka den gamla rosthögen. Inte helt luktfri. Men i varje fall befriad från orsaken till odören.
Det är Kristats förtjänst.
Förtjänst blir det också ekonomiskt för Krisats, för det blev många timmars jobb:
Verkstadspersonalen fick plocka bort hela ventilationssystemet och en hel del annat. Inte minst hundmat i reserv som förvarades under bagagebotten.
Krisats folk fann också något mer.
TVÅ RÅTTOR, levande sådana, bodde i Volvons ventilationssystem.
Utkörda av reparatörerna och nu förvissade till de sälla jaktmarkerna, snuvades dessa möss alltså på en julafton som de tänkt fira med gammal hundmat i en (av rost) julfärgad Volvo 745 av 1986 års modell.
AV DETTA LÄR vi oss att det inte alltid går som planerat, varken för postnissar eller husmöss.
Tack och lov.

HARRY HOLM
2005/12/20

________________________________________________

**  

Arbogas dagisbarns föräldrar nöjda
Men många saknar dagmammorna


Under höstterminen har föräldrarna till barn i Arbogas förskolor fått svara på frågor från Barn- och utbildningsförvaltningen.
Resultaten har sammanställts och visar att det tycks vara bra kvaltitet på dagis i Arboga.

På skolpolitikernas bord (inför sammanträdet den 14 december) lades resultatet av höstterminens enkät. Och det var glädjande.

Inte mindre än 95 procent av föräldrarna anser att deras barn trivs i förskolan, 94 procent tycker att personalen bidrar till barnens trygghet och lika stor andel tror att barnen tycker att det är roligt att leka och lära på dagis.
Frågorna har gällt mycket annat också. Det visar sig att 93 procent av föräldrarna känner sig välkomna när de lämnar och när de hämtar barnen och lika stor andel är nöjda med personalens kompetens.

Sånt som saknas
Klart lägre siffror finns det på ett fåtal punkter. Ungefär en femtedel av föräldrarna tycker att utvecklingssamtalen, som de kallas, inte inträffar tillräckligt ofta.
Elva procent av föräldrarna har behov av dagis även före och efter nuvarnade öppettider.
I Arboga är de kommunala dagmammornas tid förbi. Men den här utredningen visar att 14 procent (49 föräldrar) skulle välja familjedaghem om det fanns.

** Harry Holm
2005/12/13
_____________________________________________________________

En lucia för precis 60 år sedan

**
Så här såg hon ut, Stockholms lucia 1945, Gurli Holmberg, vald genom Stockholms-Tidningens luciatävling.

 Rekord på trevlig auktion i Me
dåker

Det blev nytt Medåkersrekord i årets syföreningsauktion. Resultat blev 32.000 kronor, 4.000 mer än i fjol.
Auktionen hölls som vanligt fredagskvällen inför första adventshelgen.
Lars Gunnarsson från Himmeta ropade med sedvanlig bravur.
– Vi var omkring 100 personer på plats, berättar Inga-Lill Frössman. Vi drack kaffe åt saffransbröd, kakor och många tårtor.
– Det var vanlig auktionsropning, paketauktion med lotteri, limpauktion med tillhörande handarbetslotteri. Vanliga lotterier, granlotteri och dragning på det stora listlotteriet.
– Vår förnämliga syförening har handarbetat, tiggt fina vinster, bakat m.m. Allt för att kunna skänka pengar till Lutherhjälpen och SKM men även till icke kyrkliga organisationer som bl.a. Barncancerfonden och Cancerfonden får bidrag.
– Det var en mycket lättsam och trevlig kväll, tänk att det kan vara så roligt att hjälpa, summerar Inga-Lill Frössman.

**  


Nu är också Helmy död

En av Arbogas mest älskansvärda personer, Helmy Jansson, avled natten mellan söndag och måndag, efter en stroke, 92 år ung.
In i det sista var hon ute och pratade med folk, spred vänligheter och omtanke och intresserade sig som vanligt för antikviteter.
Arbogaborna minns henne inte minst för hennes lilla butik vid Smedjegatan.
Bilden ovan tog jag vid en hattparad i oktober 1992.

HARRY HOLM
2005/10/11


**  

 

Ökade resurser till vård och omsorg och sänkt bensinskatt i Arboga

– Med en kraftfull satsning vill vi ge 13 miljoner kronor mer till vård och omsorg i Arboga.
Vi vill även halvera momsen på bensin samt satsa på 90 fler poliser i Västmanlands län.

Det sade Torsten Lindström, riksdagsledamot för kristdemokraterna i Västmanlands län, i ett starkt lokalt vinklat anförande i Arboga på onsdagen.
Tillsammans med Jonas Stenzelius, gruppledare för kristdemokraterna i Arboga, presenterade han kristdemokraternas riksdagsmotioner.

– I Västmanlands län kör en genomsnittstrafikant ca 1500 mil per år. Genom att sänka momsen på bensin från 25 till 12 procent får snittbilisten 1609 kronor i lägre bensinkostnader per år.

– Det måste löna sig bättre att arbeta och för företag att anställa fler. Därför vill vi sänka inkomstskatten och sänka företagsskatter.
Småbarnsfamiljerna måste få ökad valfrihet. Genom det kommunala vårdnadsbidraget skapas möjligheter för föräldrar som själva vill ta hand om sina barn, säger Torsten Lindström

– Socialdemokraternas centralstyrning av kommunerna gör det svårt att hitta lokala och fungerade lösningar. Vi behöver inga pekpinnar från Rosenbad. För oss i Arboga betyder däremot kristdemokraternas budget att vi kan satsa på välfärden i vår kommun. Barnen, de gamla, de som behöver samhällets skydd mest kan också få det, säger Jonas Stenzelius

– Fler poliser behövs! Med ett kristdemokratiskt förslag blir det minst 20 000 helårsanställda poliser år 2010, vilket innebär 3 000 fler poliser än idag. För Västmanlands län skulle det innebära 90 fler poliser, säger Torsten Lindström.

Torsten Lindström presenterade även de enskilda motioner han lagt, sammanlagt 73 stycken, där han ger konkreta förslag för hur välfärden och rättssamhället kan stärkas i Arboga.

(Ur ett pressmeddelande 5 oktober 2005)

Valrörelsen igång även i Arboga
Nu kommer Lindström in person

JoJodå, nog är valrörelsen igång så här ungefär ett år i förväg.
På onsdag den 5 oktober kommer Torsten Lindström till Arboga.
Han ska presentera Kristdemokraternas alternativa statsbudget.

Stärk välfärden och rättssamhället i Arboga, har han som rubrik, vid en pressträff på kaféet i Arboga Station, vid lunchtid på onsdag.
Torsten Lindström, som är västmanländsk riksdagsledamot för Kristdemokraterna, har därför med sig förslag för skolan och vården också i Arboga.
– Budgeten innehåller flera nya konkreta åtgärder för att skapa fler
jobb och hur villkoren för nyanställningar och företagande ska förbättras, signalerar han i förväg.
Torsten Lindström kommer även att presentera de motioner han lagt för att stärka välfärden och rättssamhället i Arboga.
Förutom Torsten Lindström, riksdagsledamot från Västmanlands län medverkar också Johan Stenzelius, gruppledare för kristdemokraterna i Arboga.
HARRY HOLM
2005/10/03

__________________

Özer talar i Arboga

Serien föreläsningar i biblioteket i Arboga börjar onsdag kväll den 1 februari kl 19.00.

Det blir en föreläsning av Nuri Özer.
Han talar över ämnet VEM ÄR JAG?
Underrubrikerna är:
Vad menar vi med Integration, Segregation, Assimilation, Interkulturation och Mångfald?
Vad händer med oss när vi möts från olika kulturer?

Värd är Studieförbundet Bilda.
__________________________


_____
______________________________________

DEBATTSIDAN NYÖPPNAD

Torsten Lindström brukar vara en flitig gäst på vår debattsida.
Klicka på DEBATT i spalten till höger,
så kan du läsa vad han och andra tycker.


______________________________________________________

Även vid datorn kan man vara flitig motionär
Se bara på Arbogacenterns Jörgen Johansson

Vissa riksdagsmän skriver inte ett förslag, andra öser in motioner.
Jörgen Johansson, centerpartist från Arboga, hör till den senare kategorin.
Här är listan över hans motioner i år, fördelade efter ämne.

Kommunal inriktning

Kommunalt samråd

Reellt självstyre

Specialistfunktioner inom kommuner

Kommunala trängselavgifter

Företagande / Ekonomi / Effektivitet

Regelverket för medicinsktekniska företag och läkemedelsindustrin

Stölddrabbade företag

Krav på momsredovisning vid brott

Regelförenkling och löpande lagöversyn

Energibeskattning av fordonsindustrin

Beskattning av enskild firma och handelsbolag

Äldre som resurs

Svenska uppfinningar

Färre, men effektiva, statliga verk

Tjänstesektorn och Lissabonprocessen

Beskattning av stiftelser

PPM-systemets legitimitet

Trygghet i samhället

Polis efter värdegrund

Kommunalisering av närpolisen

Decentralisering av ledningsfunktioner inom polisen

Djurrättsaktivism och terrorism

Rån av värdetransporter

Väderdata

Mobbing via mobiltelefonnätet

PKU-registrets användning vid polisutredningar

Trafiksäkerhet

Bygga och Bo

Arkitektoniskt år

Tillgänglighet i bostäder

Boendemiljön i framtiden

Oskälig beskattning av naturgrus

Bygga och Bo på landet med dess lånevillkor

Sänkt hyra i bostäder

Svarta jobb blir vita inom byggsektorn

Jakt

Rovdjursjakt vid överetablering

Ansvar vid rovdjursintrång

Trafikskadat vilt

§ 28 i Jaktförordningen

Vård

Frisk vård

Läkemedel för att hjälpa

Vårddugliga regioner

Inrättande av ett allergiråd

Journalföring via smartcard

Utbildning

Validering av kunskap

De värnpliktigas situation

Studielån vid högre utbildning

Jämställdhetsplan i skolan

Mälardalen och dess konkreta frågor

Utrotning av sjögull i Mälaren med tillflöden

Utbyggnad av slussen i Södertälje

Norviks hamn i Stockholm

Järnvägstransporter via Mälarbanan

Etanolproduktion i Köping

Dalabanans utveckling

Övriga motioner

Behovsprövat barnbidrag

Skyddszoner och ekologisk satsning

Nämndemäns ersättning

Baltiska lastbilars utsläpp

Särkullbarns arvsrätt

Digitala TV-kanaler


______________________________________________________

**  

Dyslexin uppmärksammas i Arboga
Gratis föreläsningar och utställning

Min motgång blev min framgång.
Så kallar Josefi Eriksson sin föreläsning i Arboga.
Det handlar om läs- och skrivsvårigheter.

Josefi Eriksson är konsult inom vägledning och inspiration.
Den första öppna föreläsningen med henne riktar sig till socialsekreterare, yrkesverksamma inom vården men också till den intresserade allmänheten.
Föreläsningen genomförs torsdagen den 6 oktober kl 15.30 – 17 på Högskolecentrum i Arboga. Och det kostar inget.

Gratis är det också senare samma dag, på torsdag mellan 18 och 20. Då heter föredraget Från svårigheter till möjligheter, och riktar sig mer till elever, studenter och andra som har kontakt med eller själva har läs- och skrivsvårigheter – eller dyslexi, som det också kallas.
Arrangör är FMLS, Förbundet Funktionshindrade med Läs-. och Skrivsvårigheter. tillsammans med Arboga Kommun, Högskolecentrum, Arboga Bibliotek, Fyren och ABF Västra Mälardalen

Utställningar i ämnet visas hela nästa veckan i Biblioteket, på Bokia Arboga Bokhandel och i Leksaksaffären Brio samt på Vasagymnasiet och Högskolecentrum.

HARRY HOLM
2005/09/29
_____________________________________________________________

Glöm Arbogas länstillhörighet ett tag
Det finns annat att folkomrösta om


Den är snart två år gammal, centermotionen om en folkomröstning om Arbogas kommuns länstilhörighet.
Skriven långt innan det nya förslaget om stor-län presenterades så har dock c-idén sina poänger.

Men det finns annat att folkomrösta om.

Det är utan tvekan så att Heby folkomröstat och i enlighet med resultatet så småningom tycks få byta från Västmanlands län till Uppsala län.
Så här skrev Arbogacentern 2003:
– Hebys länsbyte innebär att länet kommer än mer att domineras av Västerås kommun. Redan idag har övriga länet svårt att ta del av den knappa tillväxt som tillfaller länet.
Och så kom förslaget:
– För Arbogas del, med närhet till Örebro, framstår ett länsbyte som ett intressant alternativ till nuvarande indelning. Närheten till en storstad med universitet, kvalificerad vård vid ett universitetssjukhus och ett stort handelscentra kan medföra ett lyft för Arboga som kommun.
Därför ville centern ha en folkomröstning, för att kontrollera Arbogabornas inställning till förslaget. Och det vill partiet tydligen fortfarande, trots de nya signalerna om att ersätta länen med några få, större organisationer som kallas regioner.

I utkanten i vilket fall
Enligt det förslaget skulle Arboga hamna i utkanten av ett Mälardalslän.
Ett byte idag till Örebro län skulle göra att vår kommun hamnade i utkanten av ett Örebro-Värmlands-län (kallad region, men i praktiken också ett storlän).
Kanske snäppet bättre?
För då skulle Arboga liksom bli slussen ut mot Mälardalen, för däråt skulle även Örebroregionen säkert söka sig.

Vänta ett tag!
Men jag tycker att de Arbogapolitiker har rätt som vill vänta med frågan om länsbyte tills det klarnar om de nya regionerna blir verklighet eller inte.
Jag har förklarat tidigare här på sidan att jag inte tror att dessa storlän någonsin kommer till.
Det beror mycket på vårt lands stora beroende av EU. Dom som bestämmer i EU struntar totalt i sådana papperskonstruktioner som län eller storregioner av skissat slag.
I Bryssel tittar man på vilka områden som hör naturligt ihop, där man har samma problem men framför allt samma möjligheter, det vill säga samma utgångspunkter i tillgång på råvaror eller i annan näringslivsstruktur.
Och det kan vara hur små områden som helst.

Skrota län och landsting!
Så jag fortsätter envist med mitt förslag:
- Skrota länen!
Förresten, skrota landstingen också!
Låt kommunerna ta över hela vården.
Om sjukhus och mycket annat kan man skriva avtal kommuner emellan, även över länsgränser, och utan att gå samman i kommunförbund.
Det kan träffas hur många avtal som helst, specialanpassade för bästa ekonomi och bästa service till varje kommuns invånare.
Ska vi folkomrösta skulle jag i det läget hellre vilja ha frågor av typen:
– Är du beredd att betala lite mer i skatt för att få ha förlossning, BB och akutsjukhus dygnet om i Köping?
 

** HARRY HOLM
2005/09/28
____________________________________________________________

På Bondens dag träffas Arbogaborna...


Lördagen den 24 september var det Bondens dag igen på Järntorget i Arboga. Ett varierat varuutbud bjöds men också en chans att träffa bektanta och prata ett tag.
Stadens charmiga Helmy fick en stund med Bryggar-Anders och hans sällskap. (Foto: HARRY HOLM)

KLICKA HÄR För att se fler bilder från Bondens Dag 2005.
________________________________________________

**  

Tjugofem meter höga hus vid Marieborg...
Det blir för högt, tycker Arboganämnd

Det behövs en ny detaljplan för Marieborg, eftersom där nu ska utvecklas ett industriområde med järnvägsanslutning.
Ett förslag finns, som dessutom ger fler båtplatser i Arbogaån.
Men måste 25 meter höga byggnader tillåtas, undrar miljö- och byggnämnden som nu yttrat sig över idéerna.

Det finns redan en detaljplan för området vid Marieborg. När den nu snart upphävskommer de markområdena att ingå i den nya, 70 hektar stora planen.

Anpassningen till önskade industrietableringar är huvudsyftet. Men det finns andra värden med i planen.
Ett avsnitt vid Arbogaån, som på grund av rasrisk låg utanför den gamla planen, är nu med och tänkt för fritidsbåtsupplag utan byggrätt. Där föreslås strandskyddet upphävt.
Dessutom önskar miljö- och byggnämnden som allmän inriktning att större träd, först och främst aspar, ekar och trädholmar, ska sparas för landskapsbildens skull och till förmån för hackspettar och vedlevande insikter.

Är marken förorenad? Risken finns efter den tidigare industriverksamheten vid Marieborg, enligt miljö- och byggnämnden som rekommenderar en översiktlig markundersökning samt vattenprover i diken och brunnar på grannfastigheterna.

Buller då? Att marken ligger inom störningsområdet för Arbogas flygfält, låter inte så farligt eftersom det flygs så sällan därifrån med större plan. Men den intilliggande järnvägen kommer att höras. Så nämnden vill skriva in att det krävs åtgärder så att inte folk i de närmast belägna bostäderna blir störda av buller. Det påpekas också att tunga transporter kan ge vibrationer.

Det är inte säkert att maxtaket nås, Men planförslaget talar om att byggnaderna vid Marieborg får vara upp till 25 meter höga.
Behövs verkligen en så hög gräns, undrar nämnden. Byggnaderna kommer väl att vara nog dominerande ändå, eftersom de får ta upp hälften av området.

Så låter huvuddragen i det yttrande som Arbogas miljö- och byggnämnden skickat till kommunens tekniska förvaltning.

HARRY HOLM
2005/09/21
________________________________________________________________


Vilka vann och vilka förlorade ?
C hade mest framgång i Arboga


Valet tll kyrkofullmäktige gav alltså inte några större förändringar vad gäller partiernas antal platser.
Moderaterna tog en stol från socialdemokraterna, och har nu 5 platser mot 7 för s.
Men centerpartiet ökade mest.

Valdeltagandet sjönk i Arboga. År 2001 deltog 1.612 personer i kyrkovalet, i år bara 1.401 röstande av 9.187 röstberättigade.
Det innebär 15 procents valdeltagande, klart bättre än riksgenomsnittet. Men trots allt var det 211 färre röster i kyrkovalet i Arboga i år jämfört med förra gången.

Hur gick det då för partierna?
Sossarna fick 377 röster, vilket betyder 105 färre mot 2001, det vill säga 22 procents nedgång.
Posk fick 513 röster, vilket betyder 56 färre mot 2001, det vill säga en minskning med 10 procent.
Moderaterna fick 262 röster, vilket betyder 55 fler än 2001, det vill säga 27 procents uppgång.
Och mest framgångsrika, vad gäller att ha ökat mest, blev centerpartisterna. De fick 249 röster, vilket betyder 57 fler än 2001, det vill säga 30 procents ökning.

Hur det här slog när det gäller antalet platser i kyrkofullmäktige framgår av artikeln här nedan.
HARRY HOLM
2005/09/19
________________________________________________________


Posk blev störst i Arbogas kyrkoval

Men bara ett mandat bytte plats

Det preliminära resultatet efter söndagens val till Arboga kyrkofullmäktige visar inte på några större förändringar vad gäller partiernas antal platser.
Moderaterna tog en stol från socialdemokraterna, och har nu 5 platser mot 7 för s.
Därmed är Posk. partipoltisikt obundna i svenska kyrkan, med sina 9 mandat, största parti.
I förra valet, 2001, hade Posk 7 platser och Götlunda oberoende 2 platser. Nu gick Götlundakandidaterna in i Posk och de båda grupperna behöll sin andel av rösterna.
Det segrande partiet är därmed de i kyrkosammanhang partipolitiskt obundna personer som bland annat tycker att det är de människor som är mest engagerade i det kyrkliga arbetet, som ska vara med och bestämma.
Så här blev mandatfördelningen alltså:
Posk 9 platser, socialdemokratenra 7 platser (minus 1), moderaterna 5 platser (plus 1) och centern 4 platser (oförändrat).

** HARRY HOLM
2005/09/19

Lena Maria lockade många
till sin första konsert i Arboga

Lena Maria Klingvall sjöng och berättade i Arboga på fredagen.
(Foto: HARRY HOLM)

Något hundratal personer kom till Missionskyrkan i Arboga på fredagskvällen för att lyssna till sångerskan Lena Maria Klingvall.
Förutom det musikaliska programmet, som även innehöll melodier med japansk text, berättade Lena Maria med humor och värme om hur hon vänt sitt handikapp till enbart fördelar.

Lena Maria föddes utan armar och med ett ben som slutar ungefär vid knäet. Till konserten i Arboga kom hon själv körande på Nygatan i sin specialbyggda bil. En och annan försökte av gammal vana hälsa på henne genom att räcka fram handen och fick då svaret: Jag har inga armar.
Men att ge en kram gick bra.

Sångprogrammet var omväxlande. Hon började a capella med att sjunga Amazing Grace först på japanska, gick sedan över till engelska och för att avsluta sången med den svenska texten Förundrad jag hör ett glädjens bud.

Lena Maria sjöng också den contryinfluerade hyllning till Japan hon själv har skrivit. Men gamla svenska läsarsånger dominerade, ur en repertoar med sin pappas favoritmelodier som hon spelat in på skiva.

Mellan sångerna berättade hon om sitt liv: Hon talade om de otaliga turnéerna i Japan och om sin sång-medverkan vid invigning av handikapp-OS i Korea. Och hon förklarade hur hon haft gläjde och nytta av sin tro och hur hon tycker sig ha fått en rad fördelar genom sitt eget handikapp.
Inte minst i gospelns dräkt imponerade hon med sin sångkonst. Och Arbogabor som hörde henne för första gången blev så gripna av kvaliteten att tårarna rann. Då och då var det sångerskans humor som orsakade våta kinder.
– Jag hette Lena Johansson när jag flyttade från Västergötland till Stockholm för min sångutbildning, berättade hon. Då bad jag till Gud att jag skulle få gifta mig med en man med ett fint efternamn.
– Och det fick jag för över tio år sedan, konstaterade, med ett av sina många leenden, Lena Maria Klingvall.
HARRY HOLM
2005/09/17

Fotnot: På lördagsmorgonen medverkade Lena Maria också vid en kvinnofrukost i Baptistkyrkan i Arboga.
______________________________________________________

Det går att bli oense om allt
Nya regler för Arboga-KarnevalenKarnevalen är över men i de kommunala papperen dansar ärendet vidare.
(FOTO: HARRY HOLM)

Har man myndigheter i kommunen så ska dom förstås arbeta. Så den 17 juni gjorde byggnadsinspektör Robert Grip en krogrunda på Arbogakarnevalen.
Han besökte de fem matserveringstält som fanns, för att kolla tillstånd, sortiment, utrustmning och om det fanns en "bakomliggande godkänd livsmedelslokal".
Summering: Robert Grip konstaterade att alla saknade tillstånd för respektive plats och verksamhet. I ett tält hade "avancerade kycklingrätter" beretts i hemmet. Det handlade om varm korv med tillbehör, piroger, grillspett, majskolvar. Etc. etc.
Alla fem serveringarna uppmanades söka tillstånd.
Men det gillade inte Arbogakarnevalens ansvariga, som hänvisade till ett generellt tillstånd för hela festivalen som beslutats den 3 maj i år.

Vid ett sammanträde med kommunen senare ansåg karnevalens representant Gunnar Lack att ansvaret för livsmedelshanteringen ålåg Arbogakanrevalens styrelse, inte de enskilda deltagande föreningarna.
Från kommunens sida hävdades att lagen säger att varje enskild verksamhet måste komma in med underlag för kommunens bedömning.

I Arbogas miljö- och byggnämnd blev det delade meningar i frågan Men med rösterna 7-6 beslutades att de enskilda serveringarna inte skulle behöva egna tillstånd i år.
Men det var sista gången. Nämnden beslutade nämligen också att, från och med nästa år, varje delverksamhet ska söka om tillstånd enligt livsmedelförodrnignen och betala avgift för tillståndet.

** HARRY HOLM
2005/09/16
____________________________________________________________

 

Vem ska betala för saneringen?
Arboga kommun kräver bussbolagetDet ska bli bostäder där Örebrobussarnas garaget stått.
Men marken vid Räntmästargatan är förorenad.
Och bussbolaget vill inte betala saneringen.

Fram till nyårsafton 1931 ägdes fastigheten Giktringen vid Räntmästargatan av Arboga Friförsamling. Församlingen sålde då marken till Knut Oscar Gustavsson, som ville bygga ett bussgarage där och starta linjetrafik.
Från början av 1947 säger handlingarna att fastigheten ägdes av AB Omnibus i Örebro.
Men så bestämdes att AB Omnibus skulle sluta med trafiken från Arboga och 2001 – det vill säga efter precis 70 år – lämnade familjen Gustavsson området, genom att Arboga kommun köpte alltihop.
I det sammanhanget lät Arboga kommun göra en översiktlig markundersökning. Det resulterade i att AB Omnibus i mars förra året förelades att göra fler provtagningar i området. Månaden efter överklagade bussbolaget den ”ordern” till länsstyrelsen – som inte hann behandla frågan innan Arboga kommun nu i augusti beslutade ta tillbaka föreläggandet.
Det gjordes för att kommunen skulle vinna tid. För att snabbare komma igång med bostadsbyggandet lät Arboga kommun själv göra en mer noggrann markundersökning. I fem av 17 provgropar visade det sig vara höga halter av kolväten.
Det är ett område på 530 kvadratmeter som är förorenat ner till i snitt 2,5 meters djup. Totalt gör det att 1.325 kubikmeter måste bort. Och föroreningarna kommer från AB Omnibus verksamhet, varför kommunen kräver att bussbolaget ska betala saneringen.

Men AB Omnibus vill inte betala.
Bolaget förklarar i ett brev att det är orimligt att AB Omnibus ska ta ansvaret och punga ut med 2,5 miljoner kronor, när det sålde området till kommunen för ”bara” 800.000 kronor.
Arboga kommuns miljö- och byggnämnd tycker dock att det är rimligt och förelägger nu AB Omnibus att börja saneringen senast sista maj 2006, för att vara klara senast sista augusti samma år.

** HARRY HOLM
2005/09/14
_____________________________________________________________Kommunstyrelsen i Arboga igång igen
Nu ska Lottas Krog (Blå huset) säljas

Tisdagen den 9 augusti drar det kommunala livet i Arboga igång på allvar igen.
För då sammanträder Arbogas kommunstyrelse.
Ett av ärendena är försäljnngen av Blå Huset vid Kapellgatan, den så kallade Lottas Krog.


Fastigheten heter egentligen Sämskmakaren 4. Tomten är på 470 kvadratmeter.

Huset har funnits sedan 1600-talet men står på det område som blev lågorns rov vid den stora branden 1650.

Fasaden idag från 1700-talet och portalen räknas som en av de vackraste utsmyckningarna i Arboga. Ägarna finns listade tillbaka till 1665.

Förslaget som kommunstyrelsen skall ta ställning till idag går ut på att fastigheten säljs för närmare 1,4 miljoner kronor, till Jörgen Larsson och Jeanette Malmström-Larsson.

HARRY HOLM
2005/08/08
_______________________________

Fin tradition ute i Herrfallet
Torsdagsdans på lövad bana


Inbäddad i grönska ligger dansbana ute vid Herrfallet, inbjudande till en svängom.

Så var det sommar-torsdag igen och åter en danskväll på Herrfallet.
Det är Korpen i Köping-Arboga-Kungsör som ordnar dessa trevliga utomhusaktiviteter.


Den här gången, den 28 juli, var vädret finfint och gemytet lyste som vanligt upp gläntan i grönskan där vid Hjälmaren.

På torsdag, den 4 augusti, är det dags igen. Olroys spelar då, med start kl. 20.00.Dans på lövad bana, blir det som vanligt alltså. Men vid regn flyttas dansen in i restaurangen vid Herrfallet.

Årets sista danskväll på Herrfallet genomförs under medeltidsdagarna, alltså torsdagen den 11 augusti. Då är det X-tra som spelar, med start kl. 20.00. Även då gäller, att vid regn flyttas dansen in i restaurangen.

De ideellt arbetande hos Korpen bör få rejält med tack för att de fixar detta mysiga gratisnöje för turister och ortsbor.


 
.. fast alla ville inte dansa denna torsdagskväll.

** TEXT & FOTO: HARRY HOLM
2005/07/28
_____________________________________________________________

 

Det är väl livets gång...


Inge Johansson, en pionjär med egna idéer inom alkoholrådgiv-ningen i Arboga, har gått ur tiden.
FOTO: HARRY HOLM


En efter en lämnar dom oss, människorna vi uppskattar.


Den sista augusti avled 77-årige Oscar Johansson Wiipa, Arbogas lille snälle same. Och jag kan ännu se honom när han ett år gick sist i Karnevalståget, inte lättklädd som många andra utan iförd samedress förstås.

Den 3 september dog Ingrid Johansson, 81 år gammal. Det känns som igår, sista gången hon var hemma hos oss på kvällsfika. Framför mig ska jag också alltid se hennes aptit och glada ansikte, vid tårtkalaset en sommardag i gröngräset vid Emausvägen.

Och så har Inge Johansson gått ur tiden. Under närmare ett par decennier var han föreståndare för alkoholrådgivningsbyrån i Arboga. Jag fick då och då anledning att intervjua honom för Nerikes Allehanda och förstod först såsmåningom vilken egen, framgångsrik metod han hade för att befria Arbogafamilj efter Arbogafamilj från alkoholismens djupgående plåga. För det var en av hans riktlinjer, att om en i familjen var missbrukare så drabbades alla, make som barn.
Hans första lilla bok beskrev mycket av hans tankegångar. Och det kändes bra när Sveriges Radio uppskattade honom nog mycket för att presentera hans idéer i ett program.

Nu är Inge inte kvar ibland oss. Men på rådgivningsbyrån i Arboga finns hans bok Alkoholkonflikten, utgiven med stöd av dåvarande FFV. Och efter den arbetas det alltså fort-farande med anonyma alkoholister efter Inge Johanssons behand-lingsmetoder.

Så på olika sätt men med samma värme minns vi dem som lämnat oss. Och livet går vidare.

HARRY HOLM
September 2005
____________________________________________________________

 

 

Ta det med ro – Medeltidsdagarna är igång igen i Arboga
*

**
Medeltidsrodden är kvällarnas stora folknöje under medeltids-dagarna, och även de ovana, som damlaget Först På Gärdet, får applåder, om så såväl vass som kajkant får besök.

Text och foto: HARRY HOLM
2005/08/09


___________________________________________________
____________________________________________________

Söndagskonsert nummer 2 i Arboga
Nu kommer kören Svart På Vitt

Efter premiären i söndags, med 225 personer i publiken, fortsätter nu på söndag konsertserien ”I själ och hjärta” i Ahllöfsparken i Arboga.
Den här gången finns på scenen bl.a. Svart På Vitt, en av Sveriges mest kända gospelkörer.

Med sina livfulla framträdanden och sitt speciella "sound" har Svart På Vitt blivit en av Sveriges mest kända gospelkörer. Kören består av omkring 30 sångare, fyra musiker och körledaren – Arbogasonen – Andreas Gustafsson.

Svart På Vitt, som funnits sedan 1985, har turnerat i Sverige, i norra Europa och i USA. Kören har sjungit i konserthallar och i kyrkor, gjort ett flertal TV- och radioframträdanden och även samarbetat med välkända artister.
De senaste årens samarbete med gospellegenden Edwin Hawkins och med Kevin Bond ledde fram till en gemensam skiva, Look Up And Live.

I samband med konserten i Ahllöfsparken kl 18 på söndag, medverkar också P-O Rosdahl samt Daniel Edenholm som programledare.
Det blir också både fika och varmkorv i parken, som komplement till den andliga spis som kan väntas från scenen.
 
Harry Holm
2005/08/12

-----------------------------------------------------------------


Nu har Palle Knuthsen kommit hem från tomtarnas världskongress i Danmark.

Han och hundratals andra tomtar var bland annat med om en bejublad parad gemnom Köpenhamn.
– Så det har varit ett väldigt vinkande och hohoande, berättar han för @rbogasidan.
Fyskiskt mest jobbigt var det att dra ungar i släde på den riktiga snöhög som hade byggts upp på kongressplatsen.
Och inte får Palle vila länge heller, nu när han kommit hem till Arboga igen. För snart börjar Medeltidsdagarna, då han är flitigt engagerad.

Först Arbogakarnevalen, sedan tomtekongressen och därpå gycklarskola och annat i medeltidsdagarna.
Palle Knuthsen, en 83-årinr som verkligen håller igång.
Text och foto: HARRY HOLM
2005/07/29

_____________________________________________________

Var och när firas midsommar i Arbogatrakten?

Det får Du veta här på @rbogasidanMeteorologerna lovade fint väder för midsommarafton. Men sämre för midsommardagen. Midsommaren 2005, hur ska du fira traditionsenligt? Och var?

Här nedanför får du programmen och klockslagen.

Glad midsommar önskar dig
HARRY HOLM
--------------------------------------------------------------------------

Midsommarfirandet i Arbogatrakten

GÖTLUNDA MED SEGERSTEDT
Förberedelserna för midsommarfirandet i Götlunda börjar kl 17 torsdagen den 23 juni 2005 . Då samlas alla i kyrkparken för att klä midsommarstången och fika.
Midsommarfirande börjar sedan klockan 11 på fredagen och då inleds det i kyrkan. Jan Segerstedt håller i gudstjänsten och Götlunda Nyckelharpsgille står för musiken. Efter gudstjänsten reses midsommarstången i kyrkparken där det blir dans och lekar. Gunnar Lövgren är lekledare och Torsten Karlsson musikant. Kaffeservering kommer att finnas. lovar arrangerande Götlunda Hembygdsförening.

ARBOGA MED GLASS
Förberedelserna för midsommarfirandet i Arboga börjar klockan 10 på fredagen den 24 juni. Då samlas man i Folkets park för att klä midsommarstången. Alla deltagare bjuds på kaffe med dopp samt glass!
Själva midsommarfirandet börjar klockan 14 med resande av midsommarstången. Arboga Folkdansgille är dansledare och står för musik och folkdansarna kommer även att uppträda. Vid regn sker midsommarfirandet inne i Parkhallen. Kaffeservering ordnas. Arrangörer är Arboga Folkdansgille, Arboga Folkets Park, Arboga Tidning och den kommunala Fritids- och Kulturnämnden.

TYRINGE MED RAGNHILD
Midsommarfirande i Tyringe startar kl 14 på midsommarafton, vid Hjälmareborg, med resande av midsommarstången samt sång och dans. Ragnhild Tyrfors, som vi kunde höra en konsert i med Radio Västmanland i måndags, är dansledare. Musiken (fiol och dragspel) står Åke Hermansson samt Bojan och Arne Karlsson för. Lotteri blir det, liksom kaffeservering. Tyringeortens Bygdegårdsförening arrangerar.

SÄTERBO MED "KNYTIS"
Midsommarfirande i Säterbo startar kl 14 vid Åsby med att midsommarstången kläs och reses. Frivilliga musikanter och lekledare medverkar och de som kommer får ta med eget fika. Säterbo Hembygdsförening arrangerar.

MEDÅKER MED JAURINGS
Midsommarfirande i Medåker. Torsdag 23 juni klockan 18 lövas majstången vid Abramsgården där själva firandet börjar dagen efter, på fredag, kockan 14. Då reses midsommarstången varpå det blir sång och dans. Lars och Anna Jauring står för musik och sång medan Elsy Wauge är lekledare. Mellan 15 och 15.30 uppträder Arboga Folkdansgille och det blir både lotteri och kaffeservering. Medåkers Hembygdsförening arrangerar.

____________________________________________________
____________________________________________________

**

Det var spelmansstämma i Arboga
söndagen den 19 juni 2005
KLICKA HÄR FÖR ATT SE FLER BILDER!
____________________________________________

Behövs Arbogasidan?
Här är några svar

I samI sI samband med att jag denna månad blev ”riktig” pensionär ställde jag en fråga, om jag skulle pensionera mig även från @rbogasidan och hur de hundratals personer som läser sidan varje dag då skulle reagera.

Av de svar som kom in tycker jag mycket om följande.

Ämne:   Behövs Arbogasidan? 
Datum:  Sun, 11 Sep 2005 08:51:01

Hej Harry!
Svaret på frågan måste bli ett rungande JA!
Du ser på antalet besökare och debattörer (bland annat) att sidan fyller en viktig plats, visst finns tidningar på nätet och visst finns andra forum men ingen sida som tar upp rena Arboga-frågor och där möjligheten att göra sin röst hörd är så bra som på din sida.
  Vi (4 i familjen) vill att sidan fortsätter att utvecklas som den gör idag.
  Visst kan vi väl skjuta till någon krona till driften, men om det blir fråga om inloggning, ja då blir sidan inte lika lättåtkomlig som nu.
Borde vi inte kunna jobba för att Kommunen skjuter till pengar, din sida är ett mycket bra komplement till www.arboga.se
 Lycka till, vi ses på sidan
 TK

---------
 
Jag har bland annat också följande e-post:

Ämne:  Svar på din fråga 
Datum: Sat, 3 Sep 2005 17:47:31 Hej Harry.
Jag tycker du skall fortsätta som du börjat - om du orkar hålla på. Arbogasidan behövs om sanningen skall fram (för att travestera en känd slogan....)
Go a head, man!
oa

---

Ämne: fin sida 
Datum:   Sun, 04 Sep 2005 20:43:40

Vilken härlig sida.
Varmt tack för den. Jag blir så glad för alla kristna ljus som lyser på Internet. Vi får vara ett salt i förruttnelsen och ett ljus som lyser vilsna hem.
Vilken underbar nåd.
 Michaela D

----

Datum:   Thu, 8 Sep 2005 18:59:21 Hej Harry!
Jag tycker det vore mycket trist om Du slutade skriva och att göra Arbogasidan. Den är rolig at läsa och bläddra i.
Så fortsätt. Särskilt om man inte prenumererar på lokaltidningen känns den viktig!
Många goda år önskar Dig
JE

------------Ja, det var några röster från läsarna om www.arbogasidan.se.
Återstår för mig att fundera på om jag ska fortsätta med denna gratisservice till och för Arbogaborna, eller om jag ska ägna tiden åt verksamheter som gör att jag kan tjäna pengar som komplement till min pension.
Ibland kanske det är en fördel att jag inte tänker så snabbt....Sidans syften
Men jag har i alla fall länge haft klart för mig vad @rbogasidan skulle vara bra för. Den skulle vara för Arbogabornas bästa.
1. Den skulle tala om vad som är på gång från de styrandes sida, i så god tid att Arbogaborna skulle kunna reagera innan politikerna bundit sig genom beslut i kommunfullmäktige. En viktig demokratisk faktor.
2. Sidan skulle vara ett forum där åsikter kunde framföras helt fritt, av mig och av andra personer. En viktig demokratisk faktor.
3. Det skulle finnas en sida för att ge Arbogaborna bättre fysisk hälsa (www.arbogasidan.se/halsa) men också andlig läkedom genom sidan om tro (www.arbogasidan.se/tro).
4. Kulturen skulle också ges god plats, eftersom det måste finnas kultur för att en stad på alla sätt ska erbjuda en sund miljö.
5. Sidan skulle också hela tiden utvecklas för att bli bättre och bättre på att vara Arbogaborna til nytta och nöje.

Det gäller än. Än så länge, kanske jag bör skriva.

** HARRY HOLM
2005/09/13
__________________________________________________________

I Arboga-karriärens början

Vem är det som sitter och spelar gitarr i fören i en eka på Högsjön i 1960-talets gryning?
--------------------------------------------------------------------------

Jo, han heter Per-Olov Nilsson och här är han vid stranden. Var? Vid Arboga SSU:s stuga förstås
--------------------------------------------------------------------------

Nu slutar en epok i Arboga
Kulmen på 40-årig PO-litisk bana

Utdrag ur sista punkten på föredragningslistan för Arboga kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 26 maj 2005:

”Begäran från Per-Olov Nilsson om entledigande från uppdrag som ledamot och ordförande i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott....”

När Per-Olov Nilsson nu gör sina sista arbetsdagar som kommunalråd i Arboga går mina tankar obevekligen till hans karriärs spirande tid för 40-talet år sedan.
Apropå det, så såg jag härom dagen framför mig fritiden vid SSU-stugan ute vid Högsjön. Tur nog lyckades jag igår, till stöd för min inre bild, hitta några gamla ”kort” bland mina privata fotoalbum.

På Nisses tid
På den tiden, när PO jobbade på Flyget och tog det me ro ute vid Högsjön, var Nils Brodin kommunalråd. Under decennierna som följde kunde ingen tänka sig en annan ledning av Arboga.
Brodin var en institution och en kommunalpamp av en sort som var vanlig på den tiden. Han Bestämde.

Ute på Stora Torget kunde han få frågan:
– Hur kan du lova det, ärendet måste väl opp i fullmäktige?
Varpå Nils Brodin svarade:
– Där gör dom som jag säger.

Efterträdaren
Hans efterträdare blev av en helt annan sort, modernare kanske man kan säga men framför allt ett kommunalråd med en helt egen stil. En som lyssnade på folk och försökte få till samförstånd, javisst. Men också en person som var enormt påläst.
Medan Nils Brodin skröt med att han inte läst något under 25 år på sin post, så brukade Per-Olov Nilsson plugga in detaljerna. Och själv göra researchen, ofta rent av petimeternoga, sas det i Rådhuset.

Mer jämförelse
Vid en sammanfattande jämförelse kan man säga att Nils Brodin lyckades bra som kommunalråd på grund av suverän intuition, medan Per-Olov Nilsson har lyckats genom att vara kunnig och i varje fall under senare år lyhörd för bra förslag, även om de skulle komma från något annat parti än socialdemokraterna.

Från Brodin hade man kunnat önska en mindre burdus framtoning i många sammanhang med lite mindre av maktdemonstration.
Från Nilsson kanske vi hade behövt lite mer Brodinskt humör, exempelvis i samband med Volvo Aero-skandalen, då P-O:s egen partikamrat Thage G skrev under beslutet som gav Volvo 650 miljoner kronor för att flytta från Arboga till Trollhättan.

Summerat: Bra jobbat P-O!
Men sammanfattningsvis: Arbogaborna ska tacka Per-Olov Nilsson för många år av mycket gediget, rättvist, mygelfritt och mänskligt ledarskap, när han nu slipper allt det ofta otacksamma slit som det innebär att vara kommunstyrelsens ordförande.

Tack för att Du alltid varit schysst mot mig och pressen i stort. Så passa på nu, att ta igen förlorade timmar.
Men ta det med ro.
Ha det bra, P-O !

HARRY HOLM
2005/05/26
____________________________________________________
 

** KLICKA HÄR för att se bilder från avtackningen!
_____________________________________________________

Olämplig punkaplats. En bilförare hade på söndagskvällen oturen att få punktering på förarsidan med så dramatiska följder att fordonet blev stående i vänster körfält. Radion gick ut och varnade och så småningom kom en polisbil och visade i ganska god tid vad som hänt. Annars hade värre saker kunant inträffa.
Det här hände på E18-E20 någon kilometer före avfarten till Götlunda-Grythem, och var en fara för trafiken från Örebro mot Arboga.
** FOTO: HARRY HOLM
2005/06/12
____________________________________________________________

KONSTRUNDAN 2005
PLUS LITE ANNAT FINT


Kermaikern Ulf Johansson, till vänster, är pensionär sedan ett par år men ändå aktiv, under Konstrundan inte minst aktiv i konsten att få utställninggsbesökarna att trivas.

Strålande väder som vanligt i pingst och mycket folk sökte sig till de olika lokaler, där konstnärer engagerade i den tradiontionella Konstrundan befann sig.
Inte minst Väster Långgatan blev mycket av kulturens huvudgata denna helg. Flera av konstnärerna hade öppnat sina gårdar där.
Men det fanns också konstverk att se utanför de flaggade ställena. Inne i Stallet exempelvis, Väster Långgatan 1, fanns mycket dekorativt att beskåda
Och trots allt fint och proffsigt på de olika Konstrunde-plasterna var det andra tavlor som fängslade mig mest:
Inne på Café Stadsgården, inte minst i det rum där jag under ett par decennier hade mitt journalistjobb, har Birgitta Alvinzi ett antal tavlor utställda.
Det finns en rad mer dekorativa saker, i och för sig. Men den stora konsten, den som grep mig mest, det var landskap i något mindre format, i balanserade med kraftfulla färger bland annat en skog och ett par solnedgångar (låt er inte luras av ordet).
Jag förringar inte de officiella konstrunde-artisterna, som jag studerat i många år och imponerats mer eller mindre av. Men vissa av Birgittas landskap blev faktiskt för mig helgens stora behållning.
Jag tog inga bilder av hennes tavlor, för jag vill att ni ska gå och titta själva.
Varför inte en lunch. Bakad potatis med olika fyllningar kan rekommenderas.

TEXT & FOTO: HARRY HOLM
2005/05/15

Här ovan keramik från Ulf Johanssons utställning, pingsten 2005. Och här nedanför en målning av Kazuyo Johansson.


**

______________________________


_______________________________
Palle går i Karnevals-tankar
Nu hoppas han på Arbogas skolbarn

Erik Palle, en rese bland de många ideellt arbetande Arbogaborna, funderar just nu mycket på årets karneval.
BILD: HARRY HOLM


Den 17 juni är en fredag, dagen före den stora Arboga-karnevalen för de vuxna.
Och fredagen i karnevalshelgen är av tradition en festdag för de yngre.
Barn i förskoleåldern brukar det inte vara så svårt att rekrytera. Så det eldsjälen Erik Palle propagarera för just nu är att få skolbarn att delta i fredagseftermiddagens karnevalståg.
– Det behöver inte vara några dyrbara stassar, säger han. Var och en har på sig det hon eller han vill. Med eller utan bandareroller och plakat, alla är välkkomna.
– Jag hoppas att många i skolåldern kommer att vara med, slutar Palle.

**
HARRY HOLM
2005/05/17

___________________________________________________

Alla tiders bilar på Stora Torget


/
 
Det finns en tidning som heter Vi Bilägare och den tidningen kom till Stora Torget i Arboga på månagskvällen för att under en timme ragga prenumeranter. Det skulle ske med hjälp av några bilar från olika decennier och det kom en del folk och kollade. En kort men kul bild över bilens exteriöra utveckling blev det för de flesta besökarna.

Text och foto: HARRY HOLM 2005/05/23
_______________________________________________________________

**  

Fint nationaldagsfirande utanför kyrkan i Arboga den 6 juni 2005


Några i barnkören utanför porten på Heliga Trefaldighets kyrka tillsammans med högtidstalaren, Göran Staxäng.

Vid lunch
tid på måndagen genomfördes ett både charmigt och värdigt nationaldagsfirande utanför porten till Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga.

Göran Staxäng höll ett tal, där han berättade om hur han under många år som taxichaufför lärt sig förstå och acceptera svenskarnas särart, som inte alls stämde med de omdömen man hört från andra länder om att vi ska vara så reserverade och svåråtkomliga.
Han tyckte också att vi ska bejaka våra unika egenheter, samtidigt som vi bör uppskatta de andra kulturer som invandrare för med sig till Sverige.

Mycket fin sång
Det var långt ifrån bara tal, vid denna högtid vid Järntorget. Mest var det sång.
En barnkör hade under Sofia Lindbergs ledning övat in ett sångprogram med rörelser och tecken, där det förutom bland annat Nu grönskar det och Idas sommarvisa också bjöds på vår nationalsång, Du gamla, du fria.

Får öva med Georg Riedel
Apropå Idas sommarvisa så släpptes här nyheten att barnkörerna om några månader ska få arbeta tillsammans med Georg Riedel, som då besöker Arboga.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM
2005/06/06Göran Staxäng, högtidstalade vid nationaldagsfirandet utanför Heliga Trefaldighets kyrkas port.
_______________________________________________________
 

**  

Om städhjälp och annat för pensionärer
Förslag om Arboga som en försöksort
I höst tänker även Arboga kommun starta verksamheten med hjälpreda för pensionärer, av den sort som finns i flera andra kommuner.Bara att byta en glödlampa i takkronan innebär en stor risk. Pensionären klättrar upp, och böjer nacken bakåt för att se på vad han gör. På grund av lågt blodtryck eller annat blir han/hon yr och faller till golvet.
Det är bara ett exempel på förklaringen till att man på de orter där hjälpreda införts fallolyckorna minskat med 30 procent.

En del av de här jobben utförs kanske redan men representerar den svarta sektorn. På debattsidan (www.arbogasidan.se/debatt) dsikuteras en betydligt utveklad hjälpreda-verksamhet. Där handlar det nu om städjhälp i hemmet och liknande.
Rätt upplagt skulle arbetet kunna göras lagligt och göras tillgängligt även för dem som inte vill delta på svarta marknaden.

På debattsidan föreslås bland annat ett försök i mindre skala, så att Köping-Arboga-Kungsör skulle bli försökskommuner.

HARRY HOLM
2005/06/15

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER!

______________________________________________________

**  

:

Från Japan till Arboga kommer sångerskan Lena Maria Klingvall på fredag.
(Foto. Klingvall Produktion)

Lena Maria sjunger i Arboga
I Japan vet ”alla” vem hon är


Lena Maria föddes utan armar och med ett ben som slutar vid knät.
Hon har VM-guld i simning (ett par stycken till och med) men hon är mest känd som sångerska.
I Japan vet 80 procent av invånarna vem hon är och på fredag skall Arbogaborna få samma kunskap.

Många såg Lena Maria som programledare för ”Sjung ut” i TV 1997-1998. Men redan tio år tidigare blev hon, 20 år gammal, känd för de svenska TV-tittarna genom dokumentären "Målet i sikte", framröstat som veckans bästa program.
Efter OS-88 i Sydkorea bestämde sig Lena Maria för att sluta med simningen för att istället helt ägna sig åt sången och musiken. Hon studerade då i flera år vid Stockholms Kungliga Musikhögskola med Lena Ericsson som sånglärare.
Lena Maria sjunger främst gospel med starka influenser av jazz, pop och även klassisk sång. Under fjorton år har hon varit ute och sjungit runt om i Sverige och Norge och gjort diverse TV- och radioframträdande, samt turnerat i Moskva, Lettland, Vitryssland, Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, USA, Hong Kong, Thailand, Korea och Taiwan.
Genom TV, radio och massmedia har hon blivit uppmärksammad. Man räknar med att omkring 80 procent av den japanska befolkningen på något sätt hört talas om henne. Inte minst efter framträdandet på invigningen av handikapp-OS i Nagano.
I Sverige har sju skivor släppts med Lena Maria. Skivorna har ett variationsrikt innehåll och delar av materialet har hon själv skrivit.
Under tiden från 1999 till 2003 har Universal i Japan gett ut fem skivor. Under våren 2004 kom "10 år med Lena Maria" ut, en dubbel-CD med de mest älskade sångerna.
På fredag den 16 september kl 19 framträder Lena Maria Klingvall i den sista av frikyrkornas konserter under rubriken I själ och hjärta, detta i Arbogas Missionskyrka.
På lördagsmorgonen medverkar hon sedan vid en kvinnofrukost i Baptistkyrkan.

**
HARRY HOLM 2005/09/12
____________________________________________________________

Tack för fint jobb i Örtagården !Efter åren med ideellt arbete fick Arboga kommun snabbt ta över ansvaret för Sankta Karins örtagård. Och det fungerade mycket bra. Där är så vackert nu och den som betraktat utvecklingen har sett hur personalen som jobbar där utför sina sysslor med både skicklighet och flit och kärlek till det örta-arv man fått att förvalta.

**
Text och foto: HARRY HOLM
2005/06/26
___________________________________________________________
______________________________________

Pristävlingen inför Lasse-Maja-festen

Här är svaret på frågan vilka herrar som var damer på Vinbäcken


Här är en bild från Värdshuset Vinbäcken i Arboga, en kväll på 1970-talet då en av stadens föreningar hade vårfest där. Frågan inför Lasse-Maja helgen 2005 var: Vilka agerar på bilden?Spekulationer har förekommit. En av våra läsare gissade på fr.v. Kaj Svensson, Toni Borg och Håkan Sterner.
Det var inte rätt. Inte på en enda punkt.

Men det har kommit in ett rätt svar, från en person som förstått att reglerna medgav att man sände in flera gissningar.
Thomas Bergström hade, i ett av sina mail, helt rätt.

Så här var det
Överraskningen den där aftonen på Vinbäcken var att tre av herrarna i Round Table nr 72 Arboga hade övat in något då ganska nytt för landet, en så kallad drag-show. Kläder hade ”damerna” lånat ihop av anhöriga, varefter friseringssalongägare Maggan i Gränden hade ägnat timmar åt sminkning, montering av lösögonfransar och annat som skulle till.
I försöken att bli Arbogas Supremes låg också mycket övning bakom scenshowen, som var mimad till 70-talspop och fylld av rörelser och gester av mycket autentiskt slag.Vilka är de tre?
Jodå, som Thomas Bergström mycket riktigt gissade, visar bilden från vänster advokaten Ingvar Backman, journalisten Harry Holm och Anders Hellström (Hellströms Herrekipering vid Nygatan).
Det fanns klubbkamrater till de tre på scenen som inte under hela showen lyckades fundera ut alla namnen bakom maskerna. Så Thomas Bergströms prestation ungefär 30 år senare ska ses mot den bakgrunden.
Vid lunchtid på måndagen fick han sitt pris, en bok om Lasse-Maja, överlämnad i Ahllöfsparken.

En glad vinnare i @rbogasidans pristävling, Thomas Bergström, verksam på Stadskällaren. Här med priset, en bok om Lasse-Maja.

HARRY HOLM
2005/05/09
_______________________________________________________

**  

 

Christer Eriksson blev den nye presidenten i Arboga Rotaryklubb


 
På bilden ses från vänster Rotarys tillträdande president Christer Eriksson tillsammans med avgående presidenten Mats Öhgren.
(Foto Orvar Alinder)

Christer Eriksson installerades som ny president för år 2005/2006 i samband med Rotarys ordinarie klubbmöte den 28 juni.
Den avgående presidenten Mats Öhgren överlämnade då ordförandeklubban samt presidentregalien till tillträdande president Christer Eriksson.

Samtidigt avtackades den avgående styrelsen och övriga funktionärer och de nyvalda hälsades välkomna till kommande års respektive uppgifter.

** Enligt ett pressmeddelande från Rotary 2005/06/28
_____________________________________________________________

Ett litet tips bara....


  ... det är dags att börja tänka på Medeltidsdagarna

Det är trevligt om som många som möjligt – och speciellt av Arbogaborna – har medeltida kläder under medeltidsdagarna. Kanske är det läge nu att se över utrustningen och, vid behov, beställa tyger eller kläder för att ha allt klart till den 8 augusti. För då börjar det.
Text och foto: HARRY HOLM
2005/07/02

**
______________________________________________________________

Åsk-oväder över Arbogatrakten

Länge har jag bott i Arboga men aldrig tidigare har jag varit med om så långvarigt åsk-oväder.

På torsdagsförmiddagen blev det en snabbt mulnande himmel över Arboga. Från öster hördes åskan börja mullra, och en ladugård utanför Kungsör tog eld. Folk på gården började omgående försöka få ut djur i väntan på räddningstjänsten men ett 30-tal kor innebrändes.

Ett skyfall med stora hagel drog sedan över Arboga och det blev mycket blött på gator och vägar. Vid ett-tiden på torsdagen inträffade en singelolycka vid Sätra trafikplats.

Åskan upphörde. Men så vid midnatt, natten till fredagen tog det fart igen. Och enligt min uppfattning åskade det sedan mer eller mindre sammanhängande minst 12 timmar framåt. I många timmar parkerade ovädret över Arboga och flera gånger på fredagsmor-gonen hann man inte räkna något mellan blixt och knall.

Ja detta var ovanligt segdraget. Tycker

HARRY HOLM
2005/07/21-22

_____________________________________________________

Carl-Olov Persson har vidarebefordrat

Svar till Dan Karlsson

Broder!I fråga om landstinget är jag bara förmedlare av andras åsikter. Jag har vidarebefordrat frågeställningarna till Hanke Joneklav Kristdemokrterna och Thomas Wihman Miljöpartiet. Jag tror att dom har åsikter som de vill få framförda.CARL OLOV PERSSON
2007/07/06
____________________________________________________

Dan Karlsson
Svar om alliansen i Landstinget


KLICKA HÄR för att läsa Carl-Olov Perssons inlägg

Carl-Olov Persson säljer skinnet långt innan björnen är skjuten. Den så kallade oppositionsalliansen i Landstinget tycks ta ut valsegern i förskott. Om det är något som är oklokt så är det ett sådant agerande.
 
Jag var själv uppe i talarstolen när landstingsfullmäktige senast träffades. Anledningen är den yttererst märkliga icke-politik som denna allians håller sig med. Inget av de samverkande partierna har förmått komma med något alternativ till majoritetens landstingsplan. Man presenterade bara en lista på klagomål. Inte mycket att komma med således. Väljarna bör i god tid få information om vilken politik denna heterogena skara partier avser att föra när borgerligeheten sitter vid det så kallade "rodret". I dagens läge finns absolut ingen gemensam politik att hänvisa till.
 
Man vill inte ta något som helst ansvar för den politik som majoriteten för hävdades det i debatten. Märkligt eftersom vi i våra kommuner och landsting bedriver samlingsregering. Alla partier är representerade i landstingsstyrelsen och således med i arbetet med att styra denna svårstyrda farkost. Det vill man inte låtsas om! I fullmäktiges alla utskott och nämnder bidrar oppositionen konkret och deltar intensivt i arbetet med landstingets verksamhet. Att under dessa förhållanden svära sig helt fri från ansvar, låta bli att presentera sin politik tycker jag är oansvarigt.
 
Särskilt vill jag rikta mig till våra vänner bland miljöpartisterna. Hur kan ni så totalt ha hamnat i högerburen? Vad väntar ni er av detta? Är det politiska poster ni fikar efter, eller är ni överens med högerpartierna om hur sjukvård och kollektivtrafik skall utvecklas (eller avevcklas). Särskilt angelägen är jag att ställa denna fråga till Sven Nilsson här i Arboga. Samt till miljöpartiets gruppledare Thomas Wiman naturligtvis.
 
Har miljöpartiet blivit ett högerparti nu?
 
Hälsningar från Dan Karlsson (v)
ledamot av landstingsfullmäktige sedan 7 år
ordförande i landstingets patientnämnd (företrädare för majoriteten således).

_______________________________________________
 
________________________ _______--


**  

Moderaterna i Arboga
Abos hyresrabatter är
illojal konkurrens

Moderaterna reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut om fortsatt rabatt på hyrorna hos ABO.
Det är orättvist mot andra hyresvärdar, menar partiet.


Så här skriver Orvar Alinder, m, i reservationen,

Kommunstyrelsen beslutade 2005-05-31 om ytterligare förlängning av hyresrabatter inom ABO. Under flera år har vi anfört reservationer i detta ärende – både i Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Jag beklagar att jag även denna gång anser att jag måste reservera mig mot beslutet.

Motiven för denna reservation är följande:

Mot bakgrund av den negativa uppmärksamhet och ”bad-will” som Arboga kommun fått i de undersökningar som gjorts av Svenskt Näringsliv under det senaste året, anser jag att kommunen ger ytterligare bränsle till debatten om illojal konkurrens när majoriteten nu väljer att fortsätta med denna hyresrabattering.

Moderata samlingspartiet, Arboga anser att ytterligare förlängning av hyresrabatter i ABO ej skall ske. Den försöksperiod som varit får nu anses vara avslutad. Dessutom saknas av KSau begärd analys om effekterna av det hittills tillämpade rabattsystemet.
Inget hindrar hyresvärdar i allmänhet från att ge hyresrabatter på en konkurrensutsatt hyresmarknad. Där så sker, sker detta genom att privata hyresvärdar ger rabatter med det egna kapitalet som insats. Annorlunda förhåller det sig när Arboga kommun med skattemedel snedvrider konkurrensen på bostadsmarknaden.

Det kan också ifrågasättas om detta beslut står i överensstämmelse med Kommunallagens bestämmelser om likställighetsprincipen.

Arboga 2005-06-01
FÖR MODERATA SAMLINGSPARITET, ARBOGA
Orvar Alinder, gruppledare
_________________________________________________Tekniska nämndens tempo

Måndagen den 20 december hade Arboga kommuns Tekniska nämnd sammanträde.
Måndagen den 20 december fick jag med posten föredragningslistan för det sammanträdet.


Om det är lika för ledamöterna i nämnden, att de inte får kallelsen/föredragningslistan förrän med posten samma dag som de skall träffas, då undrar jag inte på att besluten ibland blir lite märkliga.
Om däremot ledamöterna fick papperen tidigare än måndagen den 20 december, då måste det finnas en annan orsak till att jag fick samma papper först samma dag som mötet skulle vara.

Rädda för vem?
Det är frestande att ta den sena leveransen som ett tecken på att tekniska förvaltningen - som är den som skickar ut papperen - är rädd för någonting.
Rädd för att det ska komma ut för tidigt vad nämnden ska prata om och besluta om?
Med andra ord: Rädda för att Arbogaborna ska "lägga sig i" så att inte förvaltningen får igenom sina idéer.
För tänk om någon vanlig invånare skulle ha ett ännu bättre förslag än tjänstemännen vid Smedjegatan! Vilken skam för skrivbordsproffsen!

Lagbrott
Jag har begärt och fått tekniska nämndens papper. Så långt är det OK.
Men enligt lagen ska utlämnandet av begärda kommunala handlingar ske utan dröjsmål.
Min känsla är att tekniska förvaltningen bryter mot den lagen. I mitt fall.
HARRY HOLM
2004/12/20
_____________________________________________________

**  

Här kan det bli en ny rondell

När Arboga kommun sände in ansökan om statsbidrag för att bygga om Herrgårdsgatan från Storgatan och norrut, ingick i handlingarna också tanken på en rondell i korsningen Stureleden–Centrumleden.
– Utrymme finns för en rondell där, säger Arboga kommuns projekterings-ansvarige, Bo Antonsson.
– Men blir det inget statsbidrag blir det säkerligen inte heller någon rondell, fortsätter han.
Bo Antonsson motiverar detta med att den delen av projektet knappast hör till de prioriterade områndena.
(Foto: HARRY HOLM)

**  

Window shopping vid köksbordet
I Arboga vinner Hemköp över Ica

Det finns ett internationellt uttryck som lyder ”Window Shopping”. Det betyder att man går och tittar i skyltfönster utan att handla. Ett billigt sätt att shoppa alltså.

För att slippa frysa ute på Nygatan ägnade jag mig i veckan åt en annan variant.

Vi hade just intagit en lättare lunch, med landets i särklass godaste vanliga lättöl som måltidsdryck. Falcons lättöl, inte bayerskt alltså utan vanligt lättöl – men ovanligt gott. Jag kan inte förstå annat än att man vid bryggeriet i Falkenberg har ett källvatten som är förnämligare än alla andra bryggeriers.

Men nu var matfatet tomt och ölglaset likaså. Och i stället för att då ge mig ut för att window-shoppa satt jag kvar i värmen vid köksbordet och tittade i veckans gigantiska skörd av direktreklam.

Speciellt intressant var det att läsa Hemköps och Ica Asplunds broschyrer, eftersom det är de butiker jag mest brukat frekventera.

För att göra det extra intressant valde jag att önska mig 9 speciella varor, som alla – så att säga – faller mig på läppen. Jag skrev upp en liten önskelista med dessa nio varor, noterade priserna och jämförde.

På Ica Asplunds skulle den matkassen ha kostat mig 241:30 men på Hemköp bara 184:40.

Alltså skulle hade det blivit ca 57 kronor billigare att handla de nio varorna på Hemköp.

Men det är inte bara priset som har betydelse.
Kalla mig gärna dum men jag väljer ändå att handla på Asplunds.
För där kan man – i motsats till på Hemköp – få tag i landets i särklass godaste vanliga lättöl, Falcons.
HARRY HOLM
2004/12/21Jämförelse av butiksreklam i Arboga v/52 2004
Först anges Ica Asplunds pris, därefter Hemköps med fet stil

2 st kaffepaket Zoega – 40:- – 30:-
Julprinskorv 600 g – 29:90 – 18:90
Julkorv Scan 300 g – 11:90 – 10:-(2 för 20)
1,5 kg Clementiner – 19:90 – 12:90
3 sillburkar Abba – 33:- – 30:-
Ansjovisburk Grebbestad – 19:90 – 15:90
Lax 200 g – 34:90 – 26:90
Julvört Fazer/Skogaholm – 16:90 (480 g) – 9:90 (600 g)
1 kg Scan köttbullar – 34:90 – 29:90

Totalt – 241:30 – 184:40
Skillnad 56:90

Notering: Hemköp har kupong till vissa varor samt
maxantal per köp på några varor.

**********************************************

Tekniska nämndens tempo

Måndagen den 20 december hade Arboga kommuns Tekniska nämnd sammanträde.
Måndagen den 20 december fick jag med posten föredragningslistan för det sammanträdet.


Om det är lika för ledamöterna i nämnden, att de inte får kallelsen/föredragningslistan förrän med posten samma dag som de skall träffas, då undrar jag inte på att besluten ibland blir lite märkliga.
Om däremot ledamöterna fick papperen tidigare än måndagen den 20 december, då måste det finnas en annan orsak till att jag fick samma papper först samma dag som mötet skulle vara.

Rädda för vem?
Det är frestande att ta den sena leveransen som ett tecken på att tekniska förvaltningen - som är den som skickar ut papperen - är rädd för någonting.
Rädd för att det ska komma ut för tidigt vad nämnden ska prata om och besluta om?
Med andra ord: Rädda för att Arbogaborna ska "lägga sig i" så att inte förvaltningen får igenom sina idéer.
För tänk om någon vanlig invånare skulle ha ett ännu bättre förslag än tjänstemännen vid Smedjegatan! Vilken skam för skrivbordsproffsen!

Lagbrott
Jag har begärt och fått tekniska nämndens papper. Så långt är det OK.
Men enligt lagen ska utlämnandet av begärda kommunala handlingar ske utan dröjsmål.
Min känsla är att tekniska förvaltningen bryter mot den lagen. I mitt fall.
HARRY HOLM
2004/12/20
__________________________________________________

**  

Ovanligt i Arbogas politiska liv
Nämndens ledning blev nedröstad

Vid senaste sammanträdet med Arbogas barn- och utbildningsnämnd uppstod en mer ovanlig situation.
Ledningen för nämnden blev nedröstade av "dom andra".
Därmed inte sagt att dessa får som dom vill.

Kommunkansliet har gjort en översyn av styrelsernas och nämndernas reglementen. Förslaget har skickats ut till de berörda och i barn- och utbildningsnämnden blev det diskussion om speciellt en sak.
Centerpartisten Kerstin Hällströmer ville ändra på det ställe i förslaget som hade med personalansvaret att göra. Hon tyckte att det skulle stå så här:
"Nämnden har personalansvar för underställd personal och anställer förvaltningschefen."

Vice ordföranden, Karl-Ivar Pettersson, s, tyckte att det skulle stå att förvaltningschefen skulle anställas av kommunstyrelsen "i samråd med barn- och utbildningsnämnden".
När ordföranden Göran Edlund, fp, frågade vilka som tyckte vad, ansåg han att de flesta svarade ja till Pettersson, det vill säga det så kallade Beredningens förslag.
Men då ville Hällströmer ha votering, rösträkning.
Och sådan blev det, varvid hon – det vill säga hennes förslag – vann med rösterna 9-4.

För beredningens, det vill säga Karl-Ivar Petterssons, förslag röstade han själv, folkpartisterna Göran Edlund och Brita Öhman samt Lena Håkansson, s.
Dom som ansåg som Kerstin Hällströmer, alltså att nämnden själv ska få anställda chef för skolförvaltningen, var Anders Hallgren, s, Susanne Sjöberg, s, Anna-Lena Renhman, s, Kerstin själv, Jonas Wennberg, m, Sune Gustavsson, opa, Karin Nilsson, mp, C-E Almskoug, opa, och Inga-Lill Frössman, v.

Det här betyder att barn- och utbildningsnämndne i sitt remissvar säger sig vilja ha rätten att själv anställa chef för sitt förvaltningsområde, det vill säga för barn och utbildning.
Men nu ska de kommunala kvarnarna mala vidare och det kan då, när den toala översynen är klar, i alla fall sluta så att det blir kommunstyrelsen som anställer cheferna.
HARRY HOLM
2005/04/14

______________________________________________
 

**  

Ett av flera fina traditionella Arboga-arrangemang


Klicka här för att se fler bilder från
Norsylingen 16.4 2005

** Foto: HARRY HOLM 2005 04 16
_____________________________________________

**
Så här kan vi vänta oss att det kommer att se ut i Nettos butik vid Oljevägen i Arboga. (Bild: Netto)

Arbogaborna ska handla på Netto
Så kommer det att bli vid Oljevägen


Netto planerar att starta 25 nya butiker i södra och mellersta Sverige varje år.
En av årets satsningar ligger i Arboga.
I huset som nu rest sig vid Oljevägen skall ungefär 15 personer jobba.


Nettos butik i Arboga byggs på totalentreprenad av NCC Construction AB, som också gör i ordning tillhörande mark.
Tomtytan är omkring 4.300 kvadratmeter, byggnaden är på 900 kvadratmeter och det blir cirka 60 parkeringsplatser.
– Butiken är planerad att öppna andra kvartalet 2005, berättar för @rbogasidan Håkan Jansson som är byggnadschef för Mälardalen inom Netto Marknad AB.

Netto AB:s principer
När Netto nu drar in över landet placeras butikerna huvudsakligen i större orter och nära större bostadsområden. Netto etablerar sig gärna i stadskärnor och på goda trafikplaceringar, men aldrig i externa köpcentra. Filosofin är att vara nära kunderna.
Vi fortsätter att studera affärskedjans hemsida och ser att Netto hela tiden söker platser för nya etableringar, dels för nybyggnad av butiker men även för ombyggnad av lokaler till butik enligt Nettokonceptet.
Principen är en tomtstorlek på 4.000–5.000 kvadratmeter, en byggnad på 1.000 kvadratmeter varav cirka 750 kvadratmeter är säljyta. Byggnadsmåtten varierar; bredd 16–24 meter, och längd 42 upp till 62 meter. Och minst 60 parkeringsplatser behövs. 

Netto + Ica = Sant
Netto är en del av Dansk Supermarked Gruppen A/S, vilken ägs av A.P. Möller och F. Salling A/S.
År 2001 ingicks ett jointventureavtal mellan Dansk Supermarked A/S och ICA AB angående etableringar av Nettobutiker i Sverige. Netto Marknad AB utvecklar och driver Nettobutiker i Sverige och detta bolag är till 50% ägt av Dansk Supermarked A/S och till 50% ägt av ICA AB.
Nettos centrallager för södra Sverige och huvudkontor i Sverige ligger i Halmstad samt regionkontor och lager för Stockholm/Mälardalen i Nykvarn utanför Södertälje.
Sammantaget driver Netto under år 2004 mer än 800 butiker i fem länder med en samlad omsättning på mer än 30 miljarder. SEK.

Koncept - där folk bor
Netto är i första hand placerat där folk bor, och säger sig erbjuda kunderna varor av hög kvalitet till ett lågt pris. Netto är 100 % självbetjäning. Därför har butikerna de mest efterfrågade varorna och sägs vara inredda enkelt och rationellt.

Sortiment - 1000 varor
Upp emot 90 procent av den genomsnittliga konsumentens dagliga livsmedelsförbrukning ska täckas av Nettos varusortiment.
Alla butiker har samma sortiment, 1.000 olika varor, som är fördelat på kampanjartiklar och fast sortiment. Kampanjartiklarna är engångserbjudande, ofta märkesvaror och aldrig restpartier, och finns generellt i butikerna en vecka. Kampanjartiklarna köps in från hela världen och marknadsförs varje vecka.

Färskvaror prioriteras
I sortimentet finns en stor andel av färskvaror: pålägg, ost, färdigpackat kött, färsk kyckling samt frukt&grönt. Netto säger sig prioritera färskvaruområdet högt och distribuerar varor till butikerna varje dag.
– Det är viktigt att butikerna varje dag är fyllda med fräscha varor, står det också på Nettos hemsida.

Låga priser
Nettos priser ligger betydligt under de genomsnittliga stormarknadspriserna, och i Netto kan man enligt företaget vara säker på att få de lägsta priserna varje gång. Netto kontrollerar löpande konkurrenternas priser och varukvalitet för att vara billigast på marknaden.Nettos inköpare samarbetar mellan länderna och med resten av Dansk Supermarked vad avser varuinköp. Tillsammans med bland annat ICA är Netto också medlem av europeiska inköpsorganisationer.
Stordriftsfördelarna slår igenom och Nettos priser sägs ge hushållet en skattefri besparing på upp till 15-20 procent, enligt hemsidan som har tillägget:
– Netto har inga rabatterbjudande för enskilda. Alla sparar varje dag!

Kvalitet och varudeklaration
Som nämnts är det inte bara priset utan också kvaliteten som Netto vill konkurrera med, såväl vad gäller märkesvaror som egna märken.
På de flesta av Nettos egna märkesvaror finns en varudeklaration, som sägs täcka mer än vad lagen kräver.

Distribution
Netto distribuerar de flesta varor från egna centrallager i Halmstad och Nykvarn. Endast ett mycket begränsat antal externa leverantörer kör direkt till butikerna.
Nettobutikerna får leverans av färskvaror varje dag. Det gäller naturligtvis mjölk och nybakat bröd, men också färdigpackat kött, färsk kyckling samt frukt & grönt. Frysvaror, kylvaror och kolonialvaror levereras till butikerna flera gånger i veckan.

Marknadsföring - flygblad med mera
Varje vecka delar Netto via posten ut ett flygblad till samtliga hushåll i området där butikerna är placerade. Dessutom annonseras löpande i lokaltidningar och på lokala radiostationer.

Etableringarna
Netto började med att öppna butiker i södra Sverige men från och med andra halvåret i fjol har man nått även Stockholm och Mälardalen.

Personal med lokal förankring
Nettobutiken leds av en anställd butikschef. I en typisk Nettobutik anställs omkring 15 medarbetare fördelat på heltid och deltid. I alla länder eftersträvas medarbetare med lokal förankring.
Så här står det också på hemsidan:
– Netto använder den senaste IT-teknologien i butikerna, vilket ger våra medarbetare möjlighet att använda så mycket tid som möjligt på kunderna. Det ska alltid finnas tid till att svara på frågor från kunderna och till ett leende. Våra medarbetare är effektiva, men är också uppmärksamma på, att kunderna skall vara i centrum.

Upp till bevis
Allt det här låter ju väldigt bra. Om någon månad får vi Arbogabor möjlighet att kontrollera att ”skrytet” på Nettos hemsida har täckning i verkligheten.
HARRY HOLM
2005/01/18

FAKTA OM NETTO HÄR NEDANFÖR!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**
Nettos bygge vid Oljevägen i Arboga. (Foto: Harry Holm)

Faktaruta Netto

HISTORIA
* 1981 Den första Nettobutiken öppnar på Godthåbsvej i Köpenhamn
* 1990 Netto öppnar i Tyskland
* 1990 Netto öppnar i Storbritannien
* 1995 Netto öppnar i Polen
* 2002 Netto öppnar i Sverige
____________________________________________________

362 butiker i Danmark

223 butiker i Tyskland

137 butiker i Storbritannien

82 butiker i Polen

58 butiker i Sverige

Huvudkontor för Sverige ligger i Halmstad. med regionkontor i Nykvarn. 

HÄR FINNS BUTIKERNA NU 

Netto Bjärred Norra Västkustv. 2, 237 37 Bjärred
Netto Borås Våglängdsgatan 7, 507 41 Borås
Netto Borås Hultagatan, 507 11 Borås
Netto Borås  Sjöbo Torg 1, 506 42 Borås
Netto Enköping Vårfrugatan 2, 745 34 Enköping
Netto Eskilstuna Nygatan 26-28, 632 20 Eskilstuna
Netto Eslöv Pål Klemedsväg 1, 241 35 Eslöv
Netto Gråbo Mjörnbotorget, 443 42 Gråbo
Netto Göteborg Backa Kyrkogata 1, 403 14 Göteborg
Netto Göteborg Mölndalsvägen 1, 412 63 Göteborg
Netto Halmstad I. Nyhemstorg, 302 50 Halmstad
Netto Halmstad II. Flygaregatan 12, 30238 Halmstad
Netto Halmstad Snöstorpsvägen 109, 302 48 Halmstad
Netto Helsingborg Elinebergsplatsen 5, 256 58 Helsingborg
Netto Hässleholm Götagatan 2, 281 50 Hässleholm
Netto Kalmar Ledungsvägen 7, 391 26 Kalmar
Netto Karlskrona Vedeby Center,Järavägen, 371 50 Karlskrona
Netto Kinna Mor Kerstins Torg 2, 511 54 Kinna
Netto Kumla Köpmansgatan 13, 692 30 Kumla
Netto Kållered Gamla Riksvägen 67, 428 32 Kållered
Netto Landskrona Idrottsvägen 12, 261 42 Landskrona
Netto Ljungby Vislandavägen 10-12, 341 38 Ljungby
Netto Lund I. Nordanväg 7, 220 09 Lund
Netto Lund II. Vildgåsvägen 27, 227 35 Lund
Netto Lund Skansvägen 2, 226 48 Lund
Netto Långgatan Andra Långgatan 26, 413 27 Göteborg
Netto Malmö I. Tornfalksgatan 9, 215 60 Malmö
Netto Malmö II. Lugna Gatan 2-4, 211 60 Malmö
Netto Malmö  Östra Förstadsgatan 34, 212 12 Malmö
Netto Mölndal Katrinebergsgatan 6, 431 61 Mölndal
Netto Nybro Hanemålavägen 3, 382 33 Nybro
Netto Nässjö Storgatan 23, 571 31 Nässjö
Netto Nödinge Ale Torg, Nödingevägen, 449 22 Nödinge
Netto Rönninge Säby Torg 21, 144 30 Rönninge
Netto Simrishamn Stora Rådmansgatan 5, 272 80 Simrishamn
Netto Stockholm S:t Göransgatan 70-72, 112 38 Stockholm
Netto Stockholm Hälsingegatan 43, 113 31 Stockholm
Netto Stockholm Magnus Ladulåsgatan 3, 103 83 Stockholm
Netto Stockholm Sveavägen 14, 111 57 Stockholm
Netto Stockholm Sveavägen 118, 113 50 Stockholm
Netto Strängnäs Trädgårdsgatan 6, 645 31 Strängnäs
Netto Svedala Börringevägen 4, 233 33 Svedala
Netto Sävsjö Hantverkaregatan 2, 576 35 Sävsjö
Netto Trelleborg I. Hedvägen 185, 231 66 Trelleborg
Netto Trelleborg Engelbrektsgatan 66, 231 34 Trelleborg
Netto Uppsala Kungsgatan 33, 753 21 Uppsala
Netto Uppsala Heidenstamsgatan 69, 754 27 Uppsala
Netto Varberg Västra Vallgatan 8B, 432 41 Varberg
Netto Västervik Folkparksvägen 54, 593 62 Västervik
Netto Västerås Bäckby Torg 1, 724 74 Västerås
Netto Växjö Nydalavägen 21, 35248 Växjö
Netto Växjö Emil Lindellsvägen 46, 352 34 Växjö
Netto Älmhult Norra Esplanaden 14, 343 30 Älmhult
Netto Älvängen Repslagevägen 4, 443 37 Älvängen
Netto Ängelholm Landshövdingevägen 54, 262 80 Ängelholm
Netto Örkelljunga Bangatan 9, 286 37 Örkelljunga
Netto Årsta Sköntorpsvägen 27, 120 38 Årsta
Netto Åstorp Ormastorpsgatan 22, 265 35 Åstorp

**  

Rotary i Sverige firar 100 år
– Rotary i Arboga 50 år

I lördags var det jubileumsfest för Rotarys klubbar inom KAK och Fellingsbro vid Kungsörstorp.
År 2005 är i dubbelt avseende ett märkesår för Arboga Rotaryklubb.
Den lokala klubben fyller 50 år och den internationella organisationen firar 100 år.


Arboga Rotaryklubb har för närvarande närmare 60 medlemmar. Varje vecka samlas man till gemensam lunch och lyssnar till föredrag – oftast framfört av särskilt inbjudna gäster. Förutom dessa veckomöten, bedriver Rotary en omfattande hjälpverksamhet – både nationellt och internationellt.
–  Det är ingen överdrift att säga att Rotary är en av världens största och mest spridda hjälporganisatione, förklarar Orvar Alinder. Klubben i Arboga är engagerad i många angelägna hjälpprojekt såväl i Arboga som nationellt och internationellt.

Kommer att märkas i Arboga.
Under hela år 2005 kommer Rotarys jubileumsår att märkas i vår stad på flera sätt. Förutom de sedvanliga tisdagsmötena, kommer Arboga Rotaryklubb att inbjuda allmänheten till ett antal seminarier där Arbogas betydelse inom ett flertal samhällsområden kommer att belysas.
Onsdagen den 23 februari firas 100-årsdagen över hela världen. De klubbar som finns inom samma tidszon som vår egen, kommer på slaget 12.00 att celebrera högtiden på ett extra festligt sätt. För Arbogaklubben sker detta på Stadskällaren.
Torsdag den 24 februari blir det en stor och glittrande jubileumsfest i Västerås konserthus med deltagande av medlemmar från ett vidsträckt upptagningsområde. Ett stort antal artister och musiker kommer att svara för underhållningen.
Lördag den 27 augusti firas Arboga Rotaryklubbs 50-årsdag med en festkväll på Stadskällaren.
Under hela året kommer olika arrangemang att genomföras då allmänheten inbjuds vara med;
Seminarium 1: Arboga som transportcentrum.
Seminarium 2: Arboga som musikstad.
Seminarium 3: Arboga som konststad
Seminarium 4: Arboga som utbildningsstad

Vad är Rotary?
Klicka här om Du vill veta mer!

______________________________________________
 

**  Parallellt med att bygget framskrider rekryterar Netto AB folk till varuhuset i Arboga.
(FOTO: HARRY HOLM)

Konkurrensen om kunderna ökar
Nu har Netto sökt folk i Arboga

När Lidl kom till Arboga påverkades övrig handel.
Andra butiker ändrade öppettider och även priserna har påverkats i ur konsumentens synvinkel positiv riktning.
Snart ökar konkurrensen ytterligare, då Netto öppnar
.

Så närmar sig starten för ännu ett varuhus i Arboga. Nettos byggnad vid Bensingatan-Oljevägen bli mer och mer klar.
Så annonserades tisdagen den första mars som sista ansökningsdag för den som vill ha lite av chefsposition i Arbogabutiken.

Bland annat har Netto till Arboga sökt en förste assistent, som ska tillhöra ledningsgruppen i butiken, bland annat med ansvar för att öppna och stänga butiken vissa dagar i veckan.
Företaget har till Arboga också sökt en biträdande butikschef, som skall fungera som butikschefens ersättare och komplettera honom i de dagliga sysslorna.

Lidls kedja av varuhus täcker allt större yta av Sverige. Så är det även med Netto.
Konkurrensen hårdnar.
Ica kommer att sänka priserna i hela landet den 7 mars. Hur kommer andra Arbogabutikers prisbild att påverkas den dag Netto öppnar?

Om Netto hade varit igång här i stan redan nu på torsdag hade Arbogaborna kunnat gå dit för att handla billiga verktyg och målargrejer, kanske en dammsugare för 299 kronor. Kläder hade det funnits, en fleecejacka för 79 kronor är ju inte så dyrt. Eller 5-pack färgglada barnsockor för 39 kronor.
Från hygienavdelningen hade vi kunnat ta med oss en 100 ml-tub Pepsodent tandkräm för 10 kr. Kaffe, 19:50 för att halvkilospaket Gevalia. Och så mat då förstås. Vad sägs om 19 kr för 10 kilo potatis, Asterix.
Ja, det var lite ur veckans broschyr på de platser i landet där Netto redan finns.

HARRY HOLM
2005/02/28
_______________________________
PO-litikerna ändrade sig
Arboga behåller saltningsförbudet

Av bland annat miljöskäl har användningen av vägsalt minskat från 400.000 ton till 200.000 ton per år i Sverige.
I Arboga ville kommunstyrelsens politiker den 8 februari gå emot den tydliga trenden ochåter tillåta saltning i stan, bland annat på Herrgårdsgatan och Centrumleden.
Men vid Arboga kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari hade de ändrat sig.

På förslag av kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Per-Olov Nilsson,s, beslutade fullmäktige att låta saltförbudet för stan finnas kvar.
Bland annat de politiker som i kommunstyrelsen den 8 februari argumetnerade mot saltning, centerns, kristdemokraternas och opas representanter hade förberett inlägg i fullmäktige.
Men när P-O Nilsson gick upp och förklarade att det är svårt att spå väder, att snöröjningspengarna förmodligen kommer att räcka till i år och att det därför kändes konstigt att ändra bestämmelserna, då kom debatten liksom av sig innan den börjat.
Så utan protester röstades kommunstyrelsens förslag ned och det saltförbud fullmäktige en gång i tiden beslutade om står kvar.
HARRY HOLM
2005/02/24
______________________________________________________

**  


Giv åt MBN en penning även....
Därför ändrade sig Arbogas kommunledning om saltet

Av reaktioner jag fått på stan, tycks det som om folk tror att beslutet om fortsatt saltningsförbud i Arboga beror på mina insändare i lokalpressen och här på www.arbogasidan.se
Jag håller inte med.
Att P-O Nilsson – och övriga i kommunstyrelsen som ville salta  –  ändrade sig, tror jag hellre har sin grund i rakryggat och professionellt agerande från kommunens egen miljö- och byggnämnd.


Nämnden, som har vapnet ”provtagning” att begagna vid behov, förklarade i sitt yttrande bland annat att undanröjda snömassor inte får placeras så att de kan smälta ner i Arbogaån.
Men nämnden skrotade också i stort sett alla tekniska förvaltningens nya snörjöningsidéer, inte minst saltningförslaget.

Så här står det bland annat i yttrandet i frågan från Miljö- och byggnämnden (sammanträdet 2004 12 15, MBN§182):

Yttrande

”Förslaget innebär inom villaområdena samt vid stora snöupplag inom samtliga områden en betydande försämring av snöröjningen med försämrad framkomlighet, skymd sikt i gatukors och utfarter med större olycksrisker som följd.
Arboga skall ha en trygg och säker livsmiljö för alla. Detta är uttalat i Agenda 21-programmet för Arboga som är antaget av kommunfullmäktige.
En försämring av snöröjningen kommer sannolikt att innebära större risker för skador och olyckor.
Medel bör avsättas för att förbättra snöröjningen i stället för att försämra den.
Halkbekämpning genom saltning av större gator kan ej tillåtas. Vägsaltets negativa negativa effekter på miljön är dokumenterat med påverkan på grundvattnet och våra vattendrag. ”

Miljö- och byggnämnden hänvisar i sitt yttrande också till Agenda 21-programmets skrivning att: ”Grundvattnets kvalitet skall inte försämras...”
Och så påminner nämnden om Arboga kommunfullmäktiges beslut 1989-09-28, § 126: ”All saltning av gator och vägar skall upphöra från och med vintersäsongen 1990-1991.”

Så tacka miljö- och bygg (nämnd som förvaltning) för att vi slipper saltet i stan, i miljön, på bilar och cyklar, på skor med in i affärer och bostäder.
Och tacka kommunledningen för att den – i motsats till i frågan om gårdsgata contra gågata – lät prestigen vika för förnuftet.

HARRY HOLM
2005/03/02

**  
Rotary i Sverige firar 100 år – Rotary i Arboga 50 år.
Vad är Rotary?
Den officiella texten för alla Rotary-klubbars syfte finns i grundlagen – att uppmuntra tjänandet som bas för all verksamhet genom att
lära känna människor och därigenom få möjlighet att tjäna,
tillämpa en hög etisk standard i yrkeslivet,
erkänna varje nyttig sysselsättnings värde,
se till att den egna yrkesverksamheten ges en möjlighet att tjäna samhället,
tillämpa tjänandets ideal i dagligt liv och i förhållande till samhället,
främja internationellt samförstånd och fred genom ett världsomfattande kamratskap.

Rotarys motto, ”Service Above Self” (Osjälviskt tjänande), är organisationens övergripande målsättning för samhället, arbetsplatsen och hela världen genom att bland annat stödja ungdoms- och utbildningsprogram, internationella utbytesprogram för studenter, lärare och andra yrkesmänniskor.

Verksamhetsområden.
Några av Rotarys viktigaste verksamhetsområden är bland annat:
Polioutrotning. Rotary har redan bidragit med en halv miljard USD och oräkneliga frivilligtimmar i arbetet med att vaccinera nästan två miljarder barn i hela världen mot polio.
Internationell utbildning: Rotary är världens största privatfinansierade internationella stipendieutdelare. Årligen mottar nästan 1 000 högskolestuderande rotarystipendier för utlandsstudier. Nästan 8 000 elever skickas utomlands på mellan 3 månader och ett år.
Fred: I syfte att utbilda morgondagens fredsmäklare och ambassadörer inrättade Rotary nyligen vid sju berömda universitet runtom i världen så kallade Rotarycenter för internationella studier i fred och konfliktlösning.
Läs- och skrivkunnighet: Rotarys klubbar är engagerade i den globala kampen mot analfabetism.


 
**  

Herrfallet nu tillgängligt omtyckt mål


 
Visserligen finns den hotfulla skylten kvar men den gäller förhoppningsvis inte den yta till vänster före Stallet, som hänvisar promenadlystna bilister att parkera efter pilens anvisning.
Foto: HARRY HOLM

Den soliga helg som var lockades många ut till Herrfallet och Hjälmarstranden där. Och nu kan man parkera där.

Husvagnscampen var välbelagd med platshyrare som med ett kort kunde få bommarna till området att öppna sig. Men för oss andra blev det att promenera sista biten.
Jämfört med vid @rbogasidans tidigare besök denna vinter fanns nu lyckligtvis en väl utmärkt parkeringsplats, som medför att den som vill besöka naturreservatet Herrfallet också kan göra det.
På en skylt intill står det "För all obehörig parkering inom Herrfallets område utgår en kontrollavgift om 100:- kronor". Till vem hundringen går framgår dock inte.
Vi var alltså några i helgen som kände oss behöriga eftersom vi skulle besöka ett naturreservat, som bl.a. tillkommit just för att allmänheten skall ha tillgång till det.
Och ingen lapp som krävde 100 kronor satt det på bilen efter vår soliga stund på och vid Hjälmar-stranden, i Herrfallets naturreservat.
Så tack för det. Och tack för det vackra vädret.
HARRY HOLM
2005/03/07Hjälmaren vid Herrfallet 2005-03-05
_______________________________________________________


**  

Asplunds vill bygga ut i Brattberget

Kommer Apslunds att bygga ut för att på ett offensivt sätt möta det närbelägna hotet från Netto?
Det undrade jag i min åsikt här på @rbogasidan, den 18 januari i år.
Jodå. utbyggnad är på gång.

Miljö- och byggförvaltningen har fått frågan från Asplunds Livs om det går att bygga till affärslokalen mot norr, på fastigheten Humlan 3, med 300 kvadratmeter.
Visserligen hamnar utbyggnaden till en del på parkmark på fastigheten Humlan 1, men det går att ändra detaljplanen och så måste det till en fastighetsreglering.
Asplunds Livs har tagit upp tanken med fastighetsägaren, Byggnadsfirman Lund, som ställt sig positiv till utbyggnaden.
Så nu har tekniska nämndens arbetsutskott bett sin nämnd om att den ska ge förvaltningens uppdraget att upprätta ett exploateringavtal med Byggnadsfoirman Lund för att Asplunds utbyggnad ska kunna bli verklighet.
HARRY HOLM
2005/03/17

** ______________________________________________

Samkörda dagis under semestern

Lagom är påsledigheten över så är det dags att tänka på en annan stor ferie. Sommarens semesterperiod börjar på allvar några dagar in i juli månad.
I Arboga är tyngdpunkten för ledigheterna veckorna 27-30. Och då är det inte många som behöver dagis-plats på grund av föräldrarnas arbete.
Men vissa jobbar även då. Kommunen löser det så att barnen från förskolorna Biet, Ärlan, Meijerska gården, Laggargården, Junibacken. Norrgården, Bullerbyn, Myran och Bofiken kommer att få vara hos de barn som finns kvar på Sörgården.
I Götlunda får barnen från Götlunda skolas fritidshem vara på förskolan Fasanen under veckorna 28-30.
Nu har föräldrarna på sig till den 15 april att meddela rektorn om deras barn behöver förskole- eller fritidshemsplats under de nämnda veckorna.
HARRY HOLM
2005/03/29

________________________________________________

**  

För städning hos de äldre

Arboga kommun anställer
långtidsarbetslösa från Kungsör


Torsdagen den 31 mars, sammanträde med Arboga kommunfullmäktige.
Dags för beslut om att städningen hos äldre i Kungsör och Arboga ska skötas från Arboga.


Samverkansavtalet mellan socialtjänsten i de båda kommunerna bygger på att man vill ge sysselsättning åt långtidsarbetslösa i regionen. Även långtidsarbetslösa kungsörare blir anställda av Arboga kommun för att få städa hos äldre och handikappade.

Oron infinner sig:
Kommer det att bli ännu fler hemtjänstjobbare för den enskilde äldre att hålla reda på? Kommer kungsörare att städa i funktionshindrade Arbogabors bostäder? Och tvärtom.
– Nej, säger Arbogas socialchef Björn Sundström. Vi tycker att det är viktigt med kontinuitet. Arbogaborna ska städa i Arboga och kungsörarna i Kungsör.
Socialchefen berättar att det står i samverkansavtalet att "Kungsörs kommun ansvarar för personalberedskap" och att det betyder att om en kungsörare blir sjuk ska en annan kungsörare hoppa in och städa i Kungsör.

Arbetsförmedlingen utbildar...
Så här beskriver avtalet hur det ska gå till: Arbetsförmedlingen anvisar långtidsarbetlösa i regionen för anställning i den här verksamheten. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att dessa personer får utbildning och – att Arboga kommun beviljas särskilt arbetsmarknadsstöd för dem.
Björn Sundström betonar att det här är en administrativ rationalisering, det ska inte bli sämre för de äldre som så att säga är kunderna men det blir billigare för båda kommunerna med en gemensam ledning för städningen.

... och betalar
Socialchefen nämner det inte, men den stora kommunala vinsten är säkert att staten genom det särskilda arbetsmarknadssstödet står för en betydande del av lönerna.
Och vem kan säga något om det?
Så mycket av bördor som staten lagt på kommunerna utan full kompensation, så kan Kungsörs och Arbogas kommuner gott ta tillbaka lite slantar den här vägen.
Speciellt, så länge de städningsbehövande äldre och funktions-hindrade inte blir lidande.


HARRY HOLM
2005/03/31

 

**  


Här på skulpturen på Nytorget ska en av hastighetsmätarna placeras under försöksperioden med fri biltrafik på Nygatan.
(FOTO: HARRY HOLM)
_________________________________________________

Biltrafik på Nygatan redan idag
Men Olle hade tänkt vänta tills P-O hade slutat

Arbogas blivande kommunalråd Olle Ytterberg förstår det här med marknadsföring.
Därför har han insett att det är viktigt med liv och rörelse i centrum.
Så han har sett till att det från och med idag ska bli tillåtet igen med bilar på Nygatan.

Egentligen, säger man i Rådhuset, hade Olle Ytterberg tänkt komma med det nödvändiga förslaget efter att nuvarande kommunalrådet Per-Olov Nilsson hade slutat sin tjänst. Men med tanke på att den säsong närmar sig då även allt fler utsocknes besöker vår stad, så är det bråttom.
– Vi kan inte heller acceptera att fler butiker läggs ner vid Nygatan, har han sagt till sina förtrogna.

Genom informella kontakter inför gårdagskvällens kommunfullmäktige fick han snabbt igenom beslutet.
Det sägs att Olle Ytterberg på sikt vill förlänga trafikströmmen österut, via en rondell vid Prostgården vidare Östra Nygatan och via Kinarestaurangen ner till Stureleden.
Men man startar mjukt och bestämde sig i går för att från och med idag låta bilisterna köra som de fick göra innan Nygatan blev först gårdsgatan och sedan gågata.

Även om det i praktiken blir en permanent lösning kallas första tiden för en försöksperiod. Hastighetsövervakningskameror ska placeras på flera ställen utmed Nygatan, från Sparbanken till Nicolai kulturhus. Bland annat kommer en kamera – placerad på skulpturen Liten Lejonbrunn i väntan på att fontänens vatten släpps på – att ständigt notera farten på de bilar som passerar den kritiska punkten Nytorget.
Det blir, sägs det, inga bötfällningar utan ska mer ses som ett argument i den väntande interna debatten i Rådhuset, ett argument som vill visa att Arbogaborna kan köra försiktigt i centrum – bara de tillåts köra där.

Biltrafiken tillåts från och med idag, fredag, med start så snart kommunens folk hunnit montera bort gågate-skyltarna och de stora blomlådorna utmed Nygatan.

HARRY HOLM
2005/04/01

Diagonalt upp mot vänstra hörnet på teckningen går Nygatan. Där är det tänkt att biltrafiken ska gå, även via en rondell vid prostgården och via Östra Nygatan, förbi kinarestaurangen ner till Stureleden. (TECKNING: ARBOGA KOMMUN)
________________________________________________
 

**  

Lastbilsbrand nära bensinstation Arbogas brandmän hade nära till


 
Branden i lastbilens motor var snabbt släckt, räddningstjänstens lokaler ligger bara cirka 100 meter bort.
FOTO: HARRY HOLM

Brandmännen i Arboga fick på torsdagsförmiddagen göra sin kanske kortaste utryckning någonsin.
Det kunde ändå tyckas rätt så dramastiskt.
En långtradare hade börjat brinna på gatan strax utanför Statoil-macken.


Det började med att föraren av lastbilen upptäckte rök inne i hytten. Han stannade på Bensingatan.
Det verkade vara några elgrejer som tagit eld och branden var snabbt släckt.
Var det då så riskabelt med närheten till bensinpumparna?
Nej, det är inte allså så farligt som det ser ut i filmerna, menar man på Räddningstjänsten.
Visserligen finns det ångor med ett är inte många liter bensin som är kvar i själva pumparna och det är väl tillslutet till de större explosiva lagren.
Och nu slutade det hur som helst lyckligt.
HARRY HOLM
2005-04-07

________________________________________________
**  

Arbogamässan 2005 lockade tårtälskareSolen sken men i skuggan av sitt hus bjöd Sparbanken Västra Mälardalen på sin mycket långa tårta, med vilken konditori Sagas personal sägs ha jobbat hela natten.

Utanför Medborgarhuset vräkte Arboga Ungdomsmusikkår på med glad musik och inne i byggnaden trängdes Arbogabor och monterpersonal.
Lovisa Lindgren ville berätta om museet, bredvid Lennart Stenfeldt som representerade föreningen Arboga Medeltid. Fritids- och kulturchefen Gunnar Andersson ståtade framför info om stoltheten Ekbacksbadet. Och över huvud taget var Arboga kommun väl representerad med montrar och information.

Mässan Arboga 2005 – den 12:e raden –  invigdes av kommunalrådet P-O Nilsson som sedan satte sig och tog en fika med hustru Britt-Marie, medan hans blivande efterträdare Olle Ytterberg fick efterföljande uppmärksamhet.
Eftersom Sparbanken fyllde 160 år – därav tårtakalset utanför – så höll bankens vice verkställande direktör Mikael Bohman ett lättsamt anförande med fakta inbäddade på ett apitligt sätt. Hans företag är den enda bank som har huvudkontor i trakten, påminde han bland annat.

Under dagen gavs sedan utrymme också åt Företagarna, HiQ, Håkan Sterner, stadsarkitekten Per Granlund, fastighetschefen Anders Jägbring och åt Hassse Eklund, näringslivsansvarig.
Och trots tårtan sjönk nivån snabbt i utställarnas karamellskålar.
Även hos turistbyrån, trots att deras karameller på en skylt kallades hästskit.... och om det varit det måste det ha kommit från en mycket, mycket liten ponny.

Text och foto: HARRY HOLM
2005/04/23

Direktör Mikael Bohman, t.v.,talade om sin och Arbogabornas 160-åriga sparbank medan blivande kommunalrådet Olle Ytterberg. t.h., introducerade sparbankstårtan.


Anders Gelinder dirigerade den ungdomliga orkestern utanför mässan Arboga 2005.

_______________________________________________
 
**  

Nu öppnar Netto i Arboga

I helgen som var asfalterades parkeringsytan framför det nya varuhuset Netto vid Bensingatan i Arboga. Innan söndagen var till ända hade också p-rutorna målats dit.
På torsdag morgon kl 9 klipps det blågula bandet av och redan en halvtimme innan har Arbogaborna fått strömma in till "kaffeborden".
Därmed öppnar Nettos 62:a butik i Sverige. På de två år som företaget varit i Sverige har 15 miljoner besök räknats in.
Vad finns det då för lockvaror denna första dag? En tvåliters Coca-Cola för 10 kronor plus pant. Halvkilospaket med kaffe för 10 kronor styck. För att inte tala om 16 rullar Serla dubbeltoa för 29 kronor.
Precis som på Lidl finns det "hårda" saker också. En brödrost för 79 kronor. Och DVD-filmer för 49 kronor styck.
Både torsdag och fredag ordnar Netto också en utemarknad med trädgårdsartiklar. "Till otroliga priser" lovar reklamen.
Vi får väl se.
Läs mer genom att klicka på nästa rad.


Så blir det på Netto i Arboga, läs om företaget!
 

** HARRY HOLM 2005/04/25
_____________________________________________________________

Jazzt for fun - in the sun
Så öppnade Netto i Arboga**
När Netto öppnade vid Bensingatan i Arboga på torsdagen kunde varuhusets chef, Magnus Hedquist, glädja sig åt att Kjell Hedquist - bilden - kom till invigningen tillsammans med sitt band Jazzt for fun.
Magnus kunde också glädja sig åt stor tillströmning av Arbogabor, premiärdagen förslog ordinarie parkeringsyta inte alls, utan Oljevägen och andra gator i närheten fylldes av bilar under morgonen och förmiddagen.

TEXT OCH BILD: HARRY HOLM
2005/04/28
__________________________________________________________

Pristävling inför Lasse-Maja-festen
Vilka herrar är damer på Vinbäcken?

(Här fanns bilden, som syns i ovanstående artikel)

Här är en bild från Värdshuset Vinbäcken i Arboga, en kväll på 1970-talet då en av stadens föreningar hade vårfest där. Men vilka agerar?
Överraskningen denna afton var att tre av herrarna i klubben övat in något då ganska nytt för landet, en så kallad drag-show. Kläder hade ”damerna” lånad ihop av anhöriga, varefter Maggan i Gränden ägnat timmar åt sminkning, montering av lösögonfransar och annat som skulle till.
I försöken att bli Arbogas Supremes låg också mycket övning bakom scenshowen, som var mimad till 70-talspop och fylld av rörelser och gester av mycket autentiskt slag.

Pristävling
Det är fritt fram att gissa vilka de tre herrarna är, två av dem är fortfarande aktiva i Arboga, den tredje lämnade för ett par decennier sedan sin arbetsplats vid Nygatan.

Ett rätt svar har hittills kommit in. Men än finns det tid att gissa, fram till kl 11 på måndag förmiddag den 9 maj.
Sänd namnförslag, med turordning från vänster till höger, till
kontakt@arbogasidan.se
Det blir priser till de 10 först inkomna rätta e-mailen.

HARRY HOLM
2005/05/07
_______________________________________________________
 

**  

Familjefesten Lasse-Maja
i Ahllöfsparken i helgen

En så kallad familjefest arrangeras i Ahllöfsparken fredag och lördag. Lasse Maja är temat, tjuven och bedragaren som bland annat lurade till sig matsilver i fina gårdar genom att klä sig till piga.
Efter tiden på Carlstens fästning bättrades han dock och levde slutet av sitt liv i Arboga, där han ligger begravd invid södra väggen på Heliga Trefaldighets kyrka. En minnessten med hans namn finns nere vid Strandvägen, ungefär mitt för järnvågen.
Familjefesten innehåller agility (hundar) ponnyridning, häst och vagn, loppis och en hel del annat.
HARRY HOLM
2005/05/02

Klicka här för att se programmets olika klockslag.

_____________________________________________________

 
**  

Arboga är en vacker stad...... men den har sina fläckar

Det finns många vackra vyer i Arboga men också fula inslag. Krossade buss-kurs-väggar är till exempel ingen uppbygglig syn. Båda aspekterna här ovan fotograferades härom dagen av
Daniel Stengård
.

**

_____________________________________________

Junilistans chef kommer till Arboga


Nils Lundgren kommer till Arboga på måndag för att få Arbogaborna att kräva folkomröstning om EU:s nya konstitution.

BILD: Stig-Göran Nilsson

Nils Lundgren är inte alls för gammal

På måndag, den 18 april, kl 19 kommer Junilistans Nils Lundgren att hålla ett anförande och delta i eventuell efterföljande debatt på biblioteket i Arboga.

 Anförandet och diskussionen går under temat: "Varför bör vi folkomrösta om EU:s nya konstitution?"
 Alla intresserade och debattsugna är hjärtligt välkomna! berättar Bengt Bayard, talesman för Junilistan i Arboga.

Fler kräver folkomröstning
En undersökning beställd av Junilistan visar att 58 procent av svenskarna vill folkomrösta om EU-grundlagen.
– Medan riksdagen försöker negligera svenskarnas motstånd till EU-grundlagen, växer detta stadigt. Bara en skärva stödjer riksdagens linje och ytterst få, bara fyra procent, har inte bestämt sig, säger Nils Lundgren, Junilistans ordförande.

"Moderaterna är åldersfascister"
I en artikel på Junilistans hemsida i går utpekades moderaterna av idag till så kallade ålderfascister. Så här berättar Nils Lundgren:
– Per Heister (m) anser att man vid min ålder är för gammal för att klara uppdraget som EU-parlamentariker. Det moderata bunkergängets arrogans lever och frodas.
– Vi är 1,5 miljoner röstberättigade svenskar över 65 som blir förbannade över Per Heisters och hans gelikars åldersfascism, skriver Nils Lundgren, 68 år, EU-parlamentariker för Junilistan, i Expressen.

Men Boman då?
Han refererar till Gösta Bohman, f. 1911, som tillträdde posten som ekonomiminister 1976 vid 65 års ålder efter att åren närmast dessförinnan ha räddat moderata samlingspartiet från utplåning och ersatt värdekonservatism och industrihöger med brinnande nyliberalism.
Gösta Bohman gick in i en ny borgerlig regering vid 68 års ålder, lämnade partiledarskapet vid 70, satt kvar i riksdagen till 80 och lämnade Rikspolisstyrelsen vid 82.
Enligt Per Heisters kritik borde ju Bohman borde ha matat änder från 1976 och lämnat plats för intellektuella toppkrafter som Per Heister, raljerar Nils Lundgren.
HARRY HOLM
2005/04/11
_____________________________________________________

**  

 

Saltningen minskar i Sverige
Ska Arboga bryta trenden ?

Av bland annat miljöskäl har användningen av vägsalt minskat från 400.000 ton till 200.000 ton per år i Sverige.
I Arboga tänker vissa politiker torsdagen den 24 februari 2005 gå emot den tydliga trenden.
Arboga kommunfullmäktige föreslås vid sammanträdet nämnda dag åter tillåta saltning i stan, bland annat på Herrgårdsgatan och Centrumleden.

En som var med, innan saltförbudet kom i Arboga stad, berättade härom dagen för mig hur golvbeläggningen liksom kröp upp av saltet som följde med kundernas skor in i hans butik.
Jag kunde påminna om hur saltet lägger igen rutor och lysen på bilen, hur saltet sätter sig som ett klister på däckens slitbana så att vintergreppet är borta när man kommer ut på osaltade vägar, hur den saltade vägbanan blir moddig och sladdig.
Att bilarna dessutom rostar i en rasande fart och att vi i saltat väglag sprutar ut massvis med spolarvätska i naturen, det vet ni redan
Men det finns ju andra än jag som sagt sitt om vägsaltet.

Mjältbrand
I ett TT-telegram (2004-05-18) kunde vi läsa att vägsalt kan innehålla smittämnen. Ja det stod t.o.m. att Statens Veterinärmedicinska Anstalt konstaterat att mjältbrand och galna ko-sjukan kan spridas via vägsalt.
Men även om det inte är sådant vägsalt som planeras för Arboga, så rapporterade flera tidningar om KTH-forskaren Ewa Lotta Thunqvist, vilket kan summeras så här:
1. Salt, främst natriumklorid, på vintervägarna räddar liv men förstör miljön och kan vara farligt för människor.
2. Saltet påverkar växtlivet negativt men på sikt påverkas även dricksvattnet eftersom saltet inte går att rena bort. Också sidoeffekter bekymrar.
3. Höga halter av klorid kan frigöra hälsovådliga tungmetaller som bly och kadmium i marken.
4. Dessutom påskyndar saltet rostangrepp på ledningar och vattenpumpar som i sin tur kan släppa i från sig hälsovådliga metaller.

Stockholmskt recept
Vad ska man göra i Arboga i stället för att salta? Stockholms kommunpolitiker har låtit utreda saken för sin del. Där kom man fram till:
”Saltet ökar korrosion på fordon och betong, höjer kloridhalten i dagvattnet, skadar växtlighet och ökar användningen av spolarvätska och antalet biltvättar. ”
Som recept anger Stockholms utredare i stället bland annat: Bättre prognoser, snabbare och mer exakta insatser, väl fungerande vinterväghållning, där vägarna hålls halkfria med hjälp av effektiv plogning och optimerad halkbekämpning.
Optimerad halkbekämpning?
Hur kan man halkbekämpa utan salt? I Stockholm rekommenderas tvättad stenkross (2-6 mm) på högtrafikerade gator.
HARRY HOLM
2005/02/23


______________________________
Sorry: Gäddan ute ur Vi i femman

Gäddgårdsskolan 5 a (Jenny, Alexander och Sebastian) mötte Hammarbyskolan från Västerås i Vi i femman i går eftermiddag.
Efter första omgången ledde Gäddan med 10-9, sedan gick västeråsarna om och efter snabbfrågorna stod det 14-13 till Hammarbyskolan.
Sedan följde den så kallade Stegen. Arbogaeleverna liksom västerårasarna valde svårighetsgrad 4 och fick frågan i vilket land Kiev är huvudstad. Gäddans elever gissade på Ukraina. Det gissade båda lagen. Därmed vann västeråsarna med 18-17.
HARRY HOLM
2005/01/18

_____________________________________________________

Att cykla till kanalen

Det ska i framtiden bli mötesfri väg mellan Arboga och Kungsör. Utmed den tycker Vägverket att det kunde byggas en gång- och cykelväg fram till Gamla Hjälmare kanal, gemom att förlänga den gata som nu sträker sig mellan bilvägen och flygfältet.
Den blivande gång- och cykelvägen skall bli tre meter bred och asfalterad, dock utan belysning.
Meningen är också att gående och cyklande ska kunna färdas på en brobana utanför den nuvarande kanalbron.
På förfrågan från Vägverket har Arboga kommun beslutat ta hand om underhållet på gång- och cykelvägen när den blir verklighet. Det väntas kosta kommunen 24.000 kronor per år.

Inga reserverade p-platser
I slutet av förra året framfördes en önskan om tre reserverade p-platser vid Nicolai kulturhus, för lärare vid musik- och dansskolan. Dels skulle de vara till för lärare som har många och tunga instrument, dels har en av lärarna svårt att gå.
Men det blev nobben i tekniska förvaltningen, vars arbetsutskott konstaterade att det går att köra in på skolgården för i- och avlastning varefter man kan parkera ”på lämplig plats”.

Nu ska det byggas
Miljö- och byggnämnden i Arboga medgav vid ett sammanträde i slutet på förra året en mindre avvikelse från detaljplanen och gav därmed Carina Hjärtström, Karl Knutssonsgatan 10, bygglov för tillbyggnad av småhus på tomten Mården 16.
Stina Eriksson och Tony Bergsten fick bygglov för nybyggnad av småhus och garage på Lunger 33:1. Huset kommer att levereras sommaren 2005.

Arboga kommuns budget för 2005
Miljöpartiet vill satsa på Jäders bruk

Miljöpartiet har inte lagt någon motbudget men har en rad synpunkter på majoritetens förslag till Budget 2005 för Arboga. Bland annat om en satsning på historiska Jäders bruk.

När det gäller Driftbudgeten uttrycker miljöpartiet en förhoppning att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden kommer att lyckas stabilisera ekonomin under 2005 så att det till kommande år blir möjligt att se vilket utrymme som finns för gröna satsningar i driftbudgeten. Men Miljöpartiet de Gröna föreslår i kväll flera ändringar i Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget:
För Barn- och Utbildningsnämnden vill partiet slopa om- och tillbyggnader av Nybyholmsskolan, Ladubacksskolan och Gäddgårdsskolan, i väntan på den dag då Engelbrektsskolan inte längre kostar kommunen något.
För Tekniska Nämnden vill partiet ha mer pengar till hastighetssänkande åtgärder. De gröna önskar också ge pengar och en utredning och åtgärder i området norr om Coop / Hemköp / Medborgarhuset, detta ”för att utveckla området till att bli en ny inbjudande framsida för stadskärnan”. Dessutom önskar miljöpartiet bland annat en ny centruminfart med rondell vid Skandiagatan. Samt flera miljöpräglade förslag. Jäders bruk
Miljöpartiet vill ha planering och åtgärder för en framtida satsning på Jädersbruksområdet och skriver så här:
– Gör förstudie om att satsa på den historiska miljön vid Jäder med hjälp av EU-bidrag. Vi kunde t ex få igång utgrävningar vid Gustav Vasas vapensmedjor och bygga upp miljön vid ån som den kan ha sett ut. Hela området har möjligheter att utvecklas till ett spännande besöksmål för både turister och Arbogabor. Närheten till motorvägen via avfarten vid Fellingsbrovägen är en viktig fördel.
Lite extra satsning på kulturskolan vill partiet också ha
HARRY HOLM
2004/11/25Fotnot: Budgetkommentarerna för Miljöpartiet de Gröna har skrivits under av Lennart Balgård, Sven Nilsson och Helen Pilerud.

Arbogamoderaternas egen sammanfattning

Moderaterna föreslår att barn- och ungdomsvården inom Individ- & Familjeomsorgen (IFO) utökas med ytterligare 1,0 milj. kr. utöver vad Kommunstyrelsen föreslår. För att finansiera detta föreslår vi att 350 kkr tas från Rådgivningsbyråns konto och 650 kkr tas från kontot för oförutsett. Ovanstående innebär att ramen för Socialnämnden utökas med 650 kkr och att Rådgivningsbyråns verksamhet läggs ner.

Inköpsstopp inom skolan kan i vissa utsatta lägen vara befogade. Instrumentet får endast tillgripas om det föreligger synnerliga skäl. Om ett sådant tillstånd råder under längre tid, inverkar detta menligt på undervisningens kvalité och riskerar att skapa stora svårigheter för såväl elever som lärare. På sikt kan åtgärden få allvarliga konsekvenser för elevernas möjlighet till vidareutbildning. Vi förutsätter att nu rådande inköpsstopp häves inför år 2005.Vi stödjer förslag om upprustning av stranden vid Arbogaåns södra strand. Dock bör projektet skjutas framåt ytterligare ett år. Den 1,0 milj. kr som föreslås enligt prioritet 2 i förslag från TN bör således kvarstå.

Förslaget till ökade VA-avgifterna motiveras bland annat med att ”Försåld vattenmängd minskade 2003…”. Vi anser inte att konsumenterna skall ”straffas” om de iakttar sparsamhet med vattenförbrukningen. Vi motsätter oss därför föreslagna höjningar av VA-avgifterna och yrkar avslag på förslaget om en ökning av såväl fast kostnad för vattenmätare och förbrukningsavgift. Den föreslagna höjningen innebär att förbrukningsavgiften höjs med 95 öre /kbm plus moms. Detta kommer att kosta konsumenterna närmare 20 kr / kbm. Till detta kommer att den fasta avgiften för vattenmätare höjs med 140 kr / år plus moms innebärande en kostnad för konsumenten på 2.112 kr / år.


Moderater om budgeten 2005
Varför ska Arbogaborna straffas
för att de gjort av med mindre vatten?

Arbogamoderaterna har en hel del kommentarer till det budgetförslag för 2005 som kommunfullmäktige ska besluta om i kväll.
Inte minst vill partiet ha en rad kommunala verksamheter utlagda på entreprenad.
Men moderaterna protesterar också mot att Arbogaborna ska straffas med högre va-avgifter för att de gör av med mindre vatten.”Mot bakgrund av Arboga kommuns allvarliga ekonomiska ställning” har moderaterna i Arboga inga större protester att komma med, när det gäller det budgetförslag som majoriteten tagit fram. Men på en hel del punkter vill partiet ha ändringar.Samarbetet mellan förvaltningarna måste effektiviseras och bedrivas utan inbördes ”konkurrens”, tycker Arbogamoderaterna som också anger följande grundinställning:
– Verksamhet som är oundgänglig för kommunens invånare och som enligt lag måste utföras av kommunen själv skall prioriteras. Kommunen skall i första hand ägna sig åt att ge invånarna en god service inom skola, vård och omsorg. Verksamhet som ej oundgängligen måste drivas av kommunen måste få komma i andra hand eller helt tas bort. Några andra m-förslag i kvällens möte:
– Vissa näringspolitiska åtgärder liksom sådan turistverksamhet som är av gemensamt intresse för hela KAK-området och skall samordnas inom regionen.
– En samordning av totalförsvar och samhällskydd bör komma till stånd tillsammans med kommunerna inom KAK.
– Sysselsättningsbefrämjande åtgärder skall i ökad utsträckning ske i samverkan med företag inom kommunen i form av bland annat praktikplatser.
– En företagsmäklare bör anlitas för att få fler företag att etablera sig i Arboga.
– Undervisningen inom Vasa-gymnasiet skall ha hög kvalité så att konkurrensen med andra gymnasier kan upprätthållas. Särskilt viktigt är detta inför år 2007 då elever får rätt att söka gymnasieplats var som helst i landet. Om spetskompetens då finns på Vasa-gymnasiet, kommer tillströmningen av elever att vara hög.
– Våra tidigare förslag om att ”ta hem” vissa elever som går i särskolor i annan kommun hoppas vi skall förverkligas inom kort. På sikt är detta ekonomiskt fördelaktigt, samtidigt som det är mest humant för barnen och föräldrarna själva.Sälj badverksamheten
– Fritid- & Kulturförvaltningens hela verksamhet skall ses över i grunden. Vi förutsätter att följande åtgärder kommer till stånd:
– Badhuset läggs ut på entreprenad utan ytterligare förhalningar.
– Ishallen – en ny översyn av avtalet med IFK skall göras med syfte att ”fasa ut” kommunens ekonomiska åtagande gentemot IFK. Kommunen bör också kunna tillgodogöra sig del av biljettintäkterna vid publika arrangemang.
– All friskvård läggs ut på entreprenad.
– Projektering och byggnation av den nya idrottshallen skjuts på framtiden till dess att fonden är tillräckligt stor. Inga investeringar av detta slag och som innebär att lånen skattefinansieras får göras.
– Avgifter för Musikskolan och dansutbildningen skall ha en sådan nivå så att verksamheten balanseras fullt ut.

Moderaterna tycker också att fritids- och kulturnämnden ska ta över ansvaret från kommunstyrelsen när det gäller alla former av bidrag och kontantstöd till organisationer och föreningar.
Partiet vill också att hyrorna i Medborgarhuset skall marknadsanpassas, att anslagen till studieorganisationer minskas innebärande att deltagaravgifterna höjs, att Hällarnas fritidsområde säljs och att Krakaborgs camping bör flyttas till plats nära Haketorp.

Miljö- & Byggnämnden
Moderaterna har tidigare föreslagit att verksamheten inom Miljö- & Byggnämnden ses över och effektiviseras.
Samverkansavtal vill moderaterna utan dröjsmål ha ingås mellan kommunerna i KAK-området när det gäller djurskydds- och miljöinspektioner och för all myndighetsutövning inom miljö- & hälsoskydd, liksom frågor om miljö, hälsa och en hållbar utveckling.Socialnämnden
Moderaterna säger sig vara medvetna om det prekära läge som Socialnämnden befinner sig och hävdar att nämnden måste ägna stor kraft åt att hejda de skenande kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.
Moderaterna förklarar sig vara övertygade om att Socialnämnden genom ökad effektivisering och förändringar i administration och organisation bör kunna ge en fullgod service till lägre kostnad. Och så vill partiet att fler entreprenörer skall anlitas inom Socialtjänsten.
– Vi förväntar oss att verksamheten inom övriga äldreboenden läggs ut på entreprenad i likhet med vad som skett avseende Trädgården och Götgården, står det i moderaternas budgetkommentar som också vill ha mer samverkan med föreningar och frivilligorganisationer.
Socialbidrag skall enligt moderaterna så långt som möjligt utgå mot prestation inom till exempel Kommuntjänst. Det skall gälla ”noll-tolerans” gentemot personer som erhåller socialbidrag utan att de vill (men skulle kunna) svara mot någon form av prestation.
Moderaterna vill också följande:
Handläggning av frågor kring alkoholtillstånd liksom missbruksvården skall samordnas inom KAK-regionen. Detta innebär att den egna verksamheten av alkoholtillstånd och inspektioner läggs ner. Rådgivningsbyråns verksamhet avslutas.Tekniska nämnden
Moderaterna har tidigare föreslagit att Tekniska nämndens hela verksamhet skall i grunden ses över.
–  Vi anser att all fysisk och teknisk planering liksom underhåll av gator och vägar skall kunna samordnas inom KAK, skriver moderaterna och menar att .avtalet om en gemensam Räddningstjänst bör kunna stå som förebild.
Fastigheter inom ABO, som bedöms vara svårsålda och som är i dåligt skick skall rivas.
Dessutom vill moderaterna i Arboga att förvaltningen av fastigheter inom ABO som ej försäljs eller rivs skall läggas ut på entreprenad, att all lokalvård läggs ut på entreprenad, liksom skötsel av parker och grönytor. All matproduktion skall också enligt partiet läggas ut på entreprenad och målsättningen skall vara en återgång till traditionell matlagning.

Taxor och avgifter
Förslaget till ökade VA-avgifterna motiveras bland annat med att ”Försåld vattenmängd minskade 2003…”.
– Vi anser inte att konsumenterna skall ”straffas” om de iakttar sparsamhet med vattenförbrukningen, skriver moderaterna. Vi motsätter oss därför föreslagna höjningar av VA-avgifterna.
HARRY HOLM
2004/11/25

Fotnot: Moderaternas budgetkommentar har skrivits under av Orvar Alinder, Sigvard Sigurdh, Anders Röhfors, Stig Rådman, Jonna Lindman.

**  

Julmarknaden fick liv i Ahllöfsparken


När tomteparaden nådde Ahllöfsparken på lördagseftermiddagen hade där redan varit liv och rörelse i flera timmar.
Klicka här för att se bilder från premiärdagen.
___________________________________________

Julmarknaden helgens stora jippo i Arboga

Julmarknaden i Ahllöfsparken var det stora programmet för Arbogaborna i helgen.
Det började med en invigning på lördagen med P-O Nilssons kronprins Olle Ytterberg och slutade med luciakröningen på söndag eftermiddag.
Förutom att handla i marknadsstånden kunde besökarna roa sig med att lyssna till inte minst en hel del körsång.

På söndagen öppnade också årets Julsalongen i Galleriet på Arbogas bibliotek. Där är det är de lokala konstnärerna som visar upp sig och den utställningen pågår t.o.m. dagen före julafton. Klicka här för att se när utställningen är öppen.

HARRY HOLM
2004/12/10

________________________________________________

**  

 


LOKAL ÅRSKRÖNIKA
Om året som gått i staden vid Arboga å

SÅ HAR DET gått ett år igen, ett år som började med en revy med namnet Akterseglad och med att Bransta café invigdes just i sista minuten innan Gamla Brandstationen rent av diskuterats ner till ruiner.
I Tyringe skola var det i början av året ett Öppet hus, som ingen då varken visste eller kände vara det gravöl som det visade sig bli.

DET VAR SNÖ över Februari-Marken men över Viby Buss ströddes rosor, utvecklingen av John Rosdahls skolskjuts utsågs nämligen till Årets företag.
En hälsomässa arrangerades i samma byggnad där den friska pensionärsföreningen PRO då nyss firat sina 60 år. Sedan blev det 10-årsjubileum för det fina äldreboendet Trädgården, som socialförvaltningen därefter gav sig själv underbetyg för – genom att överlåta verksamheten till ett privat vårdbolag som trots vinstkrav på sig alltså ska kunna spara pengar åt Arboga kommun.
Det verkade behövas. För kommunen var så fattig att den som ett svar på förstamajdemonstrationen införde anställningsstopp.

DESTO MER pengar fanns det hos de nya ägarna ute på Jäders bruk, för nu rustades äntligen det så kallade Slottet.
Ja, så dålig ekonomi hade kommunen att det fick till Rotary och andra sponsorer för att det skulle bli ett kollo för Arbogas barn ute vid Högsjön.
När det gäller att fylla behov så är föreningarna bättre, jag tänker till exempel Arbogakarnevalens förmåga att tillmötesgå behovet av liv och färgprakt i stadsmiljön.

ÅRETS MEST rationella var den icke behörige person som skrev ut underlag för trafikkort till eleverna vid en utbildning i Arboga. Han gjorde det i alla fall snabbt. Även om det var så snabbt att de som gått kursen inte fick sina körkort.
Snabbt greps bovarna som rånade och skrämde inne på Bergmans Guld.
Sommarregn var vanliga 2004, Kaktusfestivalen blev något av en succé i alla fall och ute vid Sätra öppnade Dinners.
Kommunalrådet Kjell Söderström stängde detta år dörren till sitt tjänsterum, abdikerade och emigrerade.

IN FRÅN vänster kom i stället P-O Nilssons kronprins, Olle Ytterberg, vilket torde innebära att Arboga kommun åter kan andas in framtidshoppets friska luft.
Medeltidsdagarna visade sig än en gång vara den starka varan när det gäller att få folk att köpa konceptet Arboga, turisterna strömmade till.
Bo och Barbro Jansson blev årets arbogabor, inte minst för sin förmåga att samla på – och visa – de fotografier som vi gamla tidningsmänniskor i Arboga tagit under åren.

STEG FÖR STEG gick under 2004 Svenska kyrkans Arbogasocknar över till tanken att hela pastoratet skulle bli en församling, sist veknade Götlunda.
Advent började med att Arne Weise tände ett ljus som han brukar fast inte där han brukar utan på Arboga Museum. Jenny Pettersson valdes till Arbogas Lucia 2004. Och inte minst fick Ahllöfsparken leva upp i vintermörkret, med en trevlig julmarknad men med en ynkligt tunn tomteparad.

MITT SAMLADE betyg på Arbogaåret 2004 blir dock MVG, alltså i paritet med kommunens högstadieelevers, som visade sig vara bland de bästa i landet.

HARRY HOLM
2004/12/31

 

-----------------------------------------------------------------------

Vernissage på två utställningar


I Galleriet på Arbogas bibliotek var det på lördagen vernissage för en ny fotoutställning från Bildgruppen Reflex. Fotograf Reinhold Carlsson var en av besökarna.
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER!

I Galleri Fårtallen ställde John Ericsson och Ulla Sällström ut, också dessa med vernissage lördagen den 8 januari. Här får Ulla, t.v., kommentarer av vernissagegästen keramiker Kerstin Hörnlund.
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER!
----------------------------------------------
Arboga Musikförening arrangerar
Ellington-jazz och Mozart med Björkman

Arboga Musikförening har presenterat vårterminsprogrammet. Både jazz och så kallad seriös musik får plats i spelschemat.

Det börjar den 12 januari då Håkan Björkman kommer till Medbor-garhuset med Västerås Sinfonietta.
Den 12 februari är det eftermiddags-jazz och då brukar Godtemp-largården komma väl till pass. Programmet heter ”We Remember Ellington”.
Redan den 16 februari är nästa konsert, då i Nicolai kulturhus aula och med Björn J:son Lindh och Vestmanniaensemblen.
Den 19-20 mars firas Arboga Musikdagar och det programmet är inte riktigt klart än.
Den 13 april spelar Svenska Blockflöjtskvartetten i aulan i Nicolai kulturhus.
Dessutom är Arboga Musikförening medarrangör vid nationaldags-firandet den 6 juni, som en sorts säsongsavslutning.
Klicka här för att läsa detaljer om programmen.
HARRY HOLM
2005/01/05

**  

Vad ska västra delen av Ahllöfsparken heta?
Arbetsutskottet passade vidare


Vid den stenbyggnad som avgränsar Stallgården i söder kunde man
så sent som vid årets julmarknad som förr i tiden se hästar, livs
levande.
(Bild: HARRY HOLM)
________________________________________________

Stallgården i Arboga - ett bra namn?

Det hela började med att turistchefen Roland Jacobsson kom med ett förslag om att den yta som inhägnas av de röda bodarna i Ahllöfsparken skulle kallas Målargården. Det namnet fanns i folkmun sedan gammalt.

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att analysera ärendet och komma med förslag. Och förslaget blev:
Stallgården.

Motivet skulle vara att byggnaderna en gång i tiden användes som stall åt de hästar som tillhörde besökarna på Stadskällaren.
Andra förslag som kom in var Stallbacken, Helge Kors Torg, Korstorget, Olof Ahllöfs plan, Gatubodarna och - alltså - Målargården.
Tekniska nämndens politiker stannade för Stallgården.

Och sedan vandrar ärendet vidare. Kommunstyrelsens arbetstutskott skickade på tisdagen frågan vidare till den grupp som ska ha hand om utveckling av stadskärnan.

HARRY HOLM
2005/02/16
_____________________________________________________

**  

En god idé om Gamla Elverket

För ett år sedan kom kristdemokraterna och folkpartisterna med ett förslag till Arboga kommunfullmäktige.
Dessa politiker ville ha en utredning för att se om det går att göra gamla Elverket till ett Konstens hus, med galleri och café.
Så sent som i höstas tyckte kommunfullmäktige att det redan finns möjligheter så det räcker att ställa ut konst i Arboga.
Men medlemmarna i Arboga kommunstyrelses arbesutskott fick trots det en idé:
I kommunens budget för i år finns ett anslag på en miljon kronor för att bygga brygga med mera i området sydost om Herrgårdsbron. Det gäller alltså det som finns mellan Pizzeria Sicilia och Arbogaån.
Elverksbyggnaden kan ingå i den utredning som ska göras om upprustning av området, tyckte politikerna i arbetsutskottet.
Därifrån är det dock än ett stycke till att gå på den politiska stigen.
HARRY HOLM

______________________________________________________

**  

Här är en bild från Conventum i Örebro där något tusental kristdemokrater möttes. Några av Arbogas representanter poserar här: Jonas Stenzelius, Gösta Berg, Kjell Wendin och Bengt Bergenbrant med partiledare Göran Hägglund i mitten.

Arbogas kd-are hörde på Hägglund

Inte mindre än 1100 kristdemokrater samlades på fredagen
och lördagen i Conventum i Örebro.
Till dessa kristdemokratiska kommun- och landstingsdagar i Örebro reste förstås också kd-are från Arboga.
Nära och bra var det denna gång.

Göran Hägglund höll tal kring rubriken "Det nya folkhemmet" och ansåg att, i dagens socialdemokratiska Sverige pampar kliar varandras ryggar och portionerar ut poster och positioner.
– Inte till höger och vänster. Bara till vänster. De utsatta
lämnas i sticket. Den med kontakter får en bostad - andra blir utan. Den drivne eller den välbeställde får vård i tid – andra blir utan. Den som kan bevisa en fläckfri sjukdomshistoria får ett arbete – andra blir utan.
Göran Hägglund fortsatte:
– Förtrycket som skulle avskaffas har återuppstått i nya kläder.
Vad vi behöver är ett nytt folkhem, byggt på värden där det materiella inte är målet, utan ett av medlen för att nå det samhälle vi vill ha. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Det och mycket annat fick Arboga-kd-arna höra av sin partiledare, under timmarna i Örebro.

HARRY HOLM
2005/02/05

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

**  


 
**  


 
  Två Arbogaförsamlingar blir en
BaptistBaptisterna och Missionarna i Arboga har beslutat sig för att slå ihop sina församlingar. Torsdagen den 7 oktober har interimstyrelsen för den nya församlingen möte. I samband med förmiddagsgudstjänsten i Missionskyrkan tre dagar senare är det för första gången församlingsmöte för den nya församlingens medlemmar.
Första söndagen i advent, den 28 november, arrangeras en högtidsgudstjänst för den nya församlingen.
*2004/08/27*  
  Mötet om friskolan
På tisdagen sammanträdde Arbogas kommunstyrelse om Grip i Arboga AB som vill starta friskola (Grip Gymnasium) i stan. Politikerna beslutade ställa sig positiva till projektet. Och på torsdagskvällen är det kommunfullmäktiges tur att säga sitt inför yttrandet till Skolverket.
Verksamheten är tänkt att börja i augusti nästa år.
Med positivt kommunalt beskedet till Skolverket torde gymnasiet bli verklighet och därmed tas ännu ett steg bort från tankarna på ett KAK-gymnasium i form av ett gymnasieförbund. Från Arboga kommuns sida tycks man ha vägrat svälja att Köpings kommuns representanter krävt att ledningen för KAK-gymnasiet skulle ligga i Köping. I Arboga anses att det räcker att övriga samordnade verksamheters ledning placerats där, exempelvis VMR och nu Räddningstjänsten.
*2004/09/27*  

  En kommun för alla
När Arbogas socialnämnd på försommaren godkände förslaget till handikappolitiskt program för Arboga, talades det bland många andra saker om tillgänglighet. Exempelvis sägs det, om den offentliga utomhusmiljön , att gator, vägar, gångvägar och parker så långt det är möjligt ska göras tillgängliga för alla. Det sägs också att kommunen ska verka för att kollektivtrafiken blir tillgänglig för alla människor. Återstår: Förverkligandet.
*2004/08/20*  

 
   Därför kameror i Arbogas taxibilar
Arboga Taxi AB skrev tidigare i år till länsstyrelsen för att få tillståndet att ha övervakningskameror i bilarna. Bolaget förklarade i sin ansökan att hotbilden ökat markant. De senaste två åren har två chaufförer blivit våldsamt överfallna, framgick det av skrivelsen.
- Att installera kameror ser vi som ett steg mot bättre och säkrare arbetsmiljö, betonade Ulf Johansson, säkerhetsansvarig vid Arboga Taxi AB, i brevet till länsstyrelsen.
*2004/08/20*  

  Arbogas julmarknad på ny plats i år
Efter decennier av julmarknader och luciakröningar på Stora Torget kommer Arbogaborna i år, den 12 december, att få gå till Ahllöfsparken i stället.
Lions Clubs traditionella Luciakröning genomförs i år på scenen i Ahllöfsparken, innan Lucia med tärnor förs med häst och vagn genom stan.
I anslutning till Ahllöfsparken blir det gammaldags julmarknad med hantverk. Redan på lördagen, den 11 december, börjar denna marknad på den så kallade Målargården i Ahllöfsparken, utanför och inne i de kulturmärkta bodarna.
Det kommer också att bli musik, massor av aktiviteter för hela familjen, julkärve, eldning, samt färd med häst och släde om vädret tillåter, berättar arrangörerna Centrumgruppen, Medeltidsföreningen och Lions Club.
*2004/09/20*  

Pengar till länets naturvård
Bara 2 procent går till Arboga

Länsstyrelsen i Västmanlands län fördelar drygt 3 miljoner kronor på lokal och kommunal naturvård åren 2004-2006.
Kungsör får 710.500 kronor sammanlagt för sex projekt, Köping 315.000 kronor för två projekt.
Arboga då? Jo, länsstyrelsen beviljade bidrag till en förstudie om den så kallad Sjölundamaden.
Arboga kommuns summa sökt och fått: 65.000 kronor.

Max halva kostnaden
Från Länsstyrelsens sida är detta är en satsning som Regeringen har beslutat om och som skall pågå under åren 2004-2006. Totalt kommer 300 miljoner kronor att fördelas till länen.
Satsningen innebär att kommuner kan ansöka om bidrag om högst halva projektets totalkostnad från Länsstyrelserna, för att genomföra olika naturvårdsprojekt i kommunen.
Endast kommuner kan ansöka om bidrag, men lokala intresseorganisationer kan komma med idéer, entusiasmera, bistå med expertkunskaper mm.
Var det brist på detta som gjorde Arbogas ansökan så blygsam?
HARRY HOLM
2004/11/12

Arboga frikyrkors fusion skjuts på framtiden
Baptisterna och Missionarna i Arboga har beslutat sig för att slå ihop sina försam-lingar. Torsdagen den 7 oktober hade interimstyrelsen för den nya församlingen möte. I samband med förmiddagsgudstjänsten i Missionskyrkan tre dagar senare var det för första gången en sorts församlingsmöte för den nya församlingens med-lemmar.
Till första söndagen i advent, den 28 november, hade man så planerat en högtids-gudstjänst för den nya församlingen. Men det blir inget av med det. Frågetecknen omkring stadgarna och den nya sammanslagna församlingen är så att säga inte riktigt uträtade än och därför har fusionen skjutits på framtiden.
Den 28 november blir det i stället en gudstjänst i Missionskyrkan gemensam för alla tre frikyrkorna, Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och Pingstförsamlingen. Då medverkar bland andra de tre församlingarnas gemensamma sångkör, The Old Singers.

HARRY HOLM
2004/11/09

---------------------------------------------------------------------------------------------

Om namnfrågan i Ahllöfsparken
"Att kalla Ahllöfsparken i Arboga för Lasse-Maja-parken har på allvar framförts som förslag, tydligen av några kommunalt anställda personer", skrev jag för en tid sedan här på sidan.
Nu har turistchefen Roland Jacobsson upptäckt den artikeln och berättar för @rbogasidan att namnidén bara handlar om en del av området, den gård som ligger i väster.
- Där har vi föreslagit namnet Lasse-Maja-Torget, berättar turistchefen. Ingen har haft en tanke på att döpa om Olof Ahllöfs park.
Parken avgränsas i söder av Stadskällaren, en byggnad ritad av samma Tessin som ritat Stockhoms slott, en byggnad uppförd av Ahllöf.

Det är nästan alltid ett misstag att ändra ett inarbetat namn, tycker jag. Men vad gäller gården i västra delen av Ahllöfsparken så är det inte många av dagens Arbogabor som vet dess gamla namn. Så ur den synpunkten kvittar det.
"I många år nu har Medeltidsdagarnas medverkande och besökare kommit till Ahllöfsparken och lärt sig det namnet, 60.000 personer per år läste jag nånstans", skrev jag i den tidigare artikeln.
Att kalla gården vid bodarna för Lasse-Maja-Torget innebär därför att det namnet i alla sammanhang måste sägas och skrivas med tillägget "i Ahllöfsparken". Annars kan en och annan utebli från ett arrangemang där, därför att han eller hon inte vet var Lasse-Maja-Torget i Arboga ligger.
Så jag tycker det är mer strategiskt att bara använda ordet Ahllöfsparken. Även för gården i parken.
Men det är väl åldern, "vi gamla" vill ju att allt ska vara som det har varit...
HARRY HOLM
2004/11/11

Texten närmst här ovanför är ett gammalt citat som talar om välgöraren Ahllöf
____________________________________________________________

Positivt om lokaluthyrning i Arboga
Byggnadsfirman Lund AB har tecknat ett hyresavtal med Arkub AB om cirka 215 kvadratmeter i det vackra så kallade Örnens Hus i Arboga.
Ett pressmeddelande berättar att det gäller lokaler på Järntorget 12 C, ingången närmast Arbogaån. Hyresgästen är Arkub AB, som alltså flyttar från å-utsikten i tidigare färghandelshuset vid Kapellgatan till en ny utsikt över vår flod.
Arkub AB är ett tjänsteföretag som dels arbetar med kvalificerade telematiklösningar; baserade på befintliga teknikplattformar, dels tar fram nya, helt skräddarsydda system. Verkställande direktören för Arkub AB, Stig Nilsson, och hans personal flyttar för att växa på en ny plats i stan.
– Arkub har valt att fortsätta sin expansion i våra lokaler vilket är en bra affär för Byggnadsfirman Lund AB samt för Arboga kommun, säger Byggnadsfirman Lunds marknadschef, Thomas Aebeloe, i en kommentar.
– Situationen i Arboga ser ljus ut och regionen är inne i en positiv spiral, vi arbetar med ett par större förfrågningar som vi hoppas vi skall lyckas etablera, slutar han.
HARRY HOLM
2004/11/09

**  

  

Nystart för förening i Arboga

Socialarbetarföreningen FOS har varit vilande en tid. Men nu ska den ta fart igen.
Det betyder också att Medborgarjouren nystartar. Föreningen Oberoende Socialarbetare är alltså ingen ny företeelse men den tidigare verksamheten ebbade ut för några år sedan.
– Vi som startade föreningen 1996 har nu fått ny energi och beslut har fattats om en nystart av föreningen, och den Medborgarjour som föreningsmedlemmarna drev, berättar Dan Karlsson.
Vad man ska arbeta med och hur arbetet ska gå till ska presenteras vid en  pressinformation torsdagen den 4 november.
– Initiativet är ovanligt, förklarar Dan Karlsson. Det är en form av frivilligt socialt arbete. Vi uppfattar att socialtjänstens ”brukare” framför allt inom individ- och familjeomsorgen ibland behöver en oberoende instans att vända sig till, i likhet med patienternas nämnd inom landstinget. Detta för råd och stöd, kanske ett ombud eller när skrivhjälp behövs. Myndigheterna är så upptagna av att spara pengar att individernas behov alltför ofta hamnar vid sidan när sparbetingen beslutas.
 Texten under inbjudan till pressinformation; ”kom tillbaka när du håller på att dö” är enligt Dan Karlsson en tolkning av de nya riktlinjer som IFO-chefen i Arboga vill att handläggare skall rätta sig efter.
HARRY HOLM
2004/11/03 

Moderat kick-off på Herrfallet
Moderaterna i Arboga har haft en höstkonferens ute vid Herrfallet
Under gruppledaren Orvar Alinders ledning genomfördes ett program med titeln ”Vi måste våga visionera och visa vägarna”.
Orvar Alinder inledde konferensen med att informera om Arbogas kommuns ekonomiska och politiska situation samt formulerade ett antal frågor och alternativa vägar för att nå de uppsatta målen. Efter dessa utmaningar delades deltagarna in i grupper för att tillsammans konkretisera de närmaste årens moderata politik. Ett flertal realistiska övningar och grupparbeten kompletterade dessa samtal.  Sista dagen ägnades helt åt genomgång av förslag
till budget 2005 för Arboga kommun.
2004/11/02


November är här – med vissa glädjeämnen

Vi är nu i den vecka som har nummer 45, en vecka som börjar med Allhelgonadagen och slutar med Allhelgonahelgen. Dom som fattade det som sades för några år sedan, förstod att det amerikanska halloweenfirandet passar bäst att genomföra helgen innan, det vill säga i det veckoskifte som var senast.
Den här veckan kan Arbogas ishockeyvänner gå med ett leende på läpparna, efter söndagens överraskande seger, då vårt IFK slog Björklöven från Umeå med 4-0.
Den skrällen läste jag om i Nerikes Allehanda, där Kumlas match i en lägre division dominerade ett helt stor-bildigt uppslag medan Arbogas allsvenska skräll blev en liten smal spalt till vänster. Men tidningens namn börjar ju förstås med ordet Nerikes...
HARRY HOLM
2004/11/01

Söndagen i Arbogas kyrkor
Om samhällsansvar och om att betala skatt

Alla tänker inte på det, men det sägs att det går fler människor i kyrkorna än på exempelvis fotboll eller ishockey en söndag. Så idag är det hundratustentals svenskar som får höra päster och pastorer prata om Samhällsansvar och om att Bibeln säger att man ska betala skatt på ett riktigt sätt.
Klicka här för att läsa mer om Bibeln och skatterna!
Vilka kyrkor har något för Arbogaborna att lyssna till denna söndag, den sista oktober?
Om vi först ser på Arbogas frikyrkor så är det gudstjänst i Baptistkyrkan kl 11, med ungdomarna som ansvariga. Martin Mähl predikar och Ida Rosdahl leder gudstjänsten.

Pingstkyrkans söndagsgudstjänst är - som för det mesta - klockan 17. Där är det Peter Wäfors som predikar och det blir dop.
Från Svenska kyrkan i Arboga kan nämnas att det är söndagsmässa med nattvard kl 10:00  i S:t Nicolai kyrka, lilla kyrkan som vi brukar kalla den. Präst där är Jan Segerstedt och musiker Anna Ytterberg Nerman
Först kl 18:00 börjar söndagsgudstjänsten i Heliga Trefaldighets kyrka och då med samma präst, det vill säga Jan Segerstedt. Där är Åsa Westerberg musiker.
Inga-Lill Gustavsson, och kyrkoherden själv, Börje Viklander, har hand om gudstjänsten i Medåkers kyrka kl 10 och på kvällen kl 18 är vår kyrkoherde i Götlunda kyrka.
HARRY HOLM
2004/11/30

Torsdag i Arboga - med kommunfullmäktige

Idag är det en sån där dag igen, då vi Arbogabor har chans att se våra valda i beslutsfattartagen. Klockan 18 i kväll börjar kommunfullmäktiges sammanträde i övervåningen på Rådhuset, med ingång från Rådhusgatan. Dessa möten, som nästan alltid är sista torsdagen i månaden, får alltså vem som vill komma och studera.
En av frågorna idag är förslaget att göra om kommnens värmeverk till aktiebolag, en annan handlar om förslaget om ett gemensamt gymnasium för Köping, Arboga och Kungsör.
Det är dessutom en hel del val. Och så kommer tekniska nämndens ordförande, centerpartistiske riksdagsmannen Jörgen Johansson, att svara på en fråga från moderaten Orvar Alinder om dialogen mellan medborgarna och tekniska förvaltningen.
Gå gärna och lyssna på politikerna, det finns publikplatser längst bak så man stör inte så mycket om man tycker att det är tråkigt och vill gå därifrån tidigare.
Och så är det alltså fri entré.
HARRY HOLM
2004/10/28

Onsdag i Arboga
Så är vi mitt i veckan. Även idag har Café Franciskus öppet i Trefaldighetsgården mellan 13 och 15.30.
Apropå café så finns det ett fik i Arboga Station också. Där har folkpartiet ett program varje onsdag. Just idag ska det handla speciellt om vårdfrågor.
Politikerna är där varje onsdag t o m november mellan 16 och 18 för att lyssna till Arbogabornas synpunkter och svara på frågor.
En typ av lokal demokrati som väl bara kan vara värd beröm.
HARRY HOLM
2004/10/26

Måndag i Arboga – med beslut om sämre snöröjning
Det är måndagen den 25 oktober och alltså precis två månader till juldagen. Låt oss hoppas att ett lagom tunt snötäcke då, den 25 december, gör trakten ljusare än vad den ter sig idag.
Apropå det. I eftermiddag sammanträder Arboga kommuns tekniska nämnd för att tala om just snöröjningen. Och bered er på en plågsam, plogningsfattig vinter. Inte bara om det råkar snöa på den här sidan årsskiftet.
De optimistiska penningplanerarna på tekniska förvaltningen hade gjort en budget för att det skulle bli 13 snöfall under hela 2004.
Det blev 20 snöfall före sommaren. Vilket sägs ha kostat 1,3 miljoner snöröjningskronor mer än det fanns i budgeten.
Visserligen har man asfalterat mindre i år och krympt barmarksunderhållet för att täcka upp bakslaget. Men kosingen för snöröjning är förvisso slut.
Vad föreslår då politikerna Sven-Inge Larsson, Jörgen Johansson och Lennart Balgård inför den vinter som nu väntar? Jo, att nämnden idag ska besluta att ”ambitionsnivån” för snöröjningen i Arboga ska sänkas för att spara pengar.

Var det bra i vintras?
Men vad säger ni vanliga Arbogabor? Tycket ni det var bra snöröjning i vintras i stan? Gillar ni att det blir sämre i vinter?
Tycker ni att den nya linjen är bra, som våra politiker kör med på alla nivåer nu för tiden då de resonerar ungefär så här:
– Det viktiga är inte att folk får den samhällsservice vi har valts för att garantera, nej det viktiga är att spara pengar.
Eller i det idag aktuella fallet:
– Det viktiga är inte att vi snabbt röjer snö så att Arbogaborna säkert tar sig till jobb och skola, nej det viktiga är att vi bestämmer att det bara kommer att snöa 9 gånger i vinter.

Bevare oss väl för ett samhälle där de valda stirrar så hårt på en och annan delsumma att de blir blinda för väljarnas viktigaste behov.
HARRY HOLM
2004/10/25

Annat på dagens schema i Arboga
Tekniska nämnden pratar idag mycket om annat som berör Arbogabornas vardag. Det ska diskuteras om blomlådor och andra åtgärder för trafiksäkerhet samt om att göra om Stora Torget och Ahllöfsparken.
I Västerås sammanträder idag Landstingsstyrelsen men där har Arboga inte mycket att säga till om.
I eftermiddag kl 14 har Pensionärsföreningen Aktiv av SPF möte på Arbetareföreningen. Dit kommer Per Filips bror, Bertil Olsson från Skinnskatteberg för att spela, sjunga och berätta historier. Kanske får besökarna höra ett och annat om hans far, den legendariske Klockaren på Ornö, Filip Olsson. Eller i varje fall någon av dennes sånger. Varför inte Alfågelvalsen eller Kärlekens hamn.
I kväll kl 19 har Arbogacenterns kommunkrets månadsmöte i Vuxenskolans lokaler.
HARRY HOLM
2004/10/25

Från det rika föreningslivet

Arboga har ett rikt föreningsliv, omkring 200 olika föreningar talas det om. En av dessa firade 50-årsjubileum på måndagskvällen. Logen S:t Olof av Odd Fellow har en damklubb och det var den som celebrerade halvseklet.
Mer än 60 personer var med, för att bland annat bli underhållna av Vilstaveteranerna.
Logens övermästare, Lennart Dellestrand, talade. Från Rebeckorna gratulerade Inga Wahlgren. Ingela Hamrelius bjöd på en historik och ordföranden i den jubilerande damklubben, Britta Alinder, hade författat ett tal som var uppbyggt på samma sätt som julevangeliet.
2004/10/19

Satsar på Arbogas gymnasium
Vad beslutade egentligen Arbogas kommunstyrelse i veckan när det gäller planerna på ett gymnasieförbund för Köping, Arboga och Kungsör?
Så här blev beslutet (ungefär så här kommer det att stå i protokollet):
1. Kommunstyrelsen står fast vid den ursprungliga viljeinriktningen att det vore bra om ett gemensamt gymnasieförbund kunde inrättas.
2. Arboga kommun har dock ej fått gehör för två principiellt viktiga frågor, vilket beklagades av hela kommunstyrelsen:
a) Grunden för respektive årliga kostnader för gymnasieförbundet skall utgå från antalet elever i de aktuella årskullarna och inte på (som det föreslås) budgeterade kostnader för respektive gymnasieskola. Den princip som Arboga hävdar omfattas av en överväldigande andel av befintliga gymnasieförbund.
b) Arboga anser det vara rimligt att den administrativa verksamheten förläggs till Arboga. Köping har redan tre sådana gemensamma administrativa centra; VMR, Räddningstjänsten och VMK (numera Mälarenergi.)
 Detta sammantaget utgör grund för nedanstående två beslutsatser:
3. Barn och Utbildningsnämnden uppdras att utveckla ett attraktivt programutbud inom ramen för Vasagymnasiet och i samverkan med ett eventuellt friskolegymnasium (Grip AB)
4. Arboga kommun kommer att undersöka förutsättningarna för samverkansavtal med andra, näraliggande kommuner om den framtida gymnasieskolans utveckling.
 
Var ska man helst bygga i Arboga?
Vad jag förstår får man i kväll fråga om vad som helst inom Arbogas miljö- och byggområde. Till exempel som i rubriken på den här notisen.
Det är ett så kallat Öppet Möte i det lilla mysiga så kallad musikrummet i Arbogas bibliotek, dörren till vänster alldeles innan själva bibliotekslokalen.
Halv sju i kväll börjar det. Bland andra medverkar Börje Lindh, chefen för Miljö- och byggförvaltningen, men också socialdemokratiska politiker från hans nämnd.
Frågor man får ställa kan också handla om livsmedelskontroller och djurskydd.
2004/10/18

Torsdag i Arboga – Har fågelsången tystnat?
Vi lär få vänta tills framåt februari innan talgoxarna börjar tuta och ännu längre innan vårfågelkonserten är riktigt igång.
För många Arbogabor hörs det inget kvitter ens i maj och juni. För det är vanligt med hörselskador i dagens befolkning. Själv har jag inte hört gräshopporna på tio år.
Har fågelsången tystnat? Det är också rubriken på den informationsträff Hörselskadades Förening i Arboga ordnar halv sju i kväll i hörsalen i Arboga Stadsbibliotek.
Från Hörselvården vid Lasarettet i Västerås medverkar hörseltekniker Ove Nore som ska tala om ”Arbetstekniska hjälpmedel i vardagsarbetet”.
Audionom Gun Eggers berättar om ”Örats anatomi” och ”Tinnitus”.
Det kommer också att finnas en mindre utställning av hjälpmedel för hörselskadade – och förfriskningar i pausen – berättar arrangörerna i ett e-mail till www.arbogasidan.se
HARRY HOLM
2004/10/21

Onsdag i Arboga
Ännu en morgon med is på fordonsrutor och andra fuktiga ställen. Västmanlandspolisen rapporterar om avåkningar både här och där. Älgjakten fortsätter med frusna jägare i jakttorn och kraftledningsgator. Och ibland så smäller det.
När klubban slogs i bordet i kommunstyrelsen i går betydde det att Arboga fortfarande står utanför ett blivande gymnasieförbund som ska styras från Köping och på Köpings villkor.
Därmed kan Arboga fortsätta att profilera sig, i detta fall på Vasagymnasiet som annars skulle ha svalts av KAK-gymnasiet.
Nu blir det ett gymnasieförbund för bara Köping och Kungsör. Vi ska väl inte tro att den skolan kommer att leva upp till namnet, KK-gymnasiet.
HARRY HOLM 2004/10/13

Tisdag i Arboga
Fortsatt kyligt men också fortsatt soligt. I Arboga Tidning har Gråsparven idag för en gångs skull slarvat. Beträffande Åsikten här till vänster har fågeln i fråga inte brytt sig om att exempelvis - som Åsikten hänvisar till - gå in under den här sidans Kropp & Själ, Vår Hälsa, där det finns research och länkar till ämnesområdet, när det gäller mitt påstående att det är farligt att äta för lite fett. (Och vänta du Gråsparv tills artikeln om kolesterol-bluffen kommer på den sidan...)Under tisdagseftermiddagen sammanträder Arbogas kommunstyrelse för att diskutera förslaget om ett gymnasieförbund för KAK-regionen. Mötet handlar dessutom bland annat om utredningen om att göra aktiebolag av värmeverket samt om Västmanlands Lokaltrafiks planer för åren 2005-2007.
2004/10/12

Måndag i Arboga
Natten till måndagen var kall, fem minusgrader minst var det när folk skulle till jobbet på morgonen. Och när en hel del Arbogabor skulle ut på älgpasset. Den här
måndagen betyder nämligen start på årets älgjakt i våra trakter.
I går demonstrerade älgstammen både sin storlek, sin oräddhet och kanske också sin retsamhet ute på Dal nordväst om stan. En av jakträttsinnehavarna kunde filma sex (6) älgar samtidigt på sin mark, två av dessa dessutom oxar som stångades med varandra. Några av dessa borde finnas kvar att sikta på idag. Men man vet aldrig var älgen har sin gång.
Under årets jakt får det totalt fällas 167 älgar i Arbogatrakten.
HARRY HOLM
2004/10/11

Söndag i Arboga
Nu är lågtrycket här. Det blir mycket regn idag, säger meteorologerna. Vinden gör också att löven faller allt tätare och därmed står träden snart kala, avklädda den färgprakt som varit en tröst i det gråa höstrusket.
Söndag är också den dag i veckan då kyrkorna har mest besökare.
Jag såg statistik någonstans, som visade att det går fler i kyrkorna än på idrottsevenemang en söndag.
Därför är det förvånande att det i måndagens morgontidningar står så väldigt många sidor om idrott men knappt en rad om vad som förevarit i kyrkliga sammanhang.
HARRY HOLM 2004/10/17

I Arbogas kyrkor
Vid förmiddagsgudstjänsten i Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga predikar idag Hans Fredrik Silén. Där medverkar också Göran Staxäng, Sofia Lindberg och Kammarkören. I Medåkers kyrka är Mia Viklander tjänstgörande, tillsammans med Inga-Lill Gustavsson och Åsa Westerberg. I "lilla kyrkan" inne i Arboga, S:t Nicolai, är det ingen gudstjänst idag.
Frikyrkorna gästas av David Nordin från Fagersta. Först predikar och sjunger han i Baptistkyrkan kl 11 på förmiddagen och sedan i Pingstkyrkan kl 17.
2004/10/17

Minns du sången
Så heter åter programmet i Missionskyrkan i Arboga ikväll kl 18. Det är de vanliga medverkandena:
Åke Joelsson, The Old Singers, Kerstin och Arne Hermansson, Gunborg Magnusson, Berit Carlsson och Tomas Grönberg.
Dessutom dyker Vilstaveteranerna upp på podiet igen.
2004/10/17

Lördag i Arboga
Å, regniga natt. Så sjöngs det i en schlager en gång i tiden. Och en sådan natt har det varit i Arboga. Enda trösten är att regnet ska dra sig norrut för att till slut övergå i på sin höjd duggregn.
Inte enda trösten, förresten. Polisen rapporterar att det varit en lugn natt i Arboga. Det är ju också bra.
Men det är inte bra att så få gick på teater på Folkan i går kväll. Här kommer Riksteatern med en kvalitetsföreställning, där det finns humor, allvarsord, sanningar och massor med tillfällen att känna igen sig. Och så är det glest i bänkarna.
Vilket otacksamt jobb dom har, slitvargarna i Arboga Teaterförening.
Det hade varit roligare också för skådespelarna, Tord Peterson och Göran Forsmark, om Arbogaborna förstått att värdesätta deras besök genom att köpa teaterbiljetter.
HARRY HOLM 2004/10/16

Fredag i Arboga
Så blev det en morgon då bilisterna slapp skrapa is från vindrutorna och älgjägarna ute på sina pass kunde känna sig något mindre frusna.
I kväll händer det nöjsamma saker både i stan och därutanför.
På Folkan i Medborgarhuset är det teater klockan 19. En av mina absoluta favoritskådespelare, sedan decennnier, kommer. Tord Peterson. Han spelar tillsammans med Göran Forsmark och pjäsen heter Mannen från Malmberget återvänder. Riksteatern och Arboga Teaterförening har vi att tacka för att sådan kvalitetsteater landar i stan.
Samtidigt är det musikcafé ute i Lunger, i blåbandslokalen förstås. Där utlovas svängig underhållning med Kultingarna. Blåbandsföreningen Folkets Väl arrangerar.

Torsdag i Arboga
Några grader varmare på morgonen men ändå på minussidan, frost i gräset och bilförarna fick ta fram isskrapan igen. Som det ser ut på den lokala väderkartan är det sista dagen på ett tag som det är klart och soligt över Arbogatrakten. Sedan väntar molnen och lördag-söndag även regn.
Efter veckans sammanträde med kommunstyrelsen tyder allt på att Arboga kommuns värmeverk blir aktiebolag. Vi kommer därför att få sätta en ny titel på chefen där ute vid Norra Ågatan. Han blir ju vd, direktör Mellgren. Så vi får gratulera till titeln men beklaga det formellt sett ökade ansvar det innebär, med tanke på den tuffa aktiebolagslagen.
HARRY HOLM 2004/10/14

Arbogas ormar får inte rymma
När det handlar om giftormar finns det stränga regler i djurskyddslagen. Men när det gäller andra ormar har kommunerna att skriva bestämmelser. Det har Arboga kommun gjort nu i höst.
Miljö- och byggnämnden har bestämt att den i Arboga som har orm måste ha ett terrarium som är låst och rymningssäkert. Det ska också ha en skylt som talar om vad ormen eller ormarna heter, både på svenska och på latin. Dessutom skall alla fönster, golvbrunnar och ventiler ha ett finmaskigt nät eller liknande som hindrar ormar från att rymma.
Man behöver dessutom nämndens tillstånd till att ha orm – om man inte bor ute på rena vischan.
2004/10/19

Måndag i Arboga
Det är måndagen den 18 oktober och gråvädret bara fortsätter. Extra grått är det idag för dom som håller på IFK Arbogas ishockeylag. Det blev ju stryk igår. Hemma. Motståndarna gjorde fyra mål och IFK bara ett.
Och motståndarna det var Leksand, ett lag i vilket två Arbogagrabbar nu gjorde livet surt för sin gamla klubb.
När jag bodde på Husargatan och skulle in till stan störde jag nästan varje gång bröderna Roséns hocketräning. Gatan var planen och när jag skulle passera måste Johan, Pål och Roger flytta buren. Ja ett tag tror jag att dom måste flytta Roger också, för jag är inte säker på att han var så gammal att han kunde gå själv i början av sin ishockeykarriär, utan stod på knä i målburen.
I varje fall var både Roger och Johan Rosén i Arboga i går kväll, och spelade för Leksand som alltså vann med 4-1.
På ett sätt kan Arboga ta åt sig en del av masarnas seger: Två i segerlaget är hockeyskolade i Arboga. Till att börja med på Husargatans asfalt.
HARRY HOLM 2004/10/18

Onsdag i Arboga
Idag är det inte så många i Arboga som har namnsdag. Det är Sibylla nämligen. Jag har veterligt ingen i min bekantskapskrets med det namnet. Men det finns mer ovanliga namn. Jag hade en skolkamrat som hette Tor-Britt, en söt flicka vars pappa hette Tore, vilket förmodligen bidrog till namnvalet.
Apropå namn så finns det något som kallas KomRev. Det är kommunens revisorer. Och dom har kommit med en positiv rapport:
Sjukfrånvaron bland de kommunalt anställda i Arboga har slutat öka, ja den har till och med minskat. Det konstaterar Komrev, som också slår fast att det faktiskt pågår ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron. Ledarutbildningen för kommunens chefer nämns som exempel på bra åtgärder. Dessutom har personalavdelningen gett cheferna support genom kurser och en särskild handbok.
Men riktigt nöjd är inte revisionen.
Det bör finnas en mer konkret strategi för varje nämnd och då mer inriktad på åtgärdernas resultat, tycker revisorerna. Det räcker inte att bara redovisa vad som gjorts, betonar dom.
Ja tänk vilken press det är hela tiden på de så kallade kommungubbarna. Inte bara från pressen, tydligen.
HARRY HOLM
2004-10-20

Tisdag i Arboga
I det så kallade Örnens Hus vid Järntorget låg tidigare Arboga Sparbank. Nu finns där bland annat zoo-butiken och den stora tomma före detta banklokalen. Krafter har verkat för att göra ett kulturcentrum av utrymmena.
Formellt har kristdemokraterna lämnat in ett förslag - en så kallad motion - till kommunfullmäktige om att kommunen borde hyra den tidigare banklokalen för att bland annat ha konsthall och turistbyrå där. En motivering är att under turistsäsongen så många besökare, inte minst bussburna, stannar till vid Järntorget.
I eftermiddag ska frågan upp i Arboga kommunstyrelses arbetsutskott. Inför det mötet har kommunchefen Kenneth Dalberg skrivit att han tycker att kommunen ska avslå motionen.
– Det finns redan flera möjligheter att ställa ut konst i kommunen och kommunens turistverksamhet bör ligga kvar i nära anslutning till den övriga utvecklingsverksamheten, näringsliv och marknadsföring, som finns vid Utvecklingscentrum, förklarar kommunchefen som förklaring till varför han tycker att kommunen ska säga nej till kristdemokraternas ide.
Som vanlig Arbogabo kan man då blir lite fundersam. Menar kommunchefen att det inte är så viktigt att turistbyrån är där turisterna är, att det betyder mer att turistbyråns folk får vara nära andra kommunanställda?
HARRY HOLM
2004/10/19

Populärmusik i Arboga  
På fredagskvällen var det premiärkväll på Folkan i Arboga. Då började biografen visa den uppmärksammade filmen Populärmusik från Vittula.
Redan när jag läste boken med samma namn gick tankarna till den rumskamrat jag hade, när jag i slutet av 1950-talet gick i skola i Ås utanför Östersund. Han var från Tornedalen och av en helt annan sort än mig och de jämtländska bondsöner vi delade tillvaron med. Han var rätt tyst, vänlig och skötsam. Desto märkligare framstod han för mig när han praktiserade sitt recept mot förkylning: Han drog i sig en kvarting brännvin, körde milspåret på skidor och kom efter en stund i bastun och lade sig i sin säng. Nästa morgon var han frisk.
För mig som aktiv godtemplare var det förstås absolut inget att ta efter. Men jag kom att tänka på honom när jag läste Populärmusik från Vittula. Mikael Niemis bok gav mig nytt perspektiv på min rumskamrat: Han var kanske inte så unik i alla llal. I varje fall inte i Tornedalen.
Filmversionen av boken går på Folkan i Arboga även lördag och söndag kväll.
HARRY HOLM
2004/10/09

Nobelpristagaren i Arboga
Klockan ett på torsdagen meddelades det vem som är årets nobelpristagare i litteratur: Den österrikiska författarinnan Elfriede Jelinek, en vad jag förstår bitter författare men med ett fantastiskt språk.
Tre av hennes böcker har kommit ut på svenska, två av dem fanns för utlåning på Arbogas bibliotek när pristagarinnans namn kungjordes. Det var ett exemplar av Pianolärarinnan, som kom ut på svenska 1986, och så boken De utestängda från 1992, varav ett exemplar fanns på biblioeket och ett på Vasagymnasiet kl 13 på torsdagen.
Men på Arboga bokhandel då? Nej,där fanns inte ett exemplar av Elfriede Jelineks produktion. Inte ens på förlaget Forum som givit ut böckerna. Så där startar nu nytryckning. De Arbogabor som inte fick tag i biblioteksexemplaren får vänta med bokläsningen tills det blir dags att köpa julklappar, eller i bästa fall blir det att handla till Fars dag.
Förtvivla inte! Den som är nyfiken på nobelpristagarinnan, som den 10 december blir 10 miljoner kronor rikare, kan gå in på hennes egen hemsida. Här bjuder jag dig på adressen:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/
2004/10/07

Borgerlig samverkan också i Arboga?
Det har kommit ett brev till Marie Louise Söderström, c, Sixten Öhman, fp, och Jonas Stenzelius, kd. Avsändare är Orvar Alinder, m.
I brevet föreslår moderaterna samtal om ett eventuellt samarbete med centern, folkpartiet och kristdemokraterna .
Brevet kallar Orvar Alinder för en Inbjudan till förutsättningslöst samtal om samverkan.
Och så här skriver han:
” Det finns, enligt Moderata Samlingspartiets i Arboga uppfattning, goda möjligheter för en borgerlig enighet i Arboga. Våra respektive partier på central nivå har därvid visat vägen.
Vi tror på goda grunder att det är hög tid att centern, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna, söker en gemensam väg för att nå varaktiga förändringar även inom den lokala politiken i Arboga.
De fyra partierna (m, fp, c och kd) har under de senaste åren klart visat att det råder stor enighet kring väsentliga frågor om Arbogas utveckling.
Vårt gemensamma mål bör därför vara att övertyga osäkra socialdemokrater om att en borgerlig politik är det bästa för Arboga kommun.
Moderata samlingspartiet i Arboga vill därför inbjuda två företrädare för ert parti till ett förutsättningslöst samtal om borgerlig samverkan inför och efter valet 2006. Samtalet bör föras i en anda av öppenhet och förtroende.”
Det förberedande samtalet är preliminärt utsatt till torsdagen den 28 oktober, en timme innan kommunfullmäktiges sammanträde börjar.
- Skulle detta samtal vara fruktbärande, kan överenskommelse om tid för uppföljande samtal träffas vid detta tillfälle, konstaterar Orvar Alinder.
2004/10/06

Lediga platser i Arboga
Denna vecka finns 156 lediga platser i Platsbanken för Västmanlands län. Av dem är bara 11 i Arboga. Inte ens alla dessa är jobb i just Arboga. För i Arboga sökes en ställföreträdande butikschef till Eskilstuna av Lidl Sverige KB.
Kommunen är den ojämförligt störste arbetsgivaren när det gäller de lediga platserna i Arboga just nu. Bland annat söks en Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Annars är det mest kökspersonal kommunen är på jakt efter: En kock på heltid och en kock på nästan heltid till Gäddgårdsskolans centralkök; en kock på 80 procent till Hällbackens centralkök och en kock på 75 procents vikariat till Götlunda skolas kök.
Dessutom söker Dinners en teamchef för sitt varmkök ute vid Sätra.
På platslistan för Arboga berättas också att Svensk Direktreklam söker reklamdistributörer i Arboga.
Det finns inte så mycket att bita i för de flesta arbetslösa i Arboga, alltså. Så det blir kanske att söka sig ut från stan. I Köping finns 19 lediga platser men i Kungsör bara 3. Däremot erbjuds 91 jobb i Västerås.
2004/10/05

Många gick på bio
På Folkan i Arboga var det en bra helg. Filmen "Så som i himmelen" drog stor publik. En extra liten krydda fick alla som satt kvar under Helen Sjöholms avslutningssång och såg rulltexten, där bland musikerna också räknades upp Jesper Harryson från Arboga.
2004/10/03

Frimärkets dag i Arboga
Frimärkets Dag genomfördes på lördagen runt om i landet, i Arboga i Hörsalen på Stadsbiblioteket. Det var liv och rörelse där i fyra timmar, med försäljning inte bara av gamla frimärken. Posten ställde upp med de dagsfärska frimärken som uppmärksammar att musikstilen Rock fyller 50 år.
Jag var mycket tveksam till att gå dit, mot bakgrund av att inget av de nya frimärkena avbildar den person som det hela började med. Bill Haley. Det är ju hans rivstart vi firar. Nog hade väl han kunnat vara med i stället för exempelvis Tomas Ledin?
Å andra sidan är det ju Postens och inte Arboga Frimärksklubbs fel att inte Rock Around The Clock-lanseraren Bill Haley finns med i nya häftet. Och det var medlemmarna i Arboga Frimärksklubb som arrangerade. Så för deras skull gick vi dit, trots allt.
HARRY HOLM 2004/10/02

Arboga - stad och kommun
Arboga kommunfullmäktiges septembersammanträde på torsdagskvällen handlade mycket om utifall det skall stå Arboga Kommun eller Arboga Stad på de kommunala kuverten (och i liknande sammanang). Det vill säga om det ska stå ordet Stad eller ordet Kommun i samband med stadsvapnet.
Sedan Lennart Balgård, miljöpartist, gjort ett superpedagogiskt inlägg om bristerna i det sturkska förslaget tog det "bara" ungefär en timmes debatterande innan alla förstått att Balgård hade rätt, att det var bäst att skicka tillbaka frågan för mer noggrann analys.
Mest ålderdomliga vinkling gjorde Dan Karlsson, vänsterpartiet, som såg förslaget Arboga Stad som en återgång till det gamla ståndssamhället. Roligaste argumenteringen fanns i Börje Sturks långa inledande inlägg, där två något kolliderande principer togs upp: Dels att det var rätt många kommuner som redan börjat kalla sig för stad, dels att det gällde för Arboga kommun att sticka ut, att profilera sig.
Det är svårt att inte påminna om en drift med reklam som förekom för sådär 40 år sedan:
- Gör som 9 av 10, skilj er från mängden, använda Lux toalettvål.
HARRY HOLM September 2004

Olle Ytterbergs suveräna backup
Tisdagsnyheten om vem som ska efterträda kommunalrådet Kjell Söderström, s, var inte direkt oväntad. Det blir alltså marknadsmannen vid Saab Metech, tillika rockmusikern och flugfiskaren, Olle Ytterberg som nu i stället för en mjukstart får en rivstart in i Arbogapolitiken. Han är 38 år och beräknas börja som bland annat kommunstyrelsens vice ordförande och socialnämndens ordförande redan om en månad. Med biskop Claes-Bertil Ytterberg som far och riksdagsledamoten Marianne Ytterberg som mor är han inte direkt ovan vid samhällsengagemang. Snarare tvärtom.
Det är många poster han plockas in på och som han snabbt måste sätta sig in i. Då har ordförandeskapet i sociala centralnänden sina suvärena dimensioner. Ingen socialnämndsordförande i landet kan ha så bra bollplank som Olle inför beslut i äldrevårdsfrågor: Hans far, Claes-Bertil Ytterberg, ledde den stora utredningen om Sveriges framtida äldrevård och Olles nämnds cheftjänsteman, socialchefen i Arboga Björn Sundström, jobbade i flera år i samma utredning.
För den som ska åldras i Arboga måste det innebära plusvärden.
September 2004

Efterlysta fordon just nu
Står det en bil Du inte känner igen på Din gata? Ska ni ut och åka och passagerarna, kanske barnen, vill ha något särskilt att göra under färden? Varför inte kolla bilnummer? Här kan ni se en lista med de senast efterlysta fordonen (040929). Om ni hittar ett efterlyst fordon ring till polisen och tipsa (021-15 20 00. Fax 021-12 64 46.) Eller skicka e-post till tips@vastmanland.police.se
(Skriv gärna ut listan och ta med på färden eller promenaden):
AEM 527 mc Yamaha XJ900S -96 röd. AKT 063 Nissan Sunny -87 grå. APX 497 släp Trailergruppen -94 blått. BAO 964 Audi Coupé GT -85 grå. CZW 002 Ford Mondeo -94 vit.
DEX 976 mc Honda CBR 1100 -97 svart. JGK 805 mc Triumph -98 röd. JYO 102 Opel Astra Caravan -94 mörkröd. KJJ 387 mc Honda 1100 -99 svart. R
736 mc Honda XL 600R -85 flerfärgad. SGU 541 mc Kawasaki ZX 60 -98 flerfärgad. SMP 373 mc Huskvarna CR 2 -95 okänd färg. SXO 697 mc PGO PM/Big Max -02 röd. SXZ 229 mc Suzuki GSX R10 -01 flerfärgad.
TSB 256 mc PGO CP/T-Rex -00 silver. UFZ 629 mc Peugeot -03 blå. UNB 747 mc Rieju RR -03 svart. UUC 015 mc Honda SV 100 -04 silver. UUK 716 släp Tgab -04 grått. UYM 034 BMW 728I -00 svart. UZD 433 släp Tgab -04 grått.


 
**  

 

u väntar första advent - kommers och julstämning

Den här helgen är det första advent. Och advent betyder ankomst. Adventstiden är för de kristna en förberedelse för Herrens ankomst, adventus Domini på latin.
Kyrkoåret börjar inte när kalenderåret börjar, utan första söndagen i Advent. Som de flesta av våra högtider har även den här helgen sitt ursprung i Bibeln.
Och alla åldrar samlas i kyrkorna, många fler än de flesta andra helger. Ljus, värme och gemenskap, sång, musik och fika. (Vill Du se vad som händer i kyrkorna i Arboga första advent, så klicka på TRO överst i den här spalten.)
Men det är inte bara julens ankomst att se fram emot. Kommersen firar denna tid på året nya triumfer. Vi ska i Sverige fram till jul köpa klappar för närmare 45 miljarder kronor, räknar man med.
Som ett led i detta är affärer i Arbogas centrum öppna söndag, första advent, detta mellan 11 och 16.
Dessutom vimlar av det av olika evenemang i helgen, flera utställningar invigs till exempel. Den Arbogabo som inte vill sitta inne i helgen har mycket att välja på.
Ut i gemenskapen!
HARRY HOLM
2004/11/26


Några adventsfakta:

Adventsljus började man i Sverige använda i slutet av 1800-talet, först i granen efter tyskt mönster och sedan kom detta med fyra adventsljus och blev vanligt under 1920- och 30-talendå särskilda adventsstakar började säljas.
Den sjuarmade adventsstaken är fullkomlighetens symbol. Det var på den sjunde dagen som Gud fullbordade skapelsen. Triangeln med spetsen uppåt syftar på den treenige Gud som med Ordet och Anden gav liv och ljus åt världen.

 

Arbogafullmäktiges novembersammanträde
I kväll handlar det om våra pengar 2005

Det blir nog lång dags färd mot natt denna dag.
Arboga kommunfullmäktige har sammanträde.
Och eftersom det är november så ingår det dryga ärendet Budget för nästa år.

Det ser lite bättre ut för Arboga kommun 2005, jämfört med i år. Det generella sysselsättningsstödet ger Arboga 6 miljoner mer i statsbidrag, samtidigt som det kommer ett riktat statsbidrag på 1,4 miljoner kronor för personalförstärkningar inom förskolan.
På negativa sidan finns fortsatt befolkningsminskning, budgetfolket räknar med att invånarantalet i Arboga går ner med 100 personer varje år. Och socialnämnden ligger back 8,2 miljoner kronor på individ- och familjeomsorgen.
Förutom pengarna till de olika nämnderna anslås i stort 3 miljoner kronor till oförutsedda utgifter och drygt 21 miljoner kronor till beräknad ökning av personalkostnader och arvoden.
Skatten till kommunen blir oförändrad 21:74 per tjänad hundralapp. I stället höjs avgifterna för vatten och avlopp. Den fasta avgiften i VA-taxan höjs - om förslaget går igenom i kväll och det gör det - med 140 kronor per år plus moms, till 1.690 kronor per år för en villa. Förbrukningsavgiften höjs med 0:95 kronor per kubikmeter plus moms till 15:85 kronor plus moms per kubikmeter.
Sammanträdet på Rådhuset börjar kl 18 i kväll (ingång från Rådhusgatan) och som vanligt får allmänheten komma och lyssna.
Klicka här för att läsa miljöpartiets syn på budgetförslaget.
Klicka här för att läsa moderaternas syn på budgetförslaget.
Klicka här för sammanfattning av moderaternas förslag.
HARRY HOLM
2004/11/25
-----------------------------------------------------------------------------

Inte bara budget i Arboga i kväll
Miljöpartiet önskar tak för cyklar
och bättre gensvar på initiativ

Det handlar inte bara om budgeten för nästa år när Arboga kommunfullmäktige har novembersammanträde idag, torsdag. En del andra förslag har också skickats in.
Miljöpartiet De Gröna har lämnat två motioner som är underskrivna av Lennart Balgård, Sven Nilsson och Helen Pilerud.
I det ena fallet vill miljöpartisterna ha en fullmäktigeberedning, som ska ta hand om alla motioner. Dessutom föreslår partiet anvisningar för hur nya ärenden kan väckas i styrelser och nämnder.
Visserligen finns Kommunallagens kapitel 4 §§ 16-18, som har rubriken ”De förtroendevaldas initiativrätt”, fastslår motionärerna. Och där står att ledamöter i fullmäktige får väcka motioner och att ledamöter i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.
– Ingen av dessa möjligheter fungerar bra i Arboga kommun, skriver mp-trion, som också klagar på att det tar flera år ibland innan en motion är behandlad.

Cykelparkeringar med tak
I sin andra motion vill miljöpartisterna ha cykelparkeringar med tak och låsmöjlighet i Arboga.
–  Till bilden av småstaden borde också höra att vi på olika sätt gör det lätt och tryggt att cykla och att parkera sin cykel, skriver de och fortsätter:
– Speciellt för barns och ungdomars skull borde vi ordna cykelparkeringar som är skyddade mot regn och snö. Då skulle vi vuxna visa i praktiken att det är viktigt att vara rädd om sina saker.
Ett stort problem är att cyklar lätt kan stjälas. Det räcker ofta inte med ett kraftigt lås på cykelhjulet. De flesta cyklister vill helst låsa fast cykelramen vid en stolpe eller någonting liknande.
Därför tycker Miljöpartiet de Gröna att kommunfullmäktige ska besluta att nya cykelparkeringar alltid ska förses med tak och utformas så att alla cyklar kan låsas fast och att befintliga cykelparkeringar successivt görs om på samma sätt.
Allt ska vara klart inom 5 år, föreslår Lennart Balgård, Sven Nilsson och Helen Pilerud.
HARRY HOLM
2004/11/23


Vecka 47 i staden vid Arbogaån
Så är det vardag igen, en vecka som börjat med sol och flera plusgrader. Men som kylnat till och som i mitten av veckan ger första snöföret. Hög tid för däckbyte alltså.
I Arboga är annars röstningen i full gång i vår värderade ortstidning, Arboga Tidning: Vem blir Arbogas lucia 2004? Söta flickor är de alla, därmed blir det svårt att välja för oss läsare. Men saken kan också avgöras av vem som har flest bekanta, släktingar och vänner. Det visar sig vid kröningen i Ahllöfsparken den 12 december.
En annan tävling avgörs också den helgen. Det blir en tomteparad genom stan lördagen den 11 december. Paraden slutar i Ahllöfsparken, där bästa barntomte och bästa vuxentomte skall belönas.
Båda dagarna är det, som @rbogasidan tidigare berättat, gammaldags julmarknad i Ahllöfsparken, främst i dess västra del.
Och redan den här veckan kommer alltså julesnön till Arboga – om den nu liggar kva i fem veckor...
HARRY HOLM
2004/11/14

 

Söndag i Arboga
Så var det söndag igen, som vanligt kyrkornas stora dag i veckan. I Galleri Heijkenskjöld vid Storgatan är det inte gudstjänst så ofta. Men idag är det en sådan, kl 13.30. Det är en så kallad Swedenborgsgudstjänst. Som brukligt sådana gånger kommer pastor Olle Hjelm från Stockholm, en lågmäld, vithårig liten farbror som litar på Swedenborgs skrifter.
Svensken Emanuel Swedenborg, född 1688 och död 1772, var både vetenskapsman och så kallad mystiker. Han har bland annat skrivit om att han fick göra något som kan kallas studiebesök i de världar, eller tillstånd, som följer efter döden.
Swedenborgsrörelsen har idag upp emot 50.000 anhängre i världen, främst i USA.
Den som vill uppleva något mer traditionellt i kyrkan kan besöka familjegudstjänsten i Medåkers kyrka kl 10 på förmiddagen. Dessutom spelar The Old Singers upp sin "musikal" om våra älskade sångdiktare, i Missionskyrkan kl 18.
På www.arbogasidan.se/tro kan du läsa mer om vad som händer i kyrkorna i trakten idag och dessutom läsa dagens bibelord. Klicka här!
HARRY HOLM
2004/11/14


Allhelgonahelgen är över – nu väntar Mårten
Under veckoslutet brann tusentals ljuspunkter på Arbogatraktens kyrkogårdar.
Jag tycker om denna sed, att minnas dem som gått före genom att tända lyktor på gravplatserna.
Vissa äldre som jag mött är emot seden, med hänvisning till att den är katolsk. Men är det något som behövs i höstmörkret, i november, den dystraste av månader, så är det ljus, ljus, ljus.
Klicka här för att läsa om Allhelgonahelgens historia!
Och nu börjar en ny vecka, den vecka då vi ska fira Mårten. Där har vi också en kristen anknytning. Firandet sker till minne av en biskop, den Helige Martin av Tours, som dog den 11 november 397 och som dessförinnan grundat många kloster. Mårtensafton är på onsdag, Mårten har namnsdag på torsdag.
På fredag sedan är det teater i Medborgarhuset, Äktenskapsleken, en syntolkad föreställning.
Och på lördag är det Öppet Hus i Vasagymnasiet.
Detta nämnt som några exempel på vad som sker i Arboga vecka 46, den vecka som slutar med Fars Dag.
HARRY HOLM
2004/11/08

Miljöpartiet måste vänta – skillnad på folk och folk?
Miljöpartiet de gröna i Arboga har i höst föreslagit en ny gång- och cykelväg öster om Kapellgatans norra del, det vill säga på den sida där Föreningssparbanken och Medborgarhuset ligger och ner mot Centrumleden.
Förslaget diskuterades vid månadens sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott. På förslag av kommunens projektchef beslutade utskottet att frågan får vänta tills man ska gå igenom trafikplanen för norra delen av Arboga innerstad. Det arbetet sägs börja i vinter.
Då frågar sig vän av ordning, ja kanske också miljöpartisterna:
När arbetsutskottet den 16 augusti tog beslutet om det pågående jobbet, att bygga om korsningen Centrumleden-Vallgatan, som också rör korsningen med Kapellgatans norra del, då tyckte projektchefen inte att man skulle vänta tills vinterns prat om trafikplanen.
Det hänger tydligen på vem som kommer med förslaget.
HARRY HOLM
2004/10/23

Bulor vid Bondegatan-Hamrevägen
Hur kommer det att se ut i korsningen Bondegatan - Hamrevägen? Det ska byggas två upphöjda farthinder där, ett norr om och ett söder om korsningen. Dessutom ska det bli ett övergångsställe norr om korsningen.
Det har Arboga kommuns tekniska nämnds arbetsutskott bestämt.
Det tar sig. När jag bodde på Sverkesta på 1970-talet, försökte vi få till ett övergångsställe för alla barn som på väg till Nybyholmsskolan och barnstugan Myran skulle över vägen mot Hamre.
Men det blev avslag. Enligt gatuchefen skulle det bli för dyrt för snöröjningen om det kom upp två stolpar med övergångsställeskyltar på.
HARRY HOLM
2004/10/22


**  

 Arboga några dagar före jul...

De lysande girlangerna pryder Nygatan som ett tak. Även stora träd i Ahllöfsparken är illuminerade, eller vad det heter.
I barnens ögon lyser det redan som juleljus av förväntan på klappar – klappar som de allra allra flesta Arbogabor handlar i affärer där man kan parkera bilen utanför. (Läs vad jag tycker om det genom att klicka här !)

När fordonen fyllts med grejer och matkassar väntar förhoppnings-vis mysigt pyssel i hemmets lugna vrå. Eller i alla fall kaffe och lussekatt och en annan ätbar sak: Pepparkakor.

Kardemumma och sirap, ingefära, farin, och hälsokosten krydd-nejlika hittar vi i recepten. Men ingen peppar.
Att det vi frossar på i advent ändå heter pepparkakor beror på att det fanns peppar i dem från början. Och ”från början”, det är länge sedan.
För 700 år sedan serverades pepparkakan som efterrätt. Men den be-traktades också som läkemedel.

Det starka innehållet satte fart på matsmältningen och den som fått sköta magen ordentligt blir ju på klart bättre humör än den som inte fått det.
Så det är klart att det ligger en del uttrycket att man blir snäll av pepparkakor.
Även om det inte hjälpt på mig, jag har inte blivit snällare, varken av fungerande mage eller pepparkakor.

HARRY HOLM
2004/12/15

--------------------------------------------------------------------------

Ny vecka i staden vid Arboga å

Så var det vardag igen men julhelgen närmar sig med stormsteg och jullovet ligger ännu närmare i tiden.
För folk med ankytning till skolans värld vill jag förresten rekom-mendera en titt i Å-sikter-spalten här till vänster.
Kanske kan det som står där – och på utbildningssidan – vara intressant att kolla även för dom som inte längre studerar, speciellt då folk i beslutade sammanhang – som aktiva politiker till exempel.
HARRY HOLM
2004/12/20

*

Så blir det helg igen i Arboga

Ett veckoskifte är här, inkluderande fjärde söndagen i advent. På restaurangerna äts det julbord som aldrig förr.
Vissa Arbogabor har hittat till det nya Stället i Köping. Jag menar Ögir, i den magasinsliknande byggnaden snett emot järnvägsstationen. Det är skivbolaget Birdnest som växt till sig med ett kultur- och matställe, med ganska anspråkslös inredning men desto mer pretentiöst program.
Stefan Sundström och Kjell Höglund har redan varit där, det har bl.a. varit Johnny Cash-afton, konstutställning, blues-kväll, och mycket folk för det mesta. Undantaget i onsdags, då det var Öppen scen för poesi.
Nu på onsdag kväll spelar Charta 77 där. Verkligen hemmaplan, eftersom Charta 77 är Per Granbergs eget kultförklarade punkband, Per som numera inte bara har skivbolaget Birdnest utan också kulturkrogen Ögir, alltså, restaurangnamnet taget efter kvartersnamnet.
Ögir är öppet alla dagar utom måndag och tisdag, ja till och med på julafton. Då öppnar man kl 21 med Alternativ julmusik. (www.ogir.se)
Men jag tycker, för att följa denna sidas policy, att ni först och främst ska gynna Arbogas näringsidkare och -ställen.

HARRY HOLM
2004/12/17Julens ingredienser


Hur äter man julbord?
Många har redan veckovis innan julhelgen övat på detta med att äta julbord.
Trots det tar man gärna för mycket och ibland i lite konstig ordning. Rutinerna varierar men jag har hört ungefär följande runda:
Första vändan plockar man sillsorterna och potatis. Andra uppstigningen gäller rökt fisk och räkor och en tredje aladåber och patéer. I fjärde plockningen är det dags för skinkan och annat kallt kött, rådjursfiol kanske.
I femte rundvandringen gäller det varmt kött, köttbullar, grönkål och gärna lite mer skinka om så önskas.
Vid sjätte resningen från bordet har man siktet inställt på Janzons frestelse, prinskorv, julkorv, bruna bönor.
Och först i sjunde vandringen är det dags för lutfisken.
Sedan följer dessertbordet med fem uppstigningar. Sammanlagt 12 rundor alltså, om det är julbord utan överdrifter.
Finns det sådana?
HARRY HOLM
Dec 2004

Adventskalendern
har varit barnens sällskap sedan i slutet av november. Det är över 100 år sedan den första kom till, detta i Tyskland där en mamma gjorde en adventskalender till sin son genom att sätta 24 kakor på en pappskiva.
År 1934 ritade Aina Stenberg-Masolle den första adventskalendern i Sverige, Barnens adventskalender,utgiven av Sveriges flickscoutförbund.
När jag var ”för stor, 19 år, dvs 1959, började Sveriges Radio med sin kalender, senare följde TV efter och då hängde man på trots sin ålder ”för att göra barnen sällskap vid TV-rutan”. Mest och helst minns jag nog Teskedsgumman.

Tomten
fanns förr i tiden på alla gårdar, en liten grå figur som vaktade stall och ladugård åt människorna. Han var där året om men just till jul brukade man ställa ut en tallrik med gröt åt honom.
Röd blev den svenske tomten först i nyare tid, när Jenny Nyström illustrerade Viktor Rydbergs ”Lille Viggs äventyr på julafton” och gjorde en massa julkort med alltmer rödklädda tomtar på.
Därmed smälte figuren mer ihop med den gestalt man haft i England och USA,
Santa Claus, med sin långa, röda rock och rendragen släde. Men det är en förebild från kristendomen, Sanct Nicolaus.

Julkärven
var en kärve som man lät bli att tröska för att i stället spara den till vinterfåglarna. Skrockfulla människor lade också stor vikt att ha många fåglar i kärven på gården, för annars skulle det gå illa kommande år.

Julbocken
har säkert en mycket lång historia, till asatron och guden Tors bockar. Under medeltiden följde bocken S:t Nicolaus, som firades den 6 december med utdelning av gåvor.
När helgondyrkan avskaffades i Sverige fick julbocken en ny roll, att dela ut klappar.
Halm, som man gjorde bockar av, användes också till annat, bland annat till att täcka golvet i stugorna bland annat för att det skulle dra mindre.

Att stöpa ljus
har mycket mycket länge hört till jultidens sysslor. Första veckan i december skulle det arbetet göras. Varje familjemedlem skulle få sitt eget ljus och för julbordet stöptes grenljus. Dit gjorde man också ett extra stort ljus, som kallades julljuset och som brann hela natten. Vid midnatt, Jesus födelsetimme, skulle lågan på jullljuset dela sig i två lågor.

Syföreningsauktion drog in nästan 30.000 kronor

Medåkers kyrkliga syförening har avverkat årets höjdpunkt. Deras auktion i fredags kväll inbringade över 29.000 kr.
– Visst är de otroliga våra syföreningsdamer, utbrister Inga-Lill Frössman som är kyrkorådetse ordförande i Medåker..
– År efter år är det så. Och de senaste åren har de fått förstärkning av några "ungdomar"  55+.
Den inbringade summan går oavkortad till Svenska Kyrkans Mission och Lutherhjälpen men även till andra organisationer "typ" barncancerfonden, berättar
Inga-Lill Frössman

********************************************

Julmarknad på Jäders bruk

_____________________________________________


Moderater önskar Allmänpolitisk debatt i Arboga


Det finns allmänpolitisk debatt i riksdagen, direktsänd i TV.
En sådan borde det finnas i Arboga också tycker moderaterna i stan.
Därför har de lämnat in en motion i ärendet till kommunfullmäktige.

– Den politiska debatten i Kommunfullmäktige är viktig ur många synpunkter, skriver moderaterna i den nyss inlämnade motionen, och fortsätter:
–  Bland annat ges där tillfälle för partierna att tydliggöra sina respektive program och att ställa de frågor – fritt och öppet – som man önskar belysa. För allmänheten har den också ett värde eftersom en sådan debatt tydliggör partiernas olika ståndpunkter inför väljarna. Detta är en viktig del i ett demokratiskt samhälle.
En gång om året tycker moderaterna att kommunfullmäktige ska ha en så kallad ”allmänpolitisk debatt” då partierna får möjlighet att ta upp de ärenden man önskar debattera. Man skulle då börja med en partiledarrunda.
– Ett sätt att genomföra en sådan debatt skulle kunna vara att man ägnar en dag till detta, förklarar moderaternas gruppledare i Arboga, Orvar Alinder, som undertecknat motionen.
Han tar som exempel juni månads heldagssammanträde och föreslår någon av de offentliga lokaler som finns inom kommunen så att allmänheten kan erbjudas bra platser, kanske Medborgarhuset.
Nu återstår först och främst att se vad kommunfullmäktige gör med förslaget.
HARRY HOLM
2004/11/19


 

 

 

**  


 
**  

 
**  

 


 
**   
**  wrap-script-literals: no
 

@rbogasidan

 
  E-mail:  
  kontakt@arbogasidan.se  

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan.
"www.arbogasidan.se"

Välkommen till Arbogasidan. I och med denna journalistiska produkt är det meningen att Du mest skall få veta sånt som inte är så lätt att skaffa sig kunskap om genom andra tidningar, bland annat därför att dessa inte har plats för allt som händer och sker.
  Min avsikt är att materialet bara skall vara till för Din skull kära läsare, för Ditt bästa.
  Om jag sedan inte alltid lyckas i denna min avsikt, så ber jag om ursäkt. Man är väl inte mer än människa.


 

HARRY HOLM
Medlem i Svenska Journalistförbundet
Medlem i Publicistklubben
Medlem i Stim