wrap-script-literals: no
 

 
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
    Å-SIKTER
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no

 Lönsamt att satsa på Vasagymnasiet!

Det är viktigt att Arboga kommun inte bara satsar på attraktiva bostäder i sin marknadsföring. Det är minst lika viktigt att också marknadsföra fördelarna med en god barnomsorg och skolor som håller hög kvalité om vi skall få fler människor att flytta till Arboga. Ju fler människor som flyttar till Arboga dess större skatteintäkter till kommunen.

Vasagymnasiet brottas med vikande elevunderlag.
Så långt vi kan förstå finns det redan idag hög lärarkompetens på Vasagymnasiet som mycket väl kan konkurrera med gymnasier på andra orter. Vad som saknas är ett lämpligt sätt att marknadsföra skolan och dess olika utbildningar.

För att inte Vasagymnasiet skall förlora ytterligare elevunderlag måste dessa insatser sättas in NU. Det räcker inte med några vanliga textsidor om man skall locka ungdomar att välja Vasagymnasiet när andra gymnasier satsar på påkostade prospekt som ger ung-domar och föräldrar inbjudande och positiva bilder av dessa andra gymnasier.
De utbildningsalternativ som idag finns och som kommer att erbjudas till hösten måste introduceras och marknadsföras på ett professionellt och effektivt sätt utan ytterligare dröjsmål.

Vi vill gärna att elever från 9: an ska finna ett fortsatt utbildnings-alternativ på Vasagymnasiet som både intresserar och passar de individuella behoven.
Ett sätt är att i tid planera för att t.ex. låta eleverna i grundskolan prova på att gå som elever på gymnasiet under någon vecka. Undervisningen bör göras av lärare från gymnasiet.

Ju fler elever som väljer Arboga som studieort, dess mindre om-kostnader för interkommunala avgifter till andra kommuner. Kostnaden för en gymnasieelev som studerar i annan kommun varierar mellan cirka 80 000 och100 000 kr per år.
Vi ser också fram emot att en gymnasiefriskola etableras i Arboga. Konkurrensen skulle stimulera till ett attraktivare Vasagymnasium. En rapport från skolverket fastslår också att kommunala gymnasieskolans kvalitet ökar vid konkurrens-utsättning.

Anders Bjurström ( m ) Jonas Wennberg ( m )
2005/02/16

 

 

________________________

Arbogas skola
historiskt sett...

Skola har det funnits i Arboga sedan Franciskanerna kom till stan och det är väl omkring 800 år sedan.
Att Arboga även i senare tid varit en lärdomsstad av klass, vet många av dagens invånare.
Arboga Tekniska Skola, som blev nuvarande Vasagymnasiet, hade gott rykte för sina välutbildade inenjörer.
Och när det sedan visade sig år efter år att eleverna som gick ut gymnasiet i Arboga hade klart bättre kunskaper än eleverna på grannorterna, ja då gick det så långt att vi på tidningarna ombads att inte berätta om detta - av någon sorts överdriven blygsamhet från skolledningens sida, får vi för-moda.
Jag ser här också en koppling till det faktum att biblioteket i Arboga i flera år hade landets högsta utlåning per invånare.

Arbogas skolor idag
Hur är det idag att studera i här Arboga?
Nu när mina barn blivit så gamla att de inte längre finns på Arbogas skolbänkar så skulle jag tycka om att få rapporter hit till Arbogasidan, ris som ros. Skriv till kontakt@arbogasidan.se
Du får vara anonym på sidan om Du vill, men jag måste få veta Ditt namn, så ange det när Du mailar samt om Du vill ha namnet under Din text eller bara en signatur.

Skriv en rad
Jag tar också gärna emot mail om sådant som ska hända på Din skola, vare sig det är på Vasa eller Nyby-holm, eller något annat plugg.

Tänk om den här sidan kunde bli ett sorts Skol-Forum. Det vore kul.
HARRY HOLM

 

wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 
   
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wrap-script-literals: no

  

wrap-script-literals: no
**

wrap-script-literals: no


EN SIDA OM UTBILDNING
_____________________________
**


Ej bättre börda man bär på vägen än kunskap mycken.

_______________________________________

Ett ARBOGA UNIVERSITET skulle
betyda mycket för vår stad -
nu finns chansen

Läs mer på universitetssidan - dit kommer du genom att

KLICKA HÄR

___________________________________________________

sick

Otillräcklig utredning behåller kårobligatoriet

– Kristdemokraterna vänder sig principiellt mot förslag som betyder en fortsatt tvångsanslutning av studenter till vissa föreningar. Vi tycker inte att expertutredningens förslag når tillräckligt långt.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot i
Utbildningsutskottet, på torsdagen med anledning av presentationen av kårobligatorieutredningen.

– I utredningen ”För studenterna - Om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar" (SOU 2006:36) finns en del ljusglimtar. Studentkårerna har axlat mer och mer av uppgifter som är ett ansvar för lärosätet eller kommunen, som bostadsfrågor eller studentutbyte. Utredningen förslår att kåravgiften ska gå till studierelaterade verksamheter, allt annat får finansieras separat.

– Det är ett positivt förslag som vi ser som ett första steg i att helt
avskaffa kårobligatoriet, men i övrigt andas en del av förslagen en ny syn på kårerna som vill befästa dem som en del av statsapparaten för att garantera ett fortsatt obligatorium. En syn som vi inte delar.

– Att kårerna håller god kvalitet löses i ett slopat kårobligatorium genom att studenterna röstar med fötterna, och inte stödjer en undermålig kår.
Det tror vi kan vara ett bättre alternativ än att införa system där
lärosätets granskare i sin tur blir granskad av Högskoleverket.

– Studentkårerna ska vara fristående granskare av lärosätenas kvalitet, och ingen student ska tvingas att vara del av en organisation mot sin vilja.

– För att travestera Cato: för övrigt anser vi att kårobligatoriet ska
avskaffas, säger Torsten Lindström.

Torsten Lindströms pressmeddelande den 13 april 2006

---------

Torsten Lindström (kd) om högskolor som inte får bli universitet:
Häpnadsväckande nonchalans från Pagrotsky!

– Regeringen har tagit emot ansökan efter ansökan från högskolorna om att bli universitet, men har sedan låtit saken bero. För att slippa bli pressade i valrörelsen visar man ”handlingskraft” – genom att som vanligt ”låta utreda” frågan.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot i
Utbildningsutskottet på onsdagen.

– Det finns flera högskolor som har slitit och kämpat i åratal för att få erkännas son universitet. Ett enastående engagemang från enastående individer. Regeringen har inte gjort något annat än att låta ansökningarna bilda hög i inkorgen.

– Ansökningarna har inte lämnats vidare till Högskoleverket så att en kvalitetsgranskning skulle ha kunnat inledas. Utbildningsdepartementet har i flera fall inte ens bekräftat mottagandet av ansökan. En häpnadsväckande nonchalans!

– Lagom inför stundande valrörelse går utbildningsministern ut och ger beskedet att det inte blir fler universitet i Sverige. Hoppfulla högskolor blir nu hopplösa högskolor – helt i onödan.

– I maj 2005 ansökte Högskolan i Borås om att få bli "landets första
professionsuniversitet" med forskarutbildning riktad mot att
kompetensförsörja arbetslivet. Här missade regeringen chansen att ta det första steget mot den yrkeshögskola som näringslivet efterfrågor.

– Utöver det har dessutom Mälardalens, Malmös och Södertörns högskola under 1998-2002 ansökt om att bli universitet. Blekinge Tekniska Högskola ansökte år 2002 om att få bli ett tekniskt universitet. Därutöver har högskolorna i Halmstad, Gävle, Dalarna och Skövde 2000-2004 ansökt om att få vetenskapsområde, det första steget mot universitet, säger Torsten Lindström.

Torsten Lindströms pressmeddelande den 12 april 2006

-----------

Kd-kritik mot Pagrotskys utspel på DN-debatt:
Pagrotskys kortsiktighet drabbar Mälardalens högskola

– Regeringen har tagit emot ansökan efter ansökan från högskolorna om att bli universitet, men har sedan låtit saken bero. För att slippa bli pressade i valrörelsen visar man ”handlingskraft” – genom att som vanligt låta utreda frågan.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot i
Utbildningsutskottet på onsdagen.

– Det finns flera högskolor som har slitit och kämpat i åratal för att få erkännas son universitet. Ett enastående engagemang från enastående individer. Regeringen har inte gjort något annat än att låta ansökningarna bilda hög i inkorgen.

– Ansökningarna har inte lämnats vidare till Högskoleverket så att en kvalitetsgranskning skulle ha kunnat inledas. Utbildningsdepartementet har i flera fall inte ens bekräftat mottagandet av ansökan. En häpnadsväckande nonchalans.

– Lagom inför stundande valrörelse går utbildningsministern ut och ger beskedet att det inte blir fler universitet i Sverige. Hoppfulla högskolor blir nu hopplösa högskolor – helt i onödan.

– Redan 1998 ansökte Mälardalens högskola om att bli universitet, vilket är viktigt för att utveckla regionen. Den förhoppningen grusas nu.

– Utöver det har dessutom Malmös, Södertörns och Borås högskola under 1998-2005 ansökt om att bli universitet. Blekinge Tekniska Högskola ansökte år 2002 om att få bli ett tekniskt universitet. Därutöver har högskolorna i Halmstad, Gävle, Dalarna och Skövde 2000-2004 ansökt om att få vetenskapsområde, det första steget mot universitet, säger Torsten Lindström.

Torsten Lindströms pressmeddelande den 12 april 2006

Otillräcklig utredning behåller kårobligatoriet

– Kristdemokraterna vänder sig principiellt mot förslag som betyder en fortsatt tvångsanslutning av studenter till vissa föreningar. Vi tycker inte att expertutredningens förslag når tillräckligt långt.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot i
Utbildningsutskottet, på torsdagen med anledning av presentationen av kårobligatorieutredningen.

– I utredningen ”För studenterna - Om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar" (SOU 2006:36) finns en del ljusglimtar. Studentkårerna har axlat mer och mer av uppgifter som är ett ansvar för lärosätet eller kommunen, som bostadsfrågor eller studentutbyte. Utredningen förslår att kåravgiften ska gå till studierelaterade verksamheter, allt annat får finansieras separat.

– Det är ett positivt förslag som vi ser som ett första steg i att helt
avskaffa kårobligatoriet, men i övrigt andas en del av förslagen en ny syn på kårerna som vill befästa dem som en del av statsapparaten för att garantera ett fortsatt obligatorium. En syn som vi inte delar.

– Att kårerna håller god kvalitet löses i ett slopat kårobligatorium genom att studenterna röstar med fötterna, och inte stödjer en undermålig kår.
Det tror vi kan vara ett bättre alternativ än att införa system där
lärosätets granskare i sin tur blir granskad av Högskoleverket.

– Studentkårerna ska vara fristående granskare av lärosätenas kvalitet, och ingen student ska tvingas att vara del av en organisation mot sin vilja.

– För att travestera Cato: för övrigt anser vi att kårobligatoriet ska
avskaffas, säger Torsten Lindström.

Torsten Lindströms pressmeddelande den 13 april 2006

---------

Torsten Lindström (kd) om högskolor som inte får bli universitet:
Häpnadsväckande nonchalans från Pagrotsky!

– Regeringen har tagit emot ansökan efter ansökan från högskolorna om att bli universitet, men har sedan låtit saken bero. För att slippa bli pressade i valrörelsen visar man ”handlingskraft” – genom att som vanligt ”låta utreda” frågan.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot i
Utbildningsutskottet på onsdagen.

– Det finns flera högskolor som har slitit och kämpat i åratal för att få erkännas son universitet. Ett enastående engagemang från enastående individer. Regeringen har inte gjort något annat än att låta ansökningarna bilda hög i inkorgen.

– Ansökningarna har inte lämnats vidare till Högskoleverket så att en kvalitetsgranskning skulle ha kunnat inledas. Utbildningsdepartementet har i flera fall inte ens bekräftat mottagandet av ansökan. En häpnadsväckande nonchalans!

– Lagom inför stundande valrörelse går utbildningsministern ut och ger beskedet att det inte blir fler universitet i Sverige. Hoppfulla högskolor blir nu hopplösa högskolor – helt i onödan.

– I maj 2005 ansökte Högskolan i Borås om att få bli "landets första
professionsuniversitet" med forskarutbildning riktad mot att
kompetensförsörja arbetslivet. Här missade regeringen chansen att ta det första steget mot den yrkeshögskola som näringslivet efterfrågor.

– Utöver det har dessutom Mälardalens, Malmös och Södertörns högskola under 1998-2002 ansökt om att bli universitet. Blekinge Tekniska Högskola ansökte år 2002 om att få bli ett tekniskt universitet. Därutöver har högskolorna i Halmstad, Gävle, Dalarna och Skövde 2000-2004 ansökt om att få vetenskapsområde, det första steget mot universitet, säger Torsten Lindström.

Torsten Lindströms pressmeddelande den 12 april 2006

-----------

Kd-kritik mot Pagrotskys utspel på DN-debatt:
Pagrotskys kortsiktighet drabbar Mälardalens högskola

– Regeringen har tagit emot ansökan efter ansökan från högskolorna om att bli universitet, men har sedan låtit saken bero. För att slippa bli pressade i valrörelsen visar man ”handlingskraft” – genom att som vanligt låta utreda frågan.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot i
Utbildningsutskottet på onsdagen.

– Det finns flera högskolor som har slitit och kämpat i åratal för att få erkännas son universitet. Ett enastående engagemang från enastående individer. Regeringen har inte gjort något annat än att låta ansökningarna bilda hög i inkorgen.

– Ansökningarna har inte lämnats vidare till Högskoleverket så att en kvalitetsgranskning skulle ha kunnat inledas. Utbildningsdepartementet har i flera fall inte ens bekräftat mottagandet av ansökan. En häpnadsväckande nonchalans.

– Lagom inför stundande valrörelse går utbildningsministern ut och ger beskedet att det inte blir fler universitet i Sverige. Hoppfulla högskolor blir nu hopplösa högskolor – helt i onödan.

– Redan 1998 ansökte Mälardalens högskola om att bli universitet, vilket är viktigt för att utveckla regionen. Den förhoppningen grusas nu.

– Utöver det har dessutom Malmös, Södertörns och Borås högskola under 1998-2005 ansökt om att bli universitet. Blekinge Tekniska Högskola ansökte år 2002 om att få bli ett tekniskt universitet. Därutöver har högskolorna i Halmstad, Gävle, Dalarna och Skövde 2000-2004 ansökt om att få vetenskapsområde, det första steget mot universitet, säger Torsten Lindström.

Torsten Lindströms pressmeddelande den 12 april 2006


Kristdemokraterna ger högskolan bättre kvalitet

– Kristdemokraterna har i sitt budgetalternativ satsat rejält på den högre utbildningen.
Under 2006 får lärosätena över 400 miljoner kronor för
kvalitetssatsningar, totalt 1,4 miljarder kronor under perioden 2006-2008.
Vi satsar också 80 ytterligare miljoner på fler disputerade lärare och sätter kvalitet framför kvantitet.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk högskolepolitisk talesman och riksdagsledamot i Utbildningsutskottet, på torsdagen.

– Regeringens utbyggnad av den högre utbildningen är inte genomtänkt. Nu behövs satsningar på kvalitet, inte fler underfinansierade högskoleplatser. Därför säger vi nej till förslaget.

– Socialdemokraterna gör inga förberedelser för att komma tillrätta med pensionsavgångarna i högskolan. En särskild kristdemokratisk satsning går därför till att öka andelen disputerade lärare i högskolan. Vi anslår 80 miljoner för detta under perioden 2006-2008.

- Kårobligatoriumet måste slopas. Studenterna måste kunna välja vilka föreningar de ska vara med i. Studentinflytandet bör ges en annan finansieringsform.

– I Sverige har socialdemokraterna skapar ett strukturellt problem, att högskolan ska vara den rätta vägen. Kristdemokraterna anser att människor måste få förutsättningar att utvecklas efter fallenhet. Vi inrättar i vårt förslag en ny yrkeshögskola 2006, säger Torsten Lindström.

Pressinfo 6 okt 2005
______________________________________________________


Torsten Lindström
S-regeringens passivitet permanentar obehöriga lärare

– Den höga andelen obehöriga lärare i skolan har blivit en permanent situation, detta styrks av aktuella siffror. Kvaliteten i skolan riskerar att sjunka, i synnerhet i problemskolor. Socialdemokraternas låt gå-politik drabbar samhällets svaga grupper hårdast.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk gymnasiepolitisk talesman och riksdagsledamot i Utbildningsutskottet, på fredagen.

– Enligt officiella uppgifter var behörighetsfrekvensen omkring 80 procent 2004. I augusti 2005 publicerade Skolverket aktuella siffror: För grundskolans räkning ligger obehörigheten idag på 16,6 procent och för gymnasieskolan 23,3 procent. Problemen kvarstår.

– I regeringsförklaringen efter valet 2002 sade statsministern att ”Alla skolor ska vara bra skolor” och ”Kunskap är makt”. Det finns en uppenbar risk för att de behöriga lärarna flyr problemskolorna i utsatta områden för att i stället samlas i lugnare skolor i bättre områden. Effekten av socialdemokraternas låt gå-politik kan än en gång bli att samhällets svaga grupper drabbas hårdast.

– Kristdemokraterna har förslag för att öka yrkets attraktivitet, till
exempel tydliga karriärssteg. Dessa leder till att före detta lärare kan
hitta tillbaka och att nya grupper blir intresserade av att utbilda sig
till lärare. Låt oss pröva dem, säger Torsten Lindström.

** (Pressmeddelande 26 augusti 2005)
_____________________________________________

TORSTEN LINDSTRÖM
Studenterna förlorare i s-märkt utbildningsfabrik

– Det är de svenska studenterna som blivit förlorarna i den s-märka
utbildningsfabriken. Regeringens enda mål i högskolepolitiken har varit att 50 procent av gymnasieeleverna ska läsa vidare på högskolan. Priset har blivit sämre kvalitet i undervisningen, ekonomisk kris på lärosätena, stora brister i studenternas studiesociala situation och akut brist på studentbostäder.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk högskolepolitisk talesman och riksdagsledamot i Utbildningsutskottet, med anledning av två debatter om studenternas situation i Visby under tisdagen.

– Socialdemokraternas högskolepolitik har inneburit en utarmning av högskolornas ekonomi med en försämrad kvalitet i undervisningen som följd.
En femtedel av resurserna har försvunnit på tio år. Kristdemokraterna har länge krävt förändringar i resursfördelningssystemet för att hejda den negativa utvecklingen men regeringen väljer att slå dövörat till.

- De ekonomiska bristerna drabbar även studenternas studiesociala
situation. Stora satsningar behövs för att anpassa samhällets olika
trygghetssystem efter studenternas villkor. Även studenter måste ha råd att vara sjuka. Utbildningsministerns intresse för studenternas
levnadsvillkor verkar dock vara obefintligt. Det är 50-procentsmålet som gäller. Eventuella negativa konsekvenser är tydligen ointressanta för statsrådet Pagrotsky.

- Även den akuta bostadsbristen för studenter ignoreras. Allt för få
studentbostäder byggs och de få som byggs har hyror som är betydligt högre än vad de flesta studenter klarar av. Kristdemokraterna har förslagit att ett investeringsbidrag för studentbostäder ska införas för att lösa den mest akuta krisen, men inte ens det kan socialdemokraterna acceptera.

Pessmeddelande från kd
2005/07/05
____________________________________________________

**  

För vi har tagit studenten...
i Arboga den 10 juni 2005Så var klockan halv ett på dagen, fredagen den 10 juni 2005, och studenterna strömmade ut ur Heliga Trefaldighets kyrka.

Men innan dess var det väntan och åter väntan....
Föräldrar och syskon väntade, ja till och med bilen väntade på Emma...

...som alltså kom ut till slut och blev hyllad, precis som övriga studenter. 

---------------------------------------------------------------------------
Också dom som gick ut nian
firade denna fredag, mest i traktordragna skrindor.


** Text och foto: HARRY HOLM
_____________________________________________

En kommunal Vilda Västern!

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Samtidigt räcker lärarutbildningsvolymen bara till att ersätta dem som går i pension. Hur ska skolministern besätta inte avhopp, sjukskrivningar och utökade behov? Och hur ska praktikhandledarna kunna få vettig ersättning för sin insats från kommunerna? Vad kan Baylan göra för att återupprätta läraryrkets status?

Det sa den västmanländske riksdagsledamoten torsten Lindström i Stockholm den 23 maj.

KLICKA HÄR för att läsa mer om detta.
____________________________________
___________

Förseningen drabbar studenterna

– Regeringens politik för högskolorna är svag. Pagrotskys besked att
högskolepropositionen, som berör viktiga framtidsfrågor, skjuts på
framtiden är ett svek mot både lärosätena och studenterna. Svenska
studenter får inte de möjligheter de borde få att röra sig över gränserna.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokraterna högskolepolitiske talesman och riksdagsledamot i Utbildningsutskottet, som kommentar till Pagrotskys besked på tisdagen att högskolepropositionen skjuts på framtiden.

– Vi känner igen mönstret. Forskningspropositionen sköts upp gång efter annan, för att sedan inte ge särskilt mycket mersmak när den väl
presenterades. Nu har även högskolepropositionen fått samma behandling.

– En uppskjuten högskoleproposition betyder minskade möjligheter för svenska studenter. Nästan alla länder har infört Bolognamodellen, dock inte Sverige. Nu lämnas vi utan besked i en viktig fråga. En annan viktig fråga att ta ställning till är ECTS, det europeiska betygssystemet.

– Det är uppenbart att Sverige behöver en regering som består av partier som arbetar på lika villkor, inte en regering som regerar med ett vingligt stöd som existerar på nåder.

– Ketchupeffekten uteblir från rödgröna röran, hur mycket än
utbildningsministern skakar och skakar på samarbetspartierna. Det är
beklagligt, säger Torsten Lindström.
Pressmeddelande Stockholm 18 maj 2005


 
**  

 

Särskolans verksamhet skapade eftertanke i Arboga Rotaryklubb


Lena Österlund presenterade särskolan. BILD: ORVAR ALINDER

Lena Österlund, rektor för särskolan i Arboga, besökte Arboga Rotaryklubb i veckan och berättade engagerat om en för många relativt okänd verksamhet inom Arbogas skolväsende.
Hennes framställning visade på hur man pedagogiskt arbetar med barn som saknar mycket av vad många andra elever har med sig ”gratis” ut i livet. Skildringar om autistiska barn och barn med grava handikapp gav många rotarianer tillfällen till eftertanke.

Lena Östlund berättade att särskolan för närvarande har 20 elever och att 12 lärare och assistenter arbetar med eleverna. Eleverna, som har flera olika former av utvecklingsstörning kräver mer hjälp och mindre grupper än i den vanliga grundskolan. Lena Österlund framhöll att dessa barn har minst samma behov av att känna att de har sin plats i gruppen som alla andra elever har.

På ett åskådligt sätt – bland annat med hjälp av ett bildspel – berättades om att särskolan bedriver sin verksamhet på två olika nivåer; Grundsärskolan som i mångt och mycket liknar den vanliga grundskolan och arbetar på ungefär samma sätt som denna. Dessutom finns Träningssärskolan för barnen med de största svårigheterna som exempelvis autism och andra grava funktionsstörningar. Dessa utgör en stor utmaning för personalen.
Träningsskolans verksamhet bygger på fem grundläggande principer kring vilka all undervisning baseras: Kommunikation. Verklighetsuppfattning. Motorik. Vardagsaktivitet. Estetisk verksamhet.

Bildspelet gav en åskådlig bild hur dessa principer omsätts i praktiken. Man använder sig mycket av bilder i pedagogiken och såväl digitalkamera som videokamera kommer flitigt till användning. Allt som eleverna gör dokumenteras i en ”kontaktbok” som visas upp för föräldrarna.

Lena Österlund berättade att Träningsskolan kom till först 1967. Innan dess placerades många av dessa barn på institutioner. År 1995 infördes allmän skolplikt också för alla särskolebarn.
I Arboga bedrivs särskola fram till årskurs 5. I de övre årskurserna har hittills fått sin vidare utbildning i Köping, Örebro, Eskilstuna eller Västerås. Från och med nästa år kommer dock alla dessa barn att kunna få sin skolgång garanterad ”hemma” i och med att verksamheten flyttas till Gäddgårdsskolan. Både föräldrar och barn gläds åt denna positiva förändring.

Enligt ett pressmeddelande från Orvar Alinder
2005/04/26

____________________________________________________

Flera tjänster formellt tillsatta
inom skolväsendet i Arboga

Vid senaste sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden i Arboga blev flera tjänster tillsatta.
Annika Scharnke utsågs till vikarierande rektor på halvtid för Gäddgårdsskolans rektorsområde under terminens början. Anne Sonnerfelt blev vikarierande rektor för samma område och samma tid men bara tills Annika Scharnke går upp på heltid.
Till utvecklingschef i nya ledningsorganisationen har Torbjörn Stenius utsetts. Det var 41 sökande till det jobbet.
Bland 30 sökande som ville bli biträdande rektor vid gymnasieskolan utsågs Ewa Linde-Olsson.
Av 19 sökande till tjänsten som rektor för vuxenutbildningen gick jobbet till Wivi Blomqvist.
Och Per Gamalielsson blev rektor för gymnasieskolan. Han var en av 21 sökande. Det är en provanställning fram till och med den 28 augusti i år.
HARRY HOLM
2005/02/07
____________________________________________________

KLICKA HÄR för att läsa
Vasagymnasiet med ny rektor

___________________________
EFTER KATASTROFEN
Låt barnen skriva av sig!


Under sin tid som lärare i Arboga lät Birit Johansson barnen skriva korta dikter om olika frågor, om en årstid men också om större ämnen.
Något förvånad fann hon att vissa av de bästa alstren kom från de elever som inte sade särskilt mycket på lektionerna.

Inte minst för barnen är det viktigt att få uttrycka känslor i det här läget. Det betonar Rädda barnen i sina råd efter katstrofen (
klicka här för att läsa dessa råd).

Ett exempel är att – som eleverna i Birgit Johanssons klasser – i korta, orimmade dikter få skriva om det som hänt.
Det kan i och utanför skolan vara en ventil för våra unga.

@rbogasidan publicerar många dikter
Om det kan vara en sporre i skrivandet så lovar jag försöka få så många som möjligt av dessa dikter publicerade på @rbogasidan.
Skicka alstren till kontakt@arbogasidan.se

Jag vill till slut gärna repetera det sista av
de goda råden från Rädda barnen:

"Hjälp barnen att uttrycka sig, skriva, rita teckningar, och prata av sig. "

HARRY HOLM
2005
/01/02

**  

 
**  

 

Barn och katastrofer
Från Rädda barnen
Om hur vuxna kan hantera barns reaktioner och frågor

Katastrofen i Sydasien berör och upprör oss alla, inte minst gäller detta barn och ungdomar.
Tusentals barn har förlorat sina nära anhöriga eller har själva omkommit. En del av dem är barn från Sverige.
Den fattiga delen av befolkningen har dock drabbats i störst omfattning.

Nedan följer några råd kring hur vi som vuxna, föräldrar, lärare, förskole- och fritidshemspersonal kan hantera barns reaktioner och frågor.
1) Först och främst, ta tid till barnen. Tänk på att barnen är upprörda och/eller påverkade av vad som hänt. Speciellt gäller detta barn med egna upplevelser av sorg, separation och tidigare upplevelser av katastrofer.
2) Tänk på att barn reagerar olika beroende på ålder, personlighet, mognad och tidigare livserfarenheter.
3) Barn uttrycker det dom har inom sig när det ges möjlighet till att uttrycka sig och när de märker att deras känslor och uttryck kan tas emot.
4) Kom ihåg att det är lika viktigt hur du är och verkar gentemot ett barn som vad du säger. Vad du kommunicerar av lugn, säkerhet och trygghet är det allra viktigaste. Det är viktigt att förmedla att en sådan här katastrof är mycket extraordinär och har inte inträffat på de senaste 40 åren. Sverige är också ett av de säkraste länderna i världen, där vi är helt skyddade från den här sortens allvarliga katastrofer.
5) Lämna inte barnen ensamma framför TV:n, eller låt barnen ensamma titta i tidningar som förmedla starka bilder. Sitt med istället, och ”översätt” vuxeninformationen så att den passar barnets ålder. Lyssna efter barnets frågor, både de som uttalas och de som uttrycks på andra sätt, t ex i teckningar eller i barnets uppträdande. Det viktigaste är att bara vara där och ta emot barnets tankar, och att svara på frågor på ett enkelt och begripligt sätt. När man inte vet, är det OK att säga ”jag vet inte jag heller”. Vi vuxna måste inte ha alla svar, utan barn och vuxna kan resonera sig fram till frågor och svar tillsammans. Om inte barnet själv för det på tal, undvik frågor på sängkanten av typen: ”Är du rädd att detta också ska hända oss?” Sådana frågor säger mer om din egen oro.
6) Hjälp barnen att uttrycka sig, skriva, rita teckningar, och prata av sig. Tidigare rädslor kan i detta sammanhang väckas till liv och starka reaktioner måste få ta tid att bearbetas. Att så snabbt som möjligt komma åter i vardagliga rutiner är en hjälp i bearbetande av en katastrof.

RÄDDA BARNEN

**  

Vasagymnasiet med ny rektor

Lagom till jul meddelades det att Vasagymnasiets rektor ska ompla-ceras till en mer central plats inom skolförvaltningen. Det känns som om det är på tiden.
Från första stund gav han på mig intryck av att vara en lugn person och att det därför inte kunde var rätt man på rätt plats. För lugnt har han knappast fått ha det under den här tiden på Vasa, med inte minst ständiga klagomål ovaninfrån, för budgetöverskridanden, och från andra berörda av att inte räcka till.
När han nu i en intervju i Bbl/AT dessutom menar att att det är lite av en utopi att locka fler elever till Vasagymnasiet, så visar han själv att han inte varit rätt man på rätt plats.

Militär i stället - pendlande?

Nu ska han få en efterträdare som är militär och från Eskilstuna. Då växer en farhåga: Ska Arboga åter få en kommunal chef som pendlar?
Du får säga vad Du vill, och det går säkert att visa på undantag, men jag är säker på att en pendlande kommunal chef inte ens med god vilja kan få samma känsla och engagemang för kommunen som om han bodde här. Han möter inte dagligen de miljöer och människor han påverkar, när han lämnar stan varje eftermiddag för att resa till Örebro eller Eskilstuna.
Vi har haft, och har i flera fall, otroligt stor andel pendlande bossar. Från Eskilstunahållet kom i många år rektorerna Norling och Engman pendlande, från Örebro samåkte chefer på kommunens mer tekniska sida, och listan kan göras rätt lång om vi ser över de senaste tiotalet år.

Vad behöver Vasagymnasiet?
Det är med Vasa som med flera andra av Arboga kommuns förvaltningar:
Det krävs ledare som bor i Arboga, som är markadsförare av sin bostadsort och sin verksamhet, som kan tänka i nya banor och som talar om vision i stället för utopi.
HARRY HOLM
2004/12/27

 
**  

Logiken talar för att Arboga blir
centrum för Stor-Universitetet

Mälardalens Högskola (i Västerås och Eskilstuna) planerar ett samgående med Örebro universitet.
På 20-30 minuter når man från Arboga till Örebro, Eskilstuna och Västerås.
Självklart tycks det därför, för en lekman som mig, att Arboga bör ha i varje fall de gemensamma delarna av det stora universitetet.

Örebro Universitet och Mälardalens Högskola (Västerås-Eskilstuna) har satt samman en utredning med ambitionen att skapa ett nytt gemensamt lärosäte, som därmed skulle bli ett av landets största universitet.
Redan nu finns samarbete mellan Örebro Universitet och Mälardalens Högskola men det som nu utretts är ett rent samgående.

Ett beslut nästa månad
I slutet av januari ska de båda lärosätens styrelser bestämma sig för om man ska gå vidare eller inte. Rektorn för Mälardalens Högskola (Eva Björck Åkesson) och rektorn för Örebro Universitet (Janerik Gidlund) har båda uttalat si positivt om förslaget.
I Nerikes Allehanda har Gidlund sagt att samgåendet ger större konkurrenskraft så att Örebro universitet inte längre blir någon sorts ”farmarlag” som han uttrycker det.
Så styrelserna säger säkert ja om en månad. Sedan startar noggranna konsekvensutredningar med slutrapportering i juni, då de båda styrelserna tar sitt principbeslut.
Därefter ska staten fatta det avgörande beslutet om samgående.

Lek med tanken - på allvar
Även om det jag skriver härefter kan betraktas som ”Lek med tanken!” så är jag övertygad om att det vore oerhört värdefullt för Arboga kommun att få ha en representant (eller en delegation) med vid de fortsatta diskussionen mellan de två lärosätena.
Det finns nämligen stora delar av universitet i Örebro och Mälardalens Högskola som skulle kunna placeras i Arboga, verksamheter av mer service- och administrativ karaktär. Enbart det sistnämnda lärosätet har en årsbudget för bara förvaltningen på 80 miljoner kronor.
Med övrigt, som en lekman som jag tycker kan lokaliseras till Arboga, kommer vi upp i minst 100 miljoner kronor.
Ja, räknar man med biblioteksdelen i Västerås på 32,5 miljoner om året – som också kunde ha sitt säte i Arboga, även om vissa av böckerna är spridda på de tre större städerna – så omsätter den gemensamma verksamheten vid Mälardalens Högskola nästa år 136 miljoner kronor.
Och där kan man inte skylla på att det skulle försvåra att ha verksamhet på en annan ort, eftersom den högskolan redan verkar på två orter, Eskilstuna och Västerås.

Många anställda
Det rör förstås därmed också många arbetstillfällen, anställda som nu är spridda på de tre städerna Örebro, Eskilstuna och Västerås och som det skulle vara fördelar för det sammanslagna universitet att placera – geografiskt sett –  centralt i det nya universitetsområdet, det vill säga i Arboga.

(Klicka här för Örebro. Klicka här för Mälardalens Högskola.
Så får du se listan på de personer av vilka de flesta efter sammanslagningen lämpligen kunde stationeras i Arboga.)

Arboga navet
Arboga skulle alltså vara navet för 30.000 studenter, hälften i nuvarande Örebro Universitet och hälften i Mälardalens Högskola (dvs i Västerås och Eskilstuna).
Arboga skulle vara administrativt centrum också för de båda lärosätenas 2.300 anställda (1300 vid Örebro Universitet och 1000 vid Mälardalens högskola).

Enheter för Arboga
Både i Västerås och i Örebro finns idag många förvaltningsenheter som efter samgåendet borde ligga i Arboga.
Exempel: Ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, lokalförsörj-ningsavdelningen, rektor och rektors kansli, serviceavdelningen, samverkanskansliet.
Att universitetsstyrelsen, universitetsledningen och rektor mest skulle finnas i Arboga tycks självklart.

Nämnder och kommittéer
Dessutom finns en rad nämnder och liknande som – bland annat vad gäller resavstånd – för rättvisans skull efter samgåendet borde ha mötena i Arboga: Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik. utbildningsvetenskapliga nämnden, arbetsmiljökommittén, disciplinnämnden, forskningsetiska kommittén, jämlikhetskom-mittén, lärarförslagsnämnderna, miljösamordnargruppen, refe-rensgruppen för grundutbildningsfrågor, studenthälsorådet, strate-giska rådet, webbrådet. Etc.

Även utbildningar
Men varför nöja sig med gemensamma enheter, för de idag samman-taget 20 institutionerna.
Idag har Mälardalens Högskola 600 fristående kurser och ett 50-tal utbildningsprogram. (Klicka här för att se presentationen.)
Örebro Universitet har 800 kurser och 80 program i 60 ämnen.
Det är klart att Arboga skulle kunna ta hand om en hel del av detta, på Vasagymnasiet och i HiQ-Högskolecentrums (lämpligen rejält utbyggda) hus.
Institutionerna för datavetenskap och elektronik till exempel, även med tanke på den sakkunskap och tradition som finns i den här stan.
(Klicka här för att se vilka personer som skulle vara sysselsatta i Arboga om det här vore genomfört idag.)

Arboga löser upp knutarna
Nu ska jag förklara strategin, alltså varför jag tycker att kommunen borde göra allt för att få vara med från början och under diskussio-nerna i vår och senare:
Jag försöker tänka mig in i samgåenderesonemangen och vet från andra områdena hur de tre större städernas representanter resonerar. Alla tre vill ha så mycket som möjligt.
Så här kunde det bli:
I alla förhandlingar, där minst två av Örebro, Västerås och Eskils-tuna vill ha en central verksamhet, eller varför inte en utbildning, så säger – på punkt efter punkt – Arbogas representanter:
– Vi kan ta det i Arboga, så ni kommer vidare i planeringen.

Universitetets namn
Och, ju mer de samgående lärosätena strider om bitarna, desto mer av det stora universitetet skulle därmed hamna i Arboga.
Förresten, för att undvika bråk och lösa problemet om vad det sammanslagna universitet ska ha för namn, så kommer jag med förslaget:
Arboga universitet.
HARRY HOLM
2004/12/19

**

 

 

 


 


 

 

 

 

 
**  

 
**  


 
**  


 
**  


 
**  


 
**  wrap-script-literals: no
 

@rbogasidan

 
  E-mail:  
  kontakt@arbogasidan.se  

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan.
"www.arbogasidan.se"

Välkommen till Arbogasidan

Här är det meningen att Du mest skall få veta sånt som inte är så lätt att skaffa sig kunskap om genom andra tidningarr.
  Min avsikt är att materialet bara skall vara till för Din skull kära läsare, för Ditt bästa.
  Om jag sedan inte alltid lyckas i denna min avsikt, så ber jag om ursäkt. Man är väl inte mer än människa.


Avslutningsvis några tänkvärda ord:
– En lärare är som en slipsten, skärper andra genom att slita ut sig själv.


 

HARRY HOLM
Ansvarig utgivare